Vaja Kirurgija 2012

Anestezija

A. Je splošna kadar umetno povzročimo neobčutljivost dela telesa

B. Je regionalna, kadar povzročimo omrtvelost posameznih delov telesa

C. Zajema omrtvelost gladkih mišic, analgezijo in spanje

D. Je lahko inhalacisjka ali intravenska


Katere so osnovne komponente splošne anestezije

A. Spanje

B. Omrtvelost dela telesa

C. Analgezija

D. Omrtvelost telesnih mišic

E. Neobčutljivost gladkih mišic

 

Katere so osnovne komponente splošne anestezije

F. Analgezija

G. Spanje

H. Omrtvelost kože

I. Omrtvelost telesnih mišic

J. Neobčutljivost gladkih mišic

 

Danes je najpogosteje uporabljan inhalacijski analgetik isofluran

A. Ker se dobro topi v krvi

B. Ker se dobro topi v maščobah

C. Ker ne povzroča okvare jeter

D. Ker ne povzroča okvaro ledvic

 

Inhalacijska anestezija

A. Se vzdržuje z inhalacijskimi analgetiki

B. Za uvajanje potrebuje hitro delujoče uspavalo

C. Se pri otrocih uporablja tudi za uvajanje

D. Se vedno uporablja z odprtim anestezijskim sistemom

 

Za totalno intravensko anestezijo velja

A. Da se uporablja inhalacijski anestetik samo za uvajanje

B. Da se za vzdrževanje analgezije uporabljajo nesteroidni antirevmatiki

C. Da se za mišično omrtvelost uporabljajo inhalacijski mišični relaksans

D. Da zagotovimo vsako komponente anestezije ločeno

Med področno anestezijo sodijo

A. Spinalna anestezija

B. Epiduralna anestezija

C. Inhalacijska anestezija

D. Infiltracijska anestezija

 

Med področno anestezijo ne sodi

A. Spinalna anestezija

B. Analgetska anestezija

C. Inhalacijska anestezija

D. Infiltracijska anestezija

 

Pri epiduralni anesteziji

A. Vbrizgamo lokalni anestetik v subarahnoidalni prostor

B. Se anestetik pomeša z likvorjem

C. Se lahko vbrizga anestetik tudi v epiduralnem prostoru na vratu

D. Lahko lajšamo bolečino preko katetra tudi po operaciji

 

Temeljna značilnost kirurškega metabolizma je

A. Porušeno ravnovesje med vnosom in porabo kalorij

B. Vnos kalorij je običajno zmanjšan

C. Vnos kalorij je običajno povečan

D. D Poraba kalorij je zmanjšana

 

Poraba kalorij pri kirurškem bolniku je povečana

A. Pri velikih operacijah

B. Pri stradanju

C. Pri opeklinah

D. Pri septičnem stanju

Poraba kalorij pri kirurškem bolniku je zmanjšana

A. Pri velikih operacijah

B. Pri stradanju

C. Pri opeklinah

D. Pri septičnem stanju

 

Glavni vir energije v telesu, ki ga lahko uporabljajo vsi organi so

A. Maščobe

B. Proteini

C. Glukoza

D. Voda

 

Glavno skladišče energije v telesu so

A. Glikogen

B. Beljakovine

C. Mišice

D. Maščoba

 

Za zgodnjo fazo prilagoditve na stradanje je značilna

A. Povečana razgradnja glikogena

B. Povečana razgradnja glukoze

C. Povečana lipoliza

D. Povečana glukoneogeneza

 

Ketoni se uporabljajo

A. V zgodnji fazi stradanja

B. V kasni fazi stradanja

C. Kot vir energije jih uporabljajo možgani

D. kot vir energije jih uporablja črevesje

 

Stanje prehranjenosti ocenimo

A. z obsegom trebuha

B. s kožno gubo

C. z obsegom nadlahti

D. razmerje med obsegom trebuha in višino

 

Stanje prehranjenosti ocenimo

A. z obsegom podlahti

B. z razmerjem med obsegom nadlahti in kožno gubo

C. s kožno gubo

D. z razmerjem med kožno gubo in obsegom nadlahti

 

Dušikova bilanca je

A. da bolnik izgublja maščobe

B. da bolnik izgublja elektrolite

C. razmerje med vnosom beljakovin in izločanjem elektrolitov

D. razmerje med vnosom in izločanjem dušika

Dušikova bilanca

A. je razmerje med vnosom beljakovin in izločanjem beljakovin

B. je razmerje med vnosom elektrolitov in izločanjem dušika

C. je razmerje med vnosom in izločanjem dušika

D. je razmerje med vnosom dušika in izločanjem beljakovin

 

Ocena energetske potrebe je sestavljena iz

A. kožne gube

B. bazalnega metabolizma

C. dejavnika aktivnosti

D. ocene stresnega dejavnika

Kirurškega bolnika ne hranimo po enteralni poti

A. če je dosegljiva centralna vena

B. pri težkih operacijah

C. pri hudih opeklinah

D. v šokovnem stanju

E. če prebavna pot ni prosta

 

Kirurškega bolnika hranimo po enteralni poti

A. z isoosmolarno raztopino

B. s čajem

C. s hranilnimi napitki

D. samo pred operacijo

E. s pet odstotno raztopino glukoze

 

Enteralno hranjenje

A. izvajamo vedno ko je to mogoče

B. nikoli ne izvajamo po jejunostomi

C. samo kontinuirano do največ 20ml/h

D. ne začnemo pred tretjim pooperativnim dnevom pri operacijam na želodcu

 

 

Enteralno hranjenje

A. se izvaja preko gastrostome

B. se izvaja preko centralnega venskega katetra

C. se izvaja preko jejunostome

D. se izvaja preko periferne venske poti

E. se izvaja preko kolostome

 

Prvi dan po veliki trebušni operaciji

A. hranimo bolnika preko kolostome

B. s tekočo hrano preko centralnega katetra

C. z varovalno dieto

D. po enteralni poti z raztopino glukoze

E. po parenteralni poti z kaloričnimi raztopinami

Parenteralno hranjenje

A. izvajamo samo preko centralnega venskega katetra

B. z raztopinami v katerih so maščobe ne uporabljamo

C. izvajamo samo pri operacijah na prebavilih

D. je nujno pri zapori v prebavni cevi

Parenteralno hranjenje

A. se izvaja samo v bolusih

B. ni smiselno pri operacijah na prebavilih

C. le lahko tudi z maščobami

D. je možno tudi preko perifernega katetra

E. je možno tudi s pasirano hrano

 

Parenteralno hranjenje

A. se izvaja samo s sterilno vsebino

B. se izvaja preko jejunostome

C. se izvaja samo v bolusih

D. se izvaja brez dodatka mikroelementov

 

Septični bolnik na zdravljenju v intenzivni enoti

A. potrebuje manj kot 30 Kcal/kg telesne teže

B. potrebuje centralno vensko pot za enteralno hranjenje

C. potrebuje povečan vnos kalorij

D. potrebuje hranilno sondo za parenteralno hranjenje

 

Šok

A. je akutni sindrom povezan z nezadostno prekrvavitvijo

B. je sindrom, ki nastane pri akutnem stresu

C. vodi v ireverzibilno stanje ob zakasnelem zdravljenju

D. nastane pri nesrečah, kjer je poškodovano centralno živčevje

 

 

 

 

 

Zaradi šoka je

A. zmanjšana perfuzija organov zaradi znižanja arterijskega tlaka

B. povečana perfuzija trebušnih organov

C. zmanjšana ultrafiltracija v ledvicah

D. povečana oskrba s kisikom v perifernih tkivih

E. zmanjšana perfuzija mišičja

 

Zaradi šoka je

A. povečana perfuzija organov zaradi znižanja arterijskega tlaka

B. povečana perfuzija trebušnih organov

C. zmanjšana ultrafiltracija v ledvicah

D. povečana oskrba s kisikom v koži in podkožju

E. zmanjšana perfuzija mišičja

 

Zaradi šoka je

A. zmanjšana perfuzija organov zaradi znižanja arterijskega tlaka

B. povečana perfuzija trebušnih organov

C. zmanjšana ultrafiltracija v jetrih

D. zmanjšana oskrba s kisikom v perifernih tkivih

E. povečana

 

Hipovolemični šok

A. Nastane zaradi zmanjšanja perifernega upora

B. Povzroči povečan venski dotok v srce

C. Nastane po izgubi krvi večji kot 50%

D. Je najpogosteje hemoragični šok

E. Je posledica zmanjšanega volumna v ožilju

Hipovolemični šok

A. Nastane zaradi zmanjšanja perifernega upora

B. Je najpogosteje hemoragični šok

C. Povzroči povečan minutni volumen srca

D. Je posledica akutnega srčnega infarkta

E. Nastane kot posledica izgube krvi

Pri poškodbah je najverjetnejši

A. Hipervolemični šok

B. Hipovolemični šok

C. Kardiogeni šok

D. Šok zaradi izgube plazme

 

Distribucijski šok

A. Je posledica kontuzije srca

B. Je posledica anafilaksije

C. Je hipovolemični šok

D. Je posledica masivne pljučne embolije

E. Je lahko nevrogeni

 

Pri hipovolemičnem šoku velja

A. Hitro nadomeščanje tekočin

B. Primarno se da transfuzija krvi in nato koloidi

C. Oksigenacijo tkiv zagotovimo z dodajanjem kisika

D. Do 45% izgube lahko nadomestimo s koloidi in kristaloidi

 

Pri hipovolemičnem šoku velja

A. Kapalna infuzija

B. Volumen nadomeščamo samo s koloidi in kristalodi

C. Oksigenacija tkiv se zagotovi s povečanim dodajanjem ogljikovega dioksida

D. Primerno se dajo transfuzija krvi in nato koloidi

E. Tekočine se nadomeščajo hitro

Septični šok

A. Nastane zaradi povišanja perifernega upora

B. Nastane zaradi zmanjšanja perifernega upora

C. Je posledica septikemije

D. Ni združen s povišano temperaturo

E. Se izboljša po transfuziji

 

Septični šok

A. Nastane kot posledica hipokapnije

B. Je združen z bradikardijo

C. Nastane kot posledica delovanja endotoksinov

D. Nastane kot posledica delovanja eksotoksinov

E. Ima mehanizem delovanja preko mediatorjev vnetja

 

Septični šok

A. Je združen z bradikardijo

B. Je posledica delovanja eksotoksino in endotoksinov

C. Ima mehanizem, delovanja preko mediatorjev krvavitve

D. Je distribucijski šok, podobno kot nevrogeni

E. Nastane zaradi povišanega perifernega upora

 

Zagozditveni tlak v pljučni arteriji

A. Je vodilo, ki nam pomaga pri dodajanju tekočin pri šokiranem bolniku

B. Se meri v oksigenirani krvi

C. Ni smiselno meriti pri zdravljenju z antibiotiki

D. Je nujno meriti pri vsaki operaciji na odprtem srcu

 

Kateri od naštetih so razlogi za nezadostno lajšanje bolečin po operaciji

A. strah pred stranskimi učinki zdravil proti bolečini

B. neinformiranost bolnika

C. vodenje oskrbe po klinični poti

D. uporaba VAS skale

E. vodenje terapije po besedni lestvici

 

Analgetiki

A. so zdravila za izboljšanje prevodnosti po hitrih živčnih vlaknih

B. delimo v opipoidne in neopioidne

C. deluje brez stranskih učinkov v vseh dozah

D. ne vplivajo na delovanje jeter in ledvic

 

 

Analgetiki

A. deluje s stranskimi učinki pri nizkih dozah

B. so zdravila za lajšanje prehod K ionov med celicami

C. imajo terapevtsko okno med največjo in najmanjšo učinkovito koncentracijo

D. se uporabljajo tudi po rektalni poti

Katera od naštetih poti analgezije je najprimernejša za ambulante kirurške posege

A. intravenska infuzija

B. trajna podkožna infuzija

C. peroralna analgezija

D. transdermalna

 

Za otroke je najprimernejša pot za analgezijo

A. intramuskularna injekcija

B. intravenska injekcija

C. rektalna analgezija s svečkami

D. intranazalna anlgezija

 

Katera od naštetih trditev velja za intramuskularno analgetično injekcijo

A. nepredvidljiva absorpcija zdravila

B. bolečina na mestu aplikacije

C. ima zelo hiter učinek delovanja

D. se uporablja vedno pogosteje

 

Metode apliciranja analgetikov

A. intramuskularno je najprimernejše za otroke

B. v trajni podkožna infuziji je primerljiva z intravensko infuzijo

C. rektalno se uporablja preveč

D. peroralno je najširše uporabna

E. z elastomersko črpalko izvajamo trajno podkožno infuzijo

 

Spinalna analgezija

A. je najprimernejša za operacije v centralnem živčevju

B. se izvaja preko katetra v epiduralni prostor

C. potrebuje stalno spremljavo krvnega tlaka

D. večinoma se uporablja lokalni anestetik in opioid

E. se izvaja preko centralnega venskega katetra

 

Med stranske učinke morfinskih analgetikov po kirurških operacijah

A. srbenje

B. diareja

C. depresija dihanja

D. srčni zastoj

 

Spinalna analgezija po operativnem posegu

A. je zelo učinkovita za posege na vratu in glavi

B. potrebno je stalno spremljanje možnih stranskih učinkov opioidov

C. povzroča lahko težave s srcem zaradi povišanega tlaka

D. je odlična metoda za ambulantne posege

 

Med neopioidne analgetike štejemo

A. morfij

B. nesteroidne revmatike

C. protivnetne steroide

D. vsa zdravila aplicirana peroralno

 

Neopioidni analgetiki

A. so nemorfinski analgetiki

B. so vsa zdravila aplicirana peroralno

C. delujejo centralno

D. delujejo na prenašalce bolečine

E. so ovarialni steroidi

 

Neželene lastnosti shranjene polne krvi so

A. vsebuje učinkovine proti strjevanju

B. vsebuje visoke vrednosti kalcijevih ionov

C. vsebuje visoke vrednosti natrijevih ionov

D. v eritrocitih se presnova spremeni

 

Avtologna kri

A. Je sveža kri krvodajalca z enako krvno skupino

B. Si jo bolnik daruje sam pred operacijo

C. Je primerna za korekcijo protrombinskega časa

D. Se uporablja kot avtotransfuzija

 

Koncentrirani trombociti

A. Se uporabljajo pri vseh velikih operacijah, kjer se pričakuje velika izguba krvi

B. Se vračajo s posebno napravo med posegom

C. So izbrani od več krvodajalcev iste krvne skupine

D. Se ne uporabljajo pri bolezenskih stanjih

 

Sveža zmrznjena plazma

A. Se v kirurgiji ne uporablja pogosto

B. Ni potrebno da je kompatibilna s skupino AB0

C. Se pred posegom segreje na sobno temperaturo

D. Se daje zaradi hudo zmanjšane jetrne funkcije

E. se lahko infundira kljub akutni reakciji

 

Za pomanjkanje dejavnikov strjevanja krvi

A. Se uporablja sveža kri

B. Se odvzame avtotransfuzija

C. Se uporablja sveža zmrznjena plazma

D. Se naredi venepunkcija

 

 

 

Okužba povzroča naslednje lokalne znake

A. Šok

B. Pordelost kože

C. Bolečina

D. Edem

 

Okužba povzroča naslednje lokalne znake

A. Oteklina

B. Bolečina

C. Podplutba

D. Izpad lasnih korenov

E. Vitiligo

 

Najpogostejši izvor okužbe za kirurškega pacienta je

A. Sosedni pacient

B. Koža bolnika

C. Postelja in nočna omarica

D. Stranišče

 

Za gnojno okužbo kirurške rane so najpomembnejši

A. Prioni

B. Spore

C. Virusi

D. Koki

E. Glive

 

Dezinfekcija

A. je razkuževanje

B. se izvaja pred čiščenjem

C. najbolj uporabna je s kuhanjem (100 stopinj C)

D. za inštrumente je najprimernejša z UV žarki

E. odstrani vse klice

 

Asepsa

A. pomeni odsotnost micelijev v okolju

B. pomeni odsotnost mikrobov

C. je sinonim z sterilnost

D. je bil v rabi pred sterilizacijo z rentgenskimi žarki

E. je steriliziranje z etilenoksidom

 

Sterilnost

A. pomeni prisotnost samo pacientovih mikrobov

B. je odsotnost MRSA

C. pomeni odsotnost vseh mikrobov

D. je odsotnost mikrobov in možna prisotnost spor

E. je sinonim za asepso

 

V operacijskih dvoranah veljajo pravilo

A. antisepse in asepse

B. uporabe samo sterilnih inštrumentov

C. prisotnost čim manjšega, a potrebnega tima

D. razkuževanje se ne uporablja

E. antisepsa se ne uporablja

 

V operacijskem bloku veljajo naslednja pravila

A. uporablja se samo inštrumente za enkratno uporabo

B. vstopa se samo preko filtrov

C. za endoskopske posege se lahko uporabljajo razkuženi inštrumenti

D. za izvajanje protokola običajno skrbi glavna inštrumentarka

E. izvaja se antisepsa, pri velikih operacijah še asepsa

 

Za higiensko razkuževanje rok

A. običajno uporabljamo alkoholne raztopine

B. velja, da so roke po razkuženju sterilne

C. da se uporablja po vsakem kontaktu s pacientovimi izločki, razen s kožo

D. da se pri obsežni kontaminaciji uporablja dva krat

 

Kirurška rana je potencialno mesto za okužbo

A. pri vsakem operativnem posegu

B. če je bližje spolovil ali zadnjiku je okužba pogostejša

C. pri slabo odpornih bolnikih

D. ker koža nikoli ni brez bakterij

Votlina napolnjena z gnojem je absces. Zanj velja

A. ima pseudomembrano

B. se zdravi edino z antibiotikom

C. da ga je potrebno vedno izprazniti

D. lahko nastane le v koži in podkožju

 

Razlika med abscesom in empiemom je

A. pri abscesu odstranimo gnoj, empiem pa zdravimo z antibiotikom

B. v mestu nastanka

C. drenaža je potrebna pri empiemu, ne pa pri abscesu

D. drenaža je potrebna pri obeh

 

Za flegmono in absces velja

A. oboje je vnetno dogajanje

B. flegmono zdravimi z incizijo

C. absces zdravimo z incizijo

D. pri obeh je gnojni izcedek

E. flegmona se praviloma razvije v sepso

 

Vnetje na prstu ja

A. paronihija

B. panaricij

C. empiem

D. furunkel

E. karbunkel

 

Označite pravilne trditve

A. panaricij je vnetje na prstu

B. empiem je vnetje kože

C. limfangitis je vnetje bezgavk

D. osteitis je gnojno vnetje mišic na stegnu

E. pri flegmoni ni znakov gnojnih votlin

Označite nepravilen trditve

A. empiem je nabiranje gnoja v običajnih telesnih votlinah

B. edino uspešno zdravljenje abscesa je odprtje navzven

C. osteitis je gnojno vnetje mehkih obsklepnih tkiv

D. zelo hud tur imenujemo tudi furunkel

E. nabrekle bezgavke zaradi vnetje imenujemo limfadenitis

Paronihija

A. je vnetje sklepa

B. je vnetje prsta

C. je vnetje obnohtja

D. je vnetje slinavke

E. je tur

 

Pri prevezi rane opazite gnojen iztok iz rane

A. rano obložite z ledenimi obkladki

B. obvestite zdravnika

C. rano tuširate

D. rano sterilno pokrijete

Ko se vnetje pojavlja vzdolž limfnih poti to imenujemo

A. limfadenitis

B. limfom

C. limfangitis

D. limfangia

 

Otečene regionalne bezgavke, kot posledica vnetja to imenujemo

A. limfangia

B. limfadenitis

C. limfom

D. limfangitis

 

 

 

 

Za tetanus velja

A. je bolezen, ki jo povzroča Clostridium tetani

B. povzroča jo anaerobni virus

C. povzroča jo anaerobna bakterija

D. simptome povzroča nevrotoksin

E. se ne da preprečiti s cepljenjem

 

Tetanus

A. okužba praviloma poteka skozi rano

B. povzroča aerobni virus

C. se nastanku se zdravi specifično

D. simptome povzroča nevrotoksin

E. ima spore, ki ne morejo preživeti v zemlji

 

Antibiotična profilaksa v kirurgiji

A. zmanjša tveganje za okužbo

B. traja celotno hospitalizacijo

C. uporabljajo se bakteriostatični antibiotiki

D. ni smiselna pri aseptičnih operacijah

E. se daje pred začetkom operacije

Nozokomialne okužbe

A. so okužbe, ki se prenašajo z mrčesom

B. so okužbe, ki so nastale z baterijo nosocomialis

C. so okužbe z meticilin rezistentnim stafilokokom

D. so okužbe pridobljene v bolnišnici

Bolnišnične okužbe v kirurgiji

A. se ne pojavijo pri aseptičnih operacijah

B. se najpogosteje prenašajo z rokami

C. so pogostejše pri rakavih bolnikih

D. so lahko povzročene samo z bakterijami

E. so lahko le sporadične

 

Celjenje kirurške rane traja v več fazah

A. rezolucija, organizacija, regeneracija

B. regeneracija, rezolucija, organizacija

C. rezolucija, regeneracija, organizacija

D. regeneracija, organizacija, rezolucija

 

Celjenje kirurške rane je proces

A. ki nadomesti odstranjeno tkivo z istim tkivom

B. traja v fazah rezolucije, organizacije in regeneracije

C. kjer lahko poteka regeneracija in organizacija istočasno

D. ki poteka brez zapletov oziroma sekundarno

E. ki poteka brez zapletov oziroma primarno

 

 

Na celjenje rane vplivajo

A. prekrvavitev

B. zdravljenje s sterodi

C. pomanjkanje Mg

D. starost

E. pomanjkanje vitamina D

 

Celjenje rane

A. na licu je hitrejše zaradi dobre prekrvavitve

B. poteka počasneje pri mlajših bolnikih

C. je pri infekciji počasnejše

D. je odvisno od pomanjkanja vitamina D

E. v jetrih se slabo regenerirajo žlezne celice

 

 

Operacijo, kjer odstranimo vzrok bolezni oziroma oboleli organ imenujemo

A. paliativna operacija

B. eksplorativna operacija

C. radikalna operacija

D. elektivna operacija

 

Operacijo, kjer ne odstranimo vzroka bolezni imenujemo

A. paliativna operacija

B. radikalna operacija

C. urgentna operacija

D. elektivna operacij

 

Pristanek na operativni poseg

A. je uzakonjen

B. je obvezen samo pri programskih operacijah

C. je pomemben zaradi svojcev

D. je pomemben zaradi možne tožbe

E. ni potreben pri otrocih

 

Pacientov pristanek na operacijo

A. je obvezen

B. je obvezen, razen pri urgentnih operacijah

C. je pomemben zaradi svojcev

D. je podlaga za uspešno zdravljenje

E. prepreči tožbo pacientovih svojcev

 

Za oceno tveganja pri operaciji

A. se uporablja točkovnik Glasgow Coma Scale (GCS)

B. se uporablja ASA (American Society of Anesthesiologists)

C. se uporablja sestava operativne ekipe

D. se uporablja količnik med starostjo in telesno težo

Izpitna vprašanja kirurgija

14

 

Nezmožnost požiranja kot posledica motenj pri gibljivosti požiralnika imenujemo

A. dispepsija

B. ezofagitis

C. disfagija

D. perkusija

 

Označi pravilno trditev

A. disfagija in dispepsija sta isti simptom

B. dispepsija je lahko znak za rak želodca

C. disfagija je motnja v požiranju

D. dispepsija lahko povzroči regurgitacijo

 

Naraščanje in padanje jakosti bolečine kot v valovih imenujemo

A. intermitentna klavdikacija

B. kolika

C. kolitis

D. dermatomska bolečina

 

Palpacija, perkusija in avskultacija so del

A. anamneze

B. kliničnega pregleda,

C. epikrize

D. statusa

E. povzetka zdravljenja

 

Za razjede velja

A. da je pri diabetikih manj boleča

B. ob prisotnem vnetju so granulacije živo rdeče

C. venske razjede so predvsem na proksimalnem delu goleni

D. so lahko bazalnocelični tumorji

Perkusija in avskultacija se uporablja

A. pri pregledovanju prsnega koša

B. pri pregledovanju sklepa

C. pri ginekološkem pregledu

D. pri pregledu abdomna

Za klinični pregled dojke velja

A. najpomembnejši del pregleda je perkusija

B. asimetričnost dojke je nevaren znak

C. vbočenje bradavice je vedno znak za rak dojke

D. nenevarne zatrdline so premakljive in mehkejše

E. vsako dojko razdelimo v tri kvadrante

 

Za pregled glave in vratu velja

A. krepitacije na vratu nakazujejo emfizem

B. prazne vratne vene nakazujejo srčno popuščanje

C. z uporabo stetoskopa ocenimo šume v vratnih arterijah

D. zatrdlina nad ključnico nakazuje na zasevek raka ozkega črevesa

E. zasevki v vratne bezgavke so pogostejše na desni strani

 

Za pregled trebuha velja

A. najpomembnejši del pregleda trebuha je palpacija

B. avskultacija trebuha ne daje veliko podatkov

C. žolčnik se običajno otiplje pod levim rebrnim lokom

D. otrdelost trebušne stene govori za vnetje potrebušnice

E. vranico najlažje otipamo stoje

 

Rektalni pregled

A. je za oceno prehranjenosti bolnika

B. lahko oceni velikost in trdoto prostate

C. ocenjuje vaginalno sluznico v primeru zapeke

D. ocnjeuje polnost ampule

Protrombinski čas

A. se označi s kratico PČ

B. se označi s kratico APTČ

C. se označi s kratico INR

D. se označi s kratico KKS

 

Testi, ki kažejo funkcijo ledvic so

A. kreatinin, alkalna fosfataza, hematokrit

B. urea, bilirubin, alkalna fosfataza

C. lipaza, urea, kratinin

D. urea, kreatinin, elektroliti

Za potrditev infekcije se vzamejo naslednje krvne preiskave

A. amilaza

B. diferencialno krvno sliko

C. C reaktivni protein

D. albumini

E. kreatinin

 

Za oceno jetrne funkcije se uporablja

A. Bilirubin, eritrociti, kreatinin

B. Urea, bilirubin, alkalna fosfataza

C. alkalna fosfataza, bilirubin, proteini

D. bilirubin, urea, amilaza

 

Katera od preiskav ne sodi med kontrastne preiskave

A. retrogradna urologija

B. koronarografija

C. irigografija

D. mielografija

 

Katera od naštetih diagnostičnih metod je tomografija

A. RTG

B. CT

C. UZ

D. MR

Izpitna vprašanja kirurgija

16

 

Katera od naštetih metod sodi med interventno radiologijo

A. Perkutana nefrostomija

B. Perkutana transluminalna angioplastika

C. Endoultrazvočna preiskava

D. Ezofagogastroduodenoskopija

 

Ultrazvočna preiskava

A. Uporablja za osnovo odboj, lom in absorbcijo zvoka

B. Je invazivna preiskava

C. Uporablja odbite valove , ki se pretvorijo v sliko

D. Je škodljiva za nosečnice

E. Je najprimernejša za pregled kostnih struktur

 

Scintigrafija

A. Je invazivna metoda za oceno velikosti organa

B. Se uporablja za oceno velikosti fetusa v zgodnji nosečnosti

C. Naj pogosteje se uporablja za ugotavljanje bolezenskih sprememb na skeletu

D. Se ne uporablja za iskanje vnetnih žarišč

 

Magnetna resonanca

A. Uporablja za preiskavo izotope

B. Slika je odvisna od porazdelitev vodikovih jeder v telesu

C. Je škodljiva za nosečnice

D. Za prikaz velikih žil in srčnih votlin ne potrebuje kontrasta

Kužnine za mikrobiološke preiskave

A. Odvzamemo sterilno pri punkciji sklepa

B. So pomembne za identifikacijo bakterij

C. Niso pomembne za identifikacijo gliv

D. Odvzamemo pred pričetkom antibiotičnega zdravljenja

Katera od naštetih endoskopskih metod uporablja naravne odprtine

A. Bronhoskopija

B. Laparoskopija

C. Artroskopija

D. Kolonoskopija

E. Ureterocistoskopija

Za rektoskopijo velja

A. Da gre za rigidno endoskopijo

B. Da se preiskuje debelo črevo do lienalne fleksure

C. Da je mogoče sočasno izvajati posege

D. Da se zaradi težav s čiščenjem uporablja le rektoskop za enkratno uporabo

 

Ekscizija

A. Je odstranitev dela stopala

B. Je izrez kožne tvorbe

C. Je sinonim za incizijo

D. Pomeni vrez

E. Pomeni izr

 

Če je zarezanje incizija

A. je izrezanje ekscizija

B. je izluščenje resekcija

C. je odstranitev organa v globini ekstirpacija

D. je razširjenje biopsija

E. je odstranitev dela telesa eksereza

 

Katera od naslednjih trditev je pravilna

A. ekscizija je odstranitev dela telesa

B. incizija je zarezanje tkiva

C. ekscizija je razširjenje

D. splenektomija je odstranitev organa

E. dilatacija je odstranitev delca tkiva

 

Kateri od posegov pomeni delno odstranitev želodca

A. parcialna gastrektomija

B. totalna gastrektomija

C. distalna gastrektomija

D. gastroenteroanastomoza

E. ventrikulografija

 

 

 

Če del tkiva izpulimo govorimo o

A. Amputaciji

B. Ekstirpaciji

C. Ekserezi

D. Dezobliteraciji

 

Če prišijemo odstranjen del telesa to imenujemo

A. Eksplantacija

B. Transplantacija

C. Implantacija

D. Replantacija

Kateri od naslednjih izrazov pomeni odstranitev celotnega organa

A. Splenektomija

B. Laparotomija

C. Holecistektomija

D. Enukleacija

E. Punkcija

 

Označi anastomozo med želodcem in ozkim črevesom

A. Ezofagojejuno anastomoza

B. Gastrokolična anastomoza

C. Gastroentero anastomoza

D. Ileorektalna anastomoza

Izpitna vprašanja kirurgija

18

Označi anastomozo med dvema deloma ozkega črevesa

A. Enteroentero anastomoza

B. Ezofagojejunalna anastomoza

C. Ileorektalna anastomoza

D. Enterokolična anastomoza

 

Označi anastomoze med dvema deloma debelega črevesa

A. Gastroentero anastomoza

B. Descendosigmo anstomoza

C. Transverzosigmo anastomoza

D. Ileorekto anastomoza

E. Descendojejunalna anastomoza

 

Za odvajanje blata lahko pri bolniku naredimo

A. gastrostomo

B. kolostomo

C. terminalno ileostomo

D. nefrostomo

E. traheostomo

 

Katera stoma se izvede za odvajanje blata

A. ileostoma

B. gastrostoma

C. zankasta ileostoma

D. nefrostoma

E. enteroenteroastomoza

 

Šivanko, ki pri prehodu preko tkiva ne napravi veliko odprtino imenujemo

A. Travmatska

B. Atravmatska

C. Ravna igla

D. Okrogla igla

 

Za spojitev tkiv uporabljamo

A. Spekulum

B. Atravmatski šiv

C. Travmatski šiv

D. Ekarter

E. Raspatorij

 

Spajalnik

A. Je priprava za spenjanje kože

B. Je priprava za koaguliranje tkiv

C. Je električni inštrument

D. Je uporabljan pri abdominalnih operacijah

E. Ni kirurški inštrument

 

Kateri od naštetih je inštrument za odmikanje in držanje tkiva

A. Prijemalka

B. Retraktor

C. Ekarter

D. Klip

 

Minimalno invazivna kirurgija

A. Uporabljamo iste inštrumente kot pri klasični kirurgiji

B. Vstopamo preko laparotomije

C. Je, če je poseg opravljen endovaskularno

D. Ne uporablja sponk

 

Držalo, ki se uporablja pri operaciji se imenuje

A. Pean

B. Retraktor

C. Spekulum

D. Klip

 

Za prijemanje tkiv med operacijo se uporablja

A. Pean

B. Spekulum

C. Retraktor

D. Pinceta

E. Stapler

 

Za spojitev mehkih tkiv se uporablja šivanje. Velja

A. Vedno uporabljamo najdebelejše niti

B. Da uporabljano resorbilne in nerosorbile niti

C. Nepletena nit je monofilamentna

D. Za tekoči šiv se uporablja samo neresorbilna nit

 

Spajalnik

A. Se uporablja v ortopedski kirurgiji

B. Vsebuje kovinske sponke

C. Se imenuje tudi stepler

D. Pogosto se uporablja pri velikih abdominalnih operacijah

E. Običajno gre za inštrumente za spajanje kosti

 

Električni nož

A. Se uporablja za spajanje bogato prekrvljenih tkiv

B. Običajno potrebuje pasivno elektrodo

C. Z električnimi tokovi tkivo koagulirajo

D. Izrablja posebne lastnosti nizkofrekvenčnih tokov

 

Pri pripravi bolnika za operativni poseg

A. Je treba paziti, da so dan pred operacijo v predelu operativne rane obriti

B. Jih v želeni položaj vedno damo pred anestezijo

C. Pazimo, da se bolnik ne podhladi

D. Pozorni moramo biti, da ne pride do pritiska na posamezne živce

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja