Plonkec za ortopedijo

NUJNA STANJA V ORTOPEDIJI

– SINDROM KAVDE EKVINE

– SEPTIČNI ARTRITIS

– VELIKA KRVAVITEV V SKLEP

-IZPAH ENDOPROTEZE KOLKA

 

BOLEČ KOLK PRI OTROKU IN MLADOSTNIKU(PREHODNI SINOVITIS,PERTHES,EPIFIZIOLIZA)

PREHODNI SINOVITIS, MED 2. IN 5. LETOM STAROSTI, BENIGNE NARAVE, KRATKOTRAJNA BOLEZEN, POGOSTO PREDHODNA MANJŠA TRAVMA, PREBOLELA VIROZA,

KLINIČNO : BOLEČINA, ŠEPANJE, OMEJENA GIBLJIVOST,

DIAGNOSTIKA: RTG, UZ (IZLIV),

ZDRAVLJENJE: MIROVANJE, RAZBREMENITEV, NSAR. Preberi več o Plonkec za ortopedijo

Bistvo ortopedije in travmatologije na kratko

*Artroza kolka (vzroki,diagnostika,principi zdravljenja) primarna (idiopatska), sekundarna : razvojne motnje (DDH,Perthes,epifizioliza) poškodbe (zlomi v področju kolka) revmatološka pbolenja, metabolne bolezni, avaskularna nekroza … Klinična slika: bolečina, zmanjšana gibljivost, šepanje,kotrakture v sklepu.Zdravljenje: zmanjšanje telesne teže, prilagoditev obremenitev, hoja s palicami, analgetiki, fizioterapija (hidrogimnastika, vaje za kolke), operacija – totalna endoproteza kolka. Anatomske značilnosti in osnovna biomehanika kolena Sklep kjer artikulirajo stegnenica, golenica, in pogačica. Stično površino povečata in učvrstita meniskusa – sta stabilizatorja in blažilca. Ligamentarni aparat: statični stabilizatorji in dinamični stabilizatorji (kolenske mišice) Gibanje kolena pomeni celotno gibanje golenice in stegnenice pri čemer prihaja do kotaljenja in drsenja. V transverzalni ravnini poteka rotacija in abdukcija ter addukcija. Za tako kompleksno gibanje so potrebne brezhibne vezi z obema meniskusoma.
*Nestabilno koleno (vzroki,diagnostika,principi zdravljenja) Vzrok: nestabilnost pogačice, kjer lahko pride do subluksacije ali izpaha pogačice. Vzrok je lahko tudi ohlapnost vezi. Diagnostika: anamneza, klinični pregled, Rtg, MR, artroskopijaZdravljenje: v začetku vedno konzervativno – vaje za okrepitev stegenskih mišic, zlasti vastus medialisa – vsaj 6-8 mesecev,operacija – zelo različne, glede na ugotovljeno patologijo Preberi več o Bistvo ortopedije in travmatologije na kratko

Travmatologija na kratko

Kako poteka pomoč poškodovancu? Reševalna veriga: PP + NMP + PREVOZ + BOLNIŠNICA. Vsi člani morajo biti čvrsti, da veriga drži.

Epidemiologija travmatologije je naraščanje št.poškodovancev v športu, prometu in na delu.

 

REANIMACIJA

A (air way) – sprostitev dihalnih poti→ defleksija glave (zvrnemo glavo navzad), pomik sp.čeljusti naprej in navzgor, očistiti usta in žrelo. Trojni manever pri poškodbi vratne hrbtenice.

B (breathing) – umetno dihanje→ 2x vpihni, nato kontrola pulza

HOLGER-NIELSEN METODA- ponesrečenec leži na trebuhu, prvi gib izdih, 2 gib vdih

SILVESTROVA METODA- ponesrečenec leži na hrbtu, prvi gib vdih, drugi izdih

C (circulation) – umetna cirkulacija→ zunanja masaža srca Preberi več o Travmatologija na kratko

Gradivo za travmatologijo

EPONYMON FRACTURA – zlom po imenih

 • COLLES – zlom radiusa na lokotipičnem mestu – volarna stran
 • SMITH – zlom radiusa nasprotno od Collisa – dorzalna stran
 • MONTEGGIA – zlom ulne (običajno na sredini) in luksacija radiusa proksimalno
 • GALEAZZI – je obratno od Monteggia – zlom radiusa in luksacija ulne distalno
 • DUPUGTREN (dipitren) – kontraktura palmarne fascije in zlom gležnja B tipa – zlom zunanjega zležnja v projekciji sindezmoze
 • MAISOMEUVE – zlom gležnja nad sindrzmozo – zlom fibule z rupturo sindezmoze (C tip) in rupturirana je tudi sindezmoza – tibiofibularna sindezmoza
 • MALGAIGNE –zlom medenice – poškodovane so vse tri medenične kosti

Preberi več o Gradivo za travmatologijo

Vprašanja za izpit iz ortopedije

 1. Iz kot raste kost v dolžino in v širino?

– V dolžino metafiza (na koncih), v širino diafiza

 1. Kakšna je gibljivost v komolcu (ali v katerem koli drugem sklepu)?

– (Postavimo se v anatomski položaj in preverimo gibljivost sklepa) Gibljivost komolca je 160º fleksije

 1. Poznavanje lestvice mišične moči. Za kaj se uporablja, njene vrednosti?

– Uporablja se za okvirni nevrološki pregled in poteka od 5-0. 5 je normalno, 0 je plegija.

 1. Kakšni so zapleti po namestitvi mavca?

– nekroze, motnje prekrvavitve, poškodbe živca, … Preberi več o Vprašanja za izpit iz ortopedije