Vprašanja in odgovori za anatomijo 2013 vaja

SPLOŠNA ANATOMIJA

1. Anatomski položaj je položaj, v katerem telo: STOJI, IMA OBRAZ IN DLANI OBRNJENI NAVZPRED

2. Glede na anatomski položaj uporabljamo pri opisovanju: TRI OSNOVNE ORIENTACIJSKE RAVNINE,

STA DVE VZDOLŽNI IN ENA PREČNA

3. Glede na anatomski položaj uporabljamo tri osnovne orientacijske ravnine: ENA JE PREČNA IN DVE

STA VZDOLŽNI, ENA JE FRONTALNA, DRUGA SAGITALNA, TRETJA PA JE PREČNA.

Preberi več o Vprašanja in odgovori za anatomijo 2013 vaja

Anatomija teorija in gradivo

SPLOŠNA ANATOMIJA

  1. Anatomski položaj je položaj, v katerem telo: stojí, ima obraz v dlani obrnjeni navzpred.
  1. Glede na anatomski položaj uporabljamo pri opisovanju: tri osnovne orientacijske ravnine, sta dve v vzdolžni ena prečna. Preberi več o Anatomija teorija in gradivo