Gradivo za travmatologijo

EPONYMON FRACTURA – zlom po imenih

 • COLLES – zlom radiusa na lokotipičnem mestu – volarna stran
 • SMITH – zlom radiusa nasprotno od Collisa – dorzalna stran
 • MONTEGGIA – zlom ulne (običajno na sredini) in luksacija radiusa proksimalno
 • GALEAZZI – je obratno od Monteggia – zlom radiusa in luksacija ulne distalno
 • DUPUGTREN (dipitren) – kontraktura palmarne fascije in zlom gležnja B tipa – zlom zunanjega zležnja v projekciji sindezmoze
 • MAISOMEUVE – zlom gležnja nad sindrzmozo – zlom fibule z rupturo sindezmoze (C tip) in rupturirana je tudi sindezmoza – tibiofibularna sindezmoza
 • MALGAIGNE –zlom medenice – poškodovane so vse tri medenične kosti

Preberi več o Gradivo za travmatologijo

Vprašanja za izpit iz ortopedije

 1. Iz kot raste kost v dolžino in v širino?

– V dolžino metafiza (na koncih), v širino diafiza

 1. Kakšna je gibljivost v komolcu (ali v katerem koli drugem sklepu)?

– (Postavimo se v anatomski položaj in preverimo gibljivost sklepa) Gibljivost komolca je 160º fleksije

 1. Poznavanje lestvice mišične moči. Za kaj se uporablja, njene vrednosti?

– Uporablja se za okvirni nevrološki pregled in poteka od 5-0. 5 je normalno, 0 je plegija.

 1. Kakšni so zapleti po namestitvi mavca?

– nekroze, motnje prekrvavitve, poškodbe živca, … Preberi več o Vprašanja za izpit iz ortopedije

Travmatologija

travmatologija-travma-poskodbe1.    Točkovniki v travmatologiji (namen,pomen; opis Glasgow Coma Scale)

Točkovniki so namenjeni oceni stopnje poškodovanosti. Poznamo anatomske točkovnike (po delih telesa) in fiziološke točkovnike (ocena fiziološkega stanja).

GCS je fiziološki točkovnik. Ocenjujemo: odpiranje oči (1-4T) govor (1-5T), motorični odziv (1-6T). Skupna ocena pod 8T kaže na hujšo poškodbo možganov.

2.    Zaprte (tope) poškodbe (pretres, udarnina, ruptura, zmečkanina)

Pretres(commotio), Udarnina(contusio), Pretrganje tkiva(ruptura)

3.    Odprte (ostre) poškodbe in postopek kirurške oskrbe rane

Odprta rana je prekinitev kože, tkiva.

Vrste ran:
-vbodna (vulnus punctum)
-vrezna (v. Scissum)
-razpočna (v.contusum)
-raztrganina (v.laceratum)

Preberi več o Travmatologija

Ortopedija vprašanja in odgovori

ortopedijaOSNOVNA ANATOMIJA in FIZIOLOGIJA RAME

Ramenski sklep je po mehaniki kroglast in je najbolj gibljiv sklep v telesu.

Razlog – stik med glavico in glenoidom je majhen, skoraj točkast.

V sklepu se stikata sklepna ponvica lopatice in glava nadlahtnice – v ožjem smislu je torej glenohumeralni sklep v širšem smislu pa v sklop sodita še akromioklavikularni in sternoklavikularni sklep.

Stična sklepna površina je zelo majhna, sklep je inherentno nestabilen, k stabilnosti pa prispevajo dinamični (mišice ramenskega obroča, rotatorna manšeta) in statični stabilizatorji (zelo močan ligamentarno-kapsularni aparat).

Sklepna ovojnica je ohlapna in omogoča vse gibe.

Pomembna vez ramenskega obroča je lopatično-nadlahtnična vez na kateri »visi« zgornji ud.

Preberi več o Ortopedija vprašanja in odgovori