Zdravstvena nega rane

UVOD
Preveza kronične rane je intervencija zdravstvene nege (ZN), v katero se lahko vključujejo izvajalci ZN s srednješolsko izobrazbo in diplomirane medicinske sestre oz. diplomirani zdravstveniki. Pri pripravi učne ure na visoko strokovnem nivoju se naslanjamo na pridobljeno znanje v srednji šoli in na praktične izkušnje klinične prakse. Podajanje vsebin je prilagojeno že poznanim vsebinam s področja teoretičnih izhodišč zdravstvene nege, mikrobiologije, patofiziologije in kirurgije. Študente je potrebno motivirati, da iščejo nova spoznanja in odkrivajo razlike med že poznanimi vsebinami in novimi smernicami na področju ZN rane. Proces pridobivanja znanj temelji na aktivni vlogi vseh študentov. Poudarek je na celostnem in individualnem pristopu k pacientu z rano. Študent mora prepoznati in oceniti dejavnike, ki pospešujejo ali zavirajo celjenje rane. Na modelih različnih ran se mora naučiti ocenjevati vrsto rane, globino in velikost rane, stanje izločka ter izgled okolice. Znati mora oceniti bolečino v rani in bolečino med prevezo. Na podlagi zdravnikovega naročila mora izbrati in pravilno namestiti ustrezno sodobno oblogo za rano. Ob tem spoznava indikacije ter načine aplikacije in odstranjevanja pri posameznih oblogah. Preberi več o Zdravstvena nega rane