Kirurgija vaja 2012

Prvi dan po veliki trebušni operaciji

A. hranimo bolnika preko kolostome

B. s tekočo hrano preko centralnega katetra

C. z varovalno dieto

D. po enteralni poti z raztopino glukoze

E. po parenteralni poti z kaloričnimi raztopinami

Distribucijski šok

A. Je posledica kontuzije srca

B. Je posledica anafilaksije

C. Je hipovolemični šok

D. Je posledica masivne pljučne embolije

E. Je lahko nevrogeni

Analgetiki

A. deluje s stranskimi učinki pri nizkih dozah

B. so zdravila za lajšanje prehod K ionov med celicami

C. imajo terapevtsko okno med največjo in najmanjšo učinkovito koncentracijo

D. se uporabljajo tudi po rektalni poti

E. se nikoli ne daje ob terapiji s kumarini

Metode apliciranja analgetikov

A. intramuskularno je najprimernejše za otroke

B. v trajni podkožna infuziji je primerljiva z intravensko infuzijo

C. rektalno se uporablja preveč

D. peroralno je najširše uporabna

E. z elastomersko črpalko izvajamo trajno podkožno infuzijo

 

Spinalna analgezija

A. je najprimernejša za operacije v centralnem živčevju

B. se izvaja preko katetra v epiduralni prostor

C. potrebuje stalno spremljavo krvnega tlaka

D. večinoma se uporablja lokalni anestetik in opioid

E. se izvaja preko centralnega venskega katetra

Neopioidni analgetiki

A. so nemorfinski analgetiki

B. so vsa zdravila aplicirana peroralno

C. delujejo centralno

D. delujejo na prenašalce bolečine

E. so ovarialni steroidi

Neželene lastnosti shranjene polne krvi so

A. vsebuje učinkovine proti strjevanju

B. vsebuje visoke vrednosti kalcijevih ionov

C. vsebuje visoke vrednosti natrijevih ionov

D. v eritrocitih se presnova spremeni

Asepsa

A. pomeni odsotnost micelijev v okolju

B. pomeni odsotnost mikrobov

C. je sinonim z sterilnost

D. je bila v rabi pred sterilizacijo z rentgenskimi žarki

E. je steriliziranje z etanolom

F. je steriliziranje z etilenoksidom

Za flegmono in absces ne velja

A oboje je vnetno dogajanje

B flegmono zdravimi z incizijo, absces ne

C absces zdravimo z incizijo, flegmone ne

D večinoma povzročeni z bakterijami

E oba se praviloma razvijta v sepso

Označite pravilne trditve

A. panaricij je vnetje na prstu

B. empiem je vnetje kože

C. limfangitis je vnetje bezgavk

D. osteitis je gnojno vnetje mišic na stegnu

E. pri flegmoni ni znakov gnojnih votlin

 

Označite nepravilen trditve

A. empiem je nabiranje gnoja v običajnih telesnih votlinah

B. edino uspešno zdravljenje abscesa je odprtje navzven

C. osteitis je gnojno vnetje mehkih obsklepnih tkiv

D. zelo hud tur imenujemo tudi furunkel

E. nabrekle bezgavke zaradi vnetje imenujemo limfadenitis

Otečene regionalne bezgavke, kot posledica vnetja to imenujemo

A. limfangia

B. limfadenitis

C. limfom

D. limfangitis

Tetanus

A. okužba praviloma poteka skozi rano

B. povzroča aerobni virus

C. se nastanku se zdravi specifično

D. simptome povzroča nevrotoksin

E. ima spore, ki ne morejo preživeti v zemlji

Nozokomialne okužbe

A. so okužbe, ki se prenašajo z mrčesom

B. so okužbe, ki so nastale z baterijo nosocomialis

C. so okužbe z meticilin rezistentnim stafilokokom

D. so okužbe pridobljene v bolnišnici

Bolnišnične okužbe v kirurgiji

A. se ne pojavijo pri aseptičnih operacijah

B. se najpogosteje prenašajo z rokami

C. so pogostejše pri rakavih bolnikih

D. so lahko povzročene samo z bakterijami

E. so lahko le sporadične

 

Bolnišnične okužbe v kirurgiji

F. se ne pojavijo pri aseptičnih operacijah

G. najpogostejši povzročitelj je pseudomonas

H. so pogostejše pri rakavih bolnikih

I. so lahko povzročene samo z bakterijami

J. so lahko le sporadične

Celjenje kirurške rane je proces

A. ki nadomesti odstranjeno tkivo z istim tkivom

B. traja v fazah rezolucije, organizacije in regeneracije

C. kjer lahko poteka regeneracija in organizacija istočasno

D. ki poteka brez zapletov oziroma sekundarno

E. ki poteka brez zapletov oziroma primarno

Celjenje rane

A. na licu je hitrejše zaradi dobre prekrvavitve

B. poteka počasneje pri mlajših bolnikih

C. je pri infekciji počasnejše

D. je odvisno od pomanjkanja vitamina D

E. v jetrih je hitrejše zaradi prisotnega žolča

Pacientov pristanek na operacijo

A. je obvezen

B. je obvezen, razen pri paliativnih operacijah

C. je pomemben zaradi svojcev

D. je podlaga za uspešno zdravljenje

E. prepreči tožbo pacientovih svojcev

Označi pravilno trditev

A. disfagija in dispepsija sta isti simptom

B. dispepsija je lahko znak za rak želodca

C. disfagija je motnja v požiranju

D. dispepsija lahko povzroči regurgitacijo

Palpacija, perkusija in avskultacija so del

A. anamneze

B. kliničnega pregleda,

C. epikrize

D. statusa

E. povzetka zdravljenja

Za razjede velja

A. da je pri diabetikih manj boleča

B. da je pri diabetikih bolj boleča

C. ob prisotnem vnetju so granulacije živo rdeče

D. venske razjede so predvsem na proksimalnem delu goleni

E. so lahko bazalnocelični tumorji

Za klinični pregled dojke velja

A. najpomembnejši del pregleda je perkusija

B. asimetričnost dojke je nevaren znak

C. vbočenje bradavice je vedno znak za rak dojke

D. nenevarne zatrdline so premakljive in mehkejše

E. vsako dojko razdelimo v tri kvadrante

 

Za klinični pregled dojke velja

F. najpomembnejši del pregleda je avskultacija

G. vedno se pregleda tudi pazduha

H. vbočenje bradavice je vedno znak za rak dojke

I. nenevarne zatrdline so premakljive in mehkejše

J. vsako dojko razdelimo v tri kvadrante

Za pregled glave in vratu velja

A. krepitacije na vratu nakazujejo emfizem

B. prazne vratne vene nakazujejo srčno popuščanje

C. z uporabo stetoskopa ocenimo šume v vratnih arterijah

D. zatrdlina nad ključnico nakazuje na zasevek raka ozkega črevesa

E. zasevki v vratne bezgavke so pogostejše na desni strani

 

Za pregled trebuha velja

A. najpomembnejši del pregleda trebuha je palpacija

B. avskultacija trebuha ne daje veliko podatkov

C. žolčnik se običajno otiplje pod levim rebrnim lokom

D. otrdelost trebušne stene govori za vnetje potrebušnice

E. vranico najlažje otipamo stoje

Za pregled trebuha velja

F. najpomembnejši del pregleda trebuha je palpacija

G. avskultacija trebuha ne daje veliko podatkov

H. žolčnik se ob vnetju otiplje pod levim rebrnim lokom

I. otrdelost trebušne stene govori za vnetje porebrnice

J. vranico najlažje otipamo stoje

 

Rektalni pregled

A. je za oceno prehranjenosti bolnika

B. lahko oceni velikost in trdoto prostate

C. ocenjuje vaginalno sluznico v primeru zapeke

D. ocenjuje polnost ampule

E. ocenjuje ohlapnost sfinktra

Magnetna resonanca

A Dobro prikaže mehka tkiva

B Idealna preiskava za oceno kostne gostote

C Je škodljiva za nosečnice in plod

D Pacient s srčnim vzpodbujevalnikom ne sme opraviti preiskave

E. Lahko nadomesti scintigrafijo

Ekscizija

A. Je izrez tvorbe na koži

B. Ne potrebuje šivanja

C. Pomeni izrez

D. Pomeni vrez

E. Je sinonim za ekserezo

Če je zarezanje incizija

A. je izrezanje ekscizija

B. je izluščenje resekcija

C. je odstranitev organa v globini ekstirpacija

D. je razširjenje biopsija

E. je odstranitev dela telesa eksereza

 

Katera od naslednjih trditev je pravilna

A. ekscizija je odstranitev dela telesa

B. incizija je zarezanje tkiva

C. ekscizija je razširjenje

D. splenektomija je odstranitev organa

E. dilatacija je odstranitev delca tkiva

 

Kateri od posegov pomeni delno odstranitev želodca

A. parcialna gastrektomija

B. totalna gastrektomija

C. distalna gastrektomija

D. gastroenteroanastomoza

E. ventrikulografija

Če prišijemo odstranjen del telesa to imenujemo

A. Eksplantacija

B. Transplantacija

C. Implantacija

D. Replantacija

E. Reintegracija

Označi anastomoze med dvema deloma debelega črevesa

A. Gastroentero anastomoza

B. Descendosigmo anstomoza

C. Transverzosigmo anastomoza

D. Ileorekto anastomoza

E. Descendojejunalna anastomoza

 

Katera od naštetih anasotmoz je med dvema deloma ozkega črevesa

A. Gastroentero anastomoza

B. Enetroentero anastomoza

C. Ileorekto anastomoza

D. Jejunojejuno anastomoza

E. Ileotansverso anastomoza

Za odvajanje blata lahko pri bolniku naredimo

A. gastrostomo

B. kolostomo

C. terminalno ileostomo

D. nefrostomo

E. traheostomo

Katera stoma se izvede za odvajanje blata

A. ileostoma

B. gastrostoma

C. zankasta ileostoma

D. nefrostoma

E. enteroenteroastomoza

 

Stoma po kateri se izloča tekoče, alkalno blato je

A. nefrostoma

B. cistostoma

C. kolostoma

D. sigmoidostoma

E. ileostoma

Za spojitev tkiv uporabljamo

A. Spekulum

B. Atravmatski šiv

C. Travmatski šiv

D. Ekarter

E. Raspatorij

 

Spajalnik

A. Je priprava za spenjanje kože

B. Je priprava za koaguliranje tkiv

C. Je električni inštrument

D. Je uporabljan pri abdominalnih operacijah

E. Ni kirurški inštrument

 

Prijemalka, ki se uporablja pri operaciji se imenuje

A. Retraktor

B. Stapler

C. Pean

D. Klip

E. Kutor

 

Za prijemanje tkiv med operacijo se uporablja

A. Pean

B. Spekulum

C. Retraktor

D. Pinceta

E. Stapler

Monofilamentna nit

A. Je iz umetnega materiala

B. Je pletena

C. Ni pletena

D. Se uporablja samo za posamezne šive

E. Je nerazgradljiva

 

Kirurški dreni so

A. Aktivni ali pasivni

B. Radioopačni

C. Lahko vzrok za okužbo

D. Kovinski ali plastični

E. Lahko vstavljeni v naravne odprtine

 

Funkcija želodca

a. V njem se delno prebavljajo beljakovine

b. Vhodno del se imenuje pilorus

c. Izhodni del se imenuje kardija

d. Služi kot zbiralnik hrane

e. Vanj se izloča žolč

Pomembni zapleti pri peptični razjedi so

A. Perforacija

B. Anastomoza

C. Penetracija

D. Sfinkter

E. Ileus

 

Perforacija, penetracija, stenoza in krvavitev so znaki za

a. Peptično razjedo ezofagusa

b. Crohnovo bolezen želodca

c. Crohnovo bolezen dvanajstnika

d. Peptično razjedo duodenuma

e. Ulcerozni jejunitis

Pilorična stenoza

A. Je stenoza v predelu vratarja

B. Se lahko pojavi tudi pri novorojencu

C. Se zdravi operativno ob perforaciji

D. Se lahko pojavi ob ulkusni bolezni

E. Je vedno rakavega izvora

Divertikulitis

A. Je vnetje divertiklov širokega črevesa

B. Se zdravi vedno operativno

C. Vodi v ileum

D. Se najpogosteje pojavlja pri otrocih

E. Zdravimo primarno z antibiotiki

Crohnova bolezen

A. Se najpogosteje kaže kot terminalni duoedenitis

B. Se najpogosteje kaže kot terminalni ileitis

C. Se zdravi tudi z imunosupresivi

D. Se operira, če se ugotovi v mladosti

E. Se vedno odstrani celotno debelo črevo

Med vnetne bolezni debelega črevesa štejemo

A. Ulcerozni kolitis

B. Peptični ulkus

C. Divertikuloza

D. Crohnovo bolezen

Za benigne tumorje širokega črevesa velja

A. Da so najpogostejši polipi

B. Da se diagnosticirajo z kolonoskopijo

C. Da se lahko odstranijo kolonoskopsko

D. Da je običajno samo eden

Pri raku v cekumu

A. Se naredi razširjena leva hemikolektomija

B. Se naredi leva hemikolektomija

C. Se naredi desna hemikolektomija

D. Se naredi totalna kolektomija

Parastomalna kila

A. lahko povzroča težave s fiksacijo podloge

B. nikoli ne povzroča zapore blata

C. se pojavlja pogosto pri stalnih stomah

D. se ne pojavlja pri dvocevni kolostomi

E. je najpogostejša pri začasni ileostomi

Katera od naslednjih krvavitev ni iz prebavil

A. hematurija

B. hematemeza

C. melena

D. hemartos

E. hemahezija

Melena

A. je belo blato, ki se pojavi pri kroničnem pankreatitisu

B. je črno blato zaradi uživanja preparatov železa

C. je črno blato zaradi krvavenja iz želodca

D. prvo blato novorojenčkov

E. povzroča zastoj urina

Laparoskopska holecistektomija

A. se naredi preko laparotomije z odstranitvijo žolčnika

B. je odstranitev kamnov iz žolčnika

C. se izvede skozi posamezne incizije v trebušni steni

D. vedno se odstrani žolčnik brez podveze cističnega voda

E. se izvede tudi pri hidropsu žolčnika

Holecistektomija

A. se ne izvaja pri najstnikih

B. pomeni odstranitev žolčnika

C. lahko je artroskopska ali klasična

D. zahteva splošno anestezijo

E. se ne izvede po želodčni resekciji

Embolija

A. je nenadna zapora vene, ki jo povzroči potujoči potujoči krvni strdek

B. kot simptom nastane huda bolečina in parestezije

C. se zdravi z ultrazvočnim razbijanjem strdka

D. lahko privede do amputacije uda

Tromboza

A. povzroči sprememba stene na katero se prilepi strdek

B. pri operativnem zdravljenju se ultrazvočno odstrani strdek

C. nastane počasneje kot embolija

D. strdek se odtrga v desnem atriju

Flebitis

A. je gnojno vnetje vene

B. se pojavi pri aplikaciji zdravil v periferno veno

C. zdravi se operativno

D. antibiotik je pri zdravljenju redko potreben

E. pogostejši je pri centralnih kot pri perifernih venah

Limfedem

A. je najpogostejši na rokah po radikalni operaciji malignoma dojke

B. zdravi se izključno kirurško

C. se lahko pojavi pri parenteralni aplikaciji citostatika

D. kaže na zastoj limfe

E. limfna drenaža je najpogostejša terapija

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja