Bistvo ortopedije in travmatologije na kratko

*Artroza kolka (vzroki,diagnostika,principi zdravljenja) primarna (idiopatska), sekundarna : razvojne motnje (DDH,Perthes,epifizioliza) poškodbe (zlomi v področju kolka) revmatološka pbolenja, metabolne bolezni, avaskularna nekroza … Klinična slika: bolečina, zmanjšana gibljivost, šepanje,kotrakture v sklepu.Zdravljenje: zmanjšanje telesne teže, prilagoditev obremenitev, hoja s palicami, analgetiki, fizioterapija (hidrogimnastika, vaje za kolke), operacija – totalna endoproteza kolka. Anatomske značilnosti in osnovna biomehanika kolena Sklep kjer artikulirajo stegnenica, golenica, in pogačica. Stično površino povečata in učvrstita meniskusa – sta stabilizatorja in blažilca. Ligamentarni aparat: statični stabilizatorji in dinamični stabilizatorji (kolenske mišice) Gibanje kolena pomeni celotno gibanje golenice in stegnenice pri čemer prihaja do kotaljenja in drsenja. V transverzalni ravnini poteka rotacija in abdukcija ter addukcija. Za tako kompleksno gibanje so potrebne brezhibne vezi z obema meniskusoma.
*Nestabilno koleno (vzroki,diagnostika,principi zdravljenja) Vzrok: nestabilnost pogačice, kjer lahko pride do subluksacije ali izpaha pogačice. Vzrok je lahko tudi ohlapnost vezi. Diagnostika: anamneza, klinični pregled, Rtg, MR, artroskopijaZdravljenje: v začetku vedno konzervativno – vaje za okrepitev stegenskih mišic, zlasti vastus medialisa – vsaj 6-8 mesecev,operacija – zelo različne, glede na ugotovljeno patologijo Preberi več o Bistvo ortopedije in travmatologije na kratko

Gradivo za ortopedijo

Osnove diagnostike v ortopediji: 

  • zbir vseh podatkov bolnika
    • družinska anamneza (razvojne nepravilnosti, revmatizem, tuberkuloza, maligna obolenja)
    • prejšnje bolezni (bolezni, poškodbe, operacije, maligne bolezni)
    • sedanja bolezen
    • socialna anamneza (delovno mesto, poklic, razvade)

Preberi več o Gradivo za ortopedijo

Ortopedija zapiski 2012

Splošni del ortopedije

– izraz “ortopedija”: Nicolas Andry 1741 (Ortopedija ali umetnost preprečevanja in odpravljanja telesnih deformacij pri otroku)
– “orthos” (raven, zravnan, pravilen) + “paidon” (otrok) = ortopedija
– ortopedija je posebna veja medicine, katere naloga je proučevanje, odkrivanje, preprečevanje in zdravljenje bolezni, deformacij in poškodb gibal

Preberi več o Ortopedija zapiski 2012