Zbrana vprašanja za izpit iz Travmatologije

Izpit 1

1. Koliko časa se zdravi zlom nadlahtnice? (8 tednov, 12 tednov ali 2 meseca?)
2. Volkmanova kontraktura: je slaba prekrvavitev mišic in mišična kontraktura.
3. Kaj je to funkcionalna imobilizacija? Ortoza
4. Kaj je pronatio dolorosa? : je izpah glave koželjnice iz perianularnega ligamenta.
5. Posledica šoka je? : Zmanjšanje izločanja urina.
6. Zlom radiusa na tipičnem mestu po Smithu se zdravi? : z imobilizacijo v dorzalni fleksiji.
7. Pri zlomu po Malgaigne pride de abrevacije sp. uda.
8. Cardias arest je: srčni zastoj.
9. Xylocain se uporablja: za defibrilacijo srca in proti bolečinam.
10. Kaj je kolaps? : tranzitorna/paraksizmalna motnja zavesti
11. Kadar po treh mesecih še ni zaraščanja zloma: gre za Non union ali psevdoartrozo.
12. Ali se lahko zdravi komunitivni zlom z funkcionalno imobilizacijo? Ne
13. Kaj je Sudekova distrofija? Je dekalcinacija skeleta.
14. Kaj pomeni neoartroza? Tekočina je med fragmentoma.
15. Benettow zlom se zdravi: operativno.
16. Kdaj se imobilizira humerus po luksaciji? Možni odgovori: 2 tedna , en teden ali po treh tednih po poškodbi.
17. Kaj je sindrom Perthes-Brown?
18. Kdaj pljuča kolabirajo? Pri pnevmotoraxu.

Izpit 2

1. Cardias arest ?
2. Xylocain se uporablja pri ?
3. Takrat kadar se po 3. mesecu zaraščanja zloma na rtg slikah vidi robove fragmentov, govorimo o ?
4. V kakšnem stanju je ud na strani poškodbe Malgoignega zloma stegnenice ?
5. Kaj pomeni sudekova kostna atrofija ?
6. Kaj pomeni Volkmanova kontraktura ?
7. Benetov zlom z dislokacijo se zdravi ?
8. Ali se čas celjenja zloma v mavcu razlikuje od časa celjeja po osteosintezi ?
9. Kaj je posledica šoka ?
– Zmanjšano dihanje
– Zmanjšana diureza
– Povečana količina tekočine v tkivih

10. Koliko časa se povprečno zdravi zlom nadlahtnice ?
11. Kolikšen je ritem po Cheyre-Stakesovem tipu dihanja ?
12. Kaj je funfcionalna imobilizacija ?
– Mavec
– Elastično povijanje po op
– proteza

13. Kaj je Collapsus ?
14. Kaj pomeni pronation douloreus ?
– Zlom glavice radiusa
– Izpah glavice radiusa iz lig.

15. koliko časa je potrebno za sanacijo zloma stegnenice ?
16. kdaj se imobilizira ud po repoziciji izpahnjene nadlahtnice ?
17. Kaj je neoartroza ?
18. DIK ?
19. Kdaj prištejemo 3 po GCS lestvici ?
– Koma
– Sonolenca
– Med sonolenco in komo

20. sindrom PERTHES-BRAWN ?
– kompresija prsega koša
– pljuča napolnjena s krvjo

21. Kaj so kontundirana pljuča ?
– Šokovna pljuča
– Kolabirana pljuča
– Napolnjena s krvjo

22. kdaj pljuča kolabirajo ?
– pride zrak v interpleverni prostor

23. P. lavage ?
– Izpiranje trebušne votline
– Primrna oskrba …

24. Zakaj pride do defense muscolae ?
– Krvavitev
– Pojav, ki spremlja akutni abdomen
– Motnje peristaltike črevesja

25. Kaj naredimo z slabo reponiranimi zlomi ?
– Operiramo
– Pustimo tako
– Ponovno reponiramo
26. čas celjenja hrbtenice ?
– 2 meseca operativno
– 3-4 mesece konzervativno

27. Krvavitev v možgansko deblo ?
– Lokalna lezija brez večjih zapletov
– Kontinuirana koma
– Semi… koma

28. Vnetje kostnega korteksa ?
– Osteistis ?
– Oseomylitis ?

29. Položaj zloma radiusa po SMITHU ?
– Fiziološki položaj
– Dorzalna fleksija
– Voarna fleksija in ulnarna abdukcija
30. Ali je možno zdraviti komunikativni zlom nadlahtnice v funkcionalni imobilizaciji ?

Izpit 3

1. Kaj je cardio arest ?
2. Ards ?
3. Tossy ı, ıı, ııı ?
4. Kakšen je položaj pri zlomu vrta stegnenice ?
5. Koliko časa traja celjenje zloma nadlahtnice ?
6. Koliko časa traja celjenje zloma dlančnic ?
7. Kakšna je posebnost navikularne kosti ?
8. v kakšnem položaju zdravimo zlom radiusa po Collesu ?
9. V kakšno vrsto “eloidnih” zlomov spada zlom medeice ?
10. Kusmlov ritem dihanja ?
11. Kakšne motnje zavesti nastanjeo pri collapsu ?
12. do kakšnih motenj zvesti pride pri epileptičnemu napadu ?
13. ali pri topi poškodbi nastane kontuzija ?
14. kaj je fluentn psevdoartroza ?
15. PEEP, kaj je ?
16. Whirplash injury ?
17. koliko točk prištejemo pri GCS lestvici ?
18. ali se čas zdrvljenja konzervativnega in operativnega razlikuje ?
19. koliko časa traja celjenje rupture ligamenta ?
20. kj je sudekova kostna distrofija ?
21. kaj je spacio-kompresivni sindrom ?
22. kaj je funkcionalna imobilizacija ?
23. kateri pneumotorax je najbolj nevaren ?
24. Takrat kadar se po 3. mesecu zaraščanja zloma na rtg slikah vidi robove fragmentov, govorimo o ?
25. Kdaj imobiliziramo po izpahu podlahtnice ?
26. Ali so metabolične motnje v zvezi z motnjami zavesti ?
27. ali je možno zdraviti komunikativni zlom nadlahtnice v funkcionalni imobilizaciji ?
28. Nekaj v zvezi s toraxom.

Izpit 4

1. Cardias arest je?
– zastoj srca

2. Mrliške pege se pojavijo?
– 30min – 1h po smrti

3. Xylocain se uporablja
– pri bolečinah in defibrilacijo srca

4. Pri umetnem dihanju po Silvestru leži bolnik?
– na hrbtni strani telesa

5. Takrat kadar se po 3. mesecih zaraščanja zloma na rtg slikah vidijo robovi fragmentov, govorimo o stanju?
– Non union, ali že o psevdoartrozi

6. V kakšnem stanju je ud na strani poškodbe Malgoignega zloma stegnenice?
– ud je rotiran na lateralno stran in je v abveraciji

7. Ali je možno zdraviti komunikativni zlom nadlahtnice v funkcionalni imobilizaciji?
– ne

8. Koliko časa je povprečno potrebno da se zaceli zlom radiusa?
– 2 meseca – 10 tednov

9. Kaj pomeni sudekova kostna atrofija?
– kostno dekalcinacijo
[wp_ad_camp_1]
10. Kdaj se začne razgibavanje po osteosintezi zloma humerusa?
– šele 3 tedne po osteosintezi

11. Kaj pomeni Volkmanova kontraktura?
– ishemično ontrakturo mišičnega tkiva z atrofijo

12. Benettov zlom z dislokacijo se zdravi?
– operativno

13. Ali se čas celjenja zloma v mavcu razlikuje od časa celjenja po osteosintezi?
– se ne razlikuje

14. Koliki je drugi kot po Pauwelsu?
– med 30 in 60 stopinj

15. Kaj je posledica šoka?
– zmanjšano izločanje urina

16. Koliko časa je potrebno za konzervativno zdravljenje rupture ligamenta?
– 6 tednov po imobilizaciji

17. Kaj je vzrok za upočasnjeno celjenje zloma?
– nestabilna imobilizacija

18. Koliko časa se povprečno zdravi zlom nadlahtnce?
– 3 – 4 mesece konverzativno

19. Koliko časa se povprečno zdravi zlom ključnice?
– 3 tedne v oprtniku

20. Kolikšen je ritem pri Cheyre – Stakesovem tipu dihanja?
– neenakomeren z globokimi in plitvimi fazami

21. Kdaj se prištejejo 4 točke za sistolišni krvni tlak v trauma score?
– Ko je tlak 90 mHg in več

22. Kaj je funkcionalna imobilizacija
– Elastično povijanje po OP

23. Lokotipični zlom radiusa po Collesu se imobilizira?
– v položaju volarne fleksije in ulnarne deviacije

24. Kdaj se imobilizira ud po repoziciji izpahnjene nadlahtnice
– mobilizacija nadlahti se začne 3 teden po repoziciji sklepa

25. Kaj se zgodi ko nekdo kolabira?
– samo tranzitorne motnje zavesti

26. Kaj pomeni pronation douloreus?
– izpah glave radiusa iz obročnega ligamenta

27. Koliko časa je povprečno potrebno za sanacijo zloma vratu stegnenice?
– 3 mesece

28. Kdaj se začne hoja z berglami po oteosintezi gležnja?
– že 3. dan po osteosintezi

29. V primeru hematurije je najprej potrebno?
– narediti intravenozno urografijo

30. Ali samo pri zlomu dolgih kosti obstaja nevarnost maščobne embolije?
– ne ker so nevarne tudi poškodbe drugih tkiv

Izpit 5

1. ARDS?
– Poslabšano delovanje pljuč

2. CARDIAS AREST?
– Zastoj srca

3. KATERI OD NAŠTETIH ZLOMOV JE ZLOM MEDENICE?
– Malgoigni zlom

4. XYLOCAIN?
– Defibrilacijo srca in proti bolečinam

5. ČE SE ZLOM PO 3 M NE ZACELI GOVORIMO O?
– Non union ali že o psevdoartrozi

6. ALI JE MOŽNO ZDRAVITI KOMUNIKATIVNI ZLOM NADLAHTNICE V FUNKCIONALNI IMOBILIZACIJI?
– Ne

7. SUDEKOVA KOSTNA ATROFIJA?
– Kostna dekalcinacija

8. KDAJ SE ZAČNE RAZGIVBAVANJE PO OSTEOSINTEZI ZLOMA GOLENI?
– ?

9. KDAJ SE ZAČNE HOJA Z BERGLAMI PO OSTEOSINTEZI GLEŽNJA?
– Že 3. dan po osteosintezi

10. BENETTOV ZLOM ZDRAVIMO?
– OP + imob 6 t

11. KOLIKO ČASE JE POTREBNO ZDRAVLJENJE LIGAMENTOV PRI KONZERVATIVNI IMOBLILIZACIJI LIGAMENTA?
– Najmanj 6 t

12. KAJ JE FLUENTNA PSEVDOARTROZA?
– Lažni sklep zardi vnetji

13. POVPREČNI ČAS CELJENJA VRATU HUMERUSA?
– 12 t

14. CHEYE-STAKESOV TIP DIHANJE-KAKŠEN JE RITEM DIHANJA?
– Neenakomeren z globokimi in plitvimifazami

15. KOLIKO TOČK PRIŠTEJEMO V GSC TRAUMA SCORE LESTVICI?
– Vse ? (možnosti: polovico, tretjino, vse)

16. LOKOTIPIČNI ZLOM RADIUSA PO COLLESU SE IMOBILIZIRA?
– V položaju volarne fleksije in ulnarne deviacije

17. PRI LP PROJEKCIJI HRBTENICE POŠKODOVANEC LAHKO?
– Pokrči nogo v kolku?

18. KATERI PNEVMOTORAKS JE NEVAREN?
– Odprti

19. KATERO STANJE NAJMANJ OGROŽA ŽIVLJENJE?
– Nezavest? (možnosti: krvavitev, šok, nezavest)

20. DO ČESA PRIDE V PLJUČIH PRI PNEVMOTORAXU?
– Akumulacije CO2

21. KAKŠNO je ZDRAVLJENJE ZLOM PO I. STOPNJI PO Pawelsu?
– Dobra prognoza zaradi majhnega kota (< 30°)

22. ALI SE SKRAJŠA ČAS CELJENJA ZLOMA S POMOČJO STABILNE OSTEOSINTEZE?
– Ne

23. KOLIKO ČASA IMOBLILIZIRAMO ZLOM DLANČNIC?
– 2 t (sanacija 6 t)

24. KOLIKO ČASA JE POTREBNO ZA MOBILIZACIJO PO REPOZICIJI LUXATIO PODLAHTI?
– 2 t po repoziciji

25. ODPRTI ZLOMI SO NEVARNI ZA?
– infekcijo

26. KATERE MOTNJE ZAVESTI SE POJAVIJO PRI KOLAPSU?
– Samo tranzitorne motnje zavesti

27. Whiplash injury?

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja