Kirurgija vaja 2012

Prvi dan po veliki trebušni operaciji

A. hranimo bolnika preko kolostome

B. s tekočo hrano preko centralnega katetra

C. z varovalno dieto

D. po enteralni poti z raztopino glukoze

E. po parenteralni poti z kaloričnimi raztopinami

Preberi več o Kirurgija vaja 2012