Vprašanja in odgovori za izpit iz Ginekologije

1. VODILNA ČRTA – AXIS PELVIS
Je vodilna črta po kateri se poraja plod (pomika se vodilna plodova točka = glava). Dobimo jo, če razpolovimo vse vzdolžne premere medenice in jih zvežemo s črto. Vodilna črta je navzpred ukrivljena.

2. MEDENIČNE RAVNINE
MEDENIČNI VHOD = je prečno ovalna ravnina. Obdaja jo mejna črta (linea terminalis). Velikost medeničnega vhoda lahko presodimo, če izmerimo njegove premere: vzdolžni, prečni, oba poševna.
MEDENIČNA SREDINA = je okrogla ploskev, ki jo omejuje zadaj sredina sprednje ploskve križnice, ob straneh sredina ponvice in spredaj sredina ploskve simfize. Je bolj pomembna anatomsko kot funkcionalno.
Poševni premer: 11,5 cm, vzdolžni 11 cm, prečni 11,5 cm
MEDENIČNA OŽINA = je izredno pomembna. Je najožji del medenične votline. Omejujejo jo zadaj križno – trtični sklep, ob strani sednični osti in spredaj spodnji rob sinfize.
Vzdolžni premer: 11 cm, prečni po 10 cm
MEDENIČNI IZHOD = je vzdolžno ovalna ravnina.
Meje: spredaj sramnični lok, od strani sednični grči in zadaj konica trtice. Vzdolžni premer medeničnega izhoda poteka od spodnjega roba simfize do konca trtice. Meri 9 cm. Po porodu pa se trtica spomakne za 2 cm in to pomeni da je vzdolžni premer 11 cm.
Vzdolžni premer poteka od ene sednične grče do druge in meri 11 cm. Prostornost medeničnega izhoda ocenjujejo po dolžini prečnega premera. Preberi več o Vprašanja in odgovori za izpit iz Ginekologije