Zapiski za zdravstveno nego žene 2014

NAČELO II.: MS spoštuje pravico pacienta do izbire in odločanja

NAČELO III.: MS je dolžna varovati kot poklicno skrivnost podatke o zdravstvenem stanju pacienta, o vzrokih, okoliščinah in posledicah tega stanja

 

PRIMARNA RAVEN ZV:

– dispanzerska dejavnost

–  patronažno varstvo

Preberi več o Zapiski za zdravstveno nego žene 2014