Anatomija teorija in gradivo

SPLOŠNA ANATOMIJA

  1. Anatomski položaj je položaj, v katerem telo: stojí, ima obraz v dlani obrnjeni navzpred.
  1. Glede na anatomski položaj uporabljamo pri opisovanju: tri osnovne orientacijske ravnine, sta dve v vzdolžni ena prečna. Preberi več o Anatomija teorija in gradivo