282 vprašanj in odgovorov za patologijo

 1. Klinična slika je odsev
 2. spremembe narave v organizmu *
 3. distribucije sprememb v organih *
 4. Klinična slika ponazarja
 5. naravo strukturnih sprememb *
 6. njihovo distribucijo po organizmu *
 7. nobeno od navedenih
 8. Kaj je patogeneza?
 9. etiologija bolezni – zakaj
 10. razvoj bolezni, nastanek bolezni – kako *
 11. posledice
 12. Definiraj
 13. patogeneza: kako?, nauk o nastanku, razvoju bolezni
 14. etiologija: zakaj?, znanost o vzrokih bolezni
 15. fitopatologija: znanost o boleznih rastlin
 16. Bioptične endoskopije so
 17. cistoskopije (celice) *
 18. laparoskopije (delček tkiva) *
 19. laparostomije

 • cistoskopija: pregled mehurja s cistoskopom
 • laparoskopija: pregled trebušne votline skozi trebušno steno
 1. Bioptična fiksacija vzorcev
 2. zavre avtolitične procese *
 3. okvari strukturo
 4. koagulira celične beljakovine *
 5. Eksofoliativna biopsija je
 6. odvzem odluščenih celic v izločkih in brisu *
 7. pregled odluščenih celic v izločkih in brisu
 8. Biopsija je
 9. odščip (del tkiva) – incizijska biopsija *
 10. ekscizija (izrez v celoti) *
 11. resekcija, amputacija (žolčnik, slepič, maternica) *
 12. Bezgavko odstranimo z
 13. odščipom
 14. ekscizijo *
 15. incizijo
 16. punkcijo
 17. Odščip je
 18. incizijska biopsija (laparoskopija, bronhoskopija, gastroskopija) – del tikva *
 19. ekscizijska biopsija
 20. kiretaža
 21. Metoda odščipa obsega
 22. ekscizijska biopsija (cel del tkiva)
 23. incizijska biopsija (delček tkiva) *
 24. kiretaža
 25. resekcija
 26. Značilnosti citoloških preparatov
 27. ekonomičnost *
 28. hitra izdelava preparatov *
 29. manjša učinkovitost *
 30. hitra diagnoza *
 • pomanjkljivosti: diagnoza manj zanesljiva od histološke
 • histološki preparat
  • prednosti: bolj reprezentativen vzorec, bolj zanesljiva diagnoza
  • pomanjkljivosti: dolgotrajnejša izdelava preparata, kasnejša diagnoza
 1. Definiraj
 2. histološka biopsija: odvzem, pregled tkivnega vzorca
 3. kriostatski preparat: svež nefiksiran vzorec naglo zamrznemo v kriostatu, režemo, rezultati v nekaj minutah
 4. fiksacija bioptičnih vzorcev: kemijski proces, ki zavre avtolitične procese v celicah (njihov razpad) in koagulira celične beljakovine – učvrstitev tkiva
 5. Naštej eno kirurško in dve endoskopski biopsiji.
 • kirurške: resekcija, amputacija, kiretaža, incizijska biopsija, ekscizijska biopsija, aspiracija z debelo iglo
 • endoskopske: rektoskopija, laparoskopija, bronhoskopija
 1. Bioptični vzorec vzamemo

 

 1. Aspiracijska biopsija z debelo iglo je
 2. biopsiramo kostni mozeg *
 3. z debelo iglo odvzem tkivnega vzorca *
 4. s tanko iglo odvzem celičnega vzorca *
 5. Načini odvzema citološke biopsije
 • eksfoliativna biopsija – odluščene celice v izločkih, brisu
 • aspiracijska biopsija s tanko iglo
 1. Adaptacija
 • je reakcija prilagoditve celice na povečane fiziološke zahteve okolja
 • atrofija: zmanjšanje tkiv, organov zaradi zmanjšanja prostornine celic, znižanja števila celic
 1. Lokalna atrofija je
 2. degeneracijska
 3. ishemična (cirkulacijska) *
 4. kompresijska (tumorji) *
 5. inaktivitetna (imobilizacija) *
 6. denervacijska (neuropatska)
 7. Ali je lahko atrofija fiziološka?
 • da, npr. involucija priželjca po adolescenci, atrofija maternice, dojk po menopavzi
 1. Značilnosti atrofije
 2. zmanjšano nastajanje celic *
 3. znižanje števila celic *
 4. reverzibilni proces *
 5. Agenezija
 • ni zasnove za organ v embrionalnem razvoju
 1. Definiraj
 2. agenezija: ni zasnove za organ v embrionalnem razvoju
 3. aplazija: zavrt razvoj organa iz embrionalne zasnove
 4. hipoplazija: nepravilen, pomanjkljiv razvoj razvoj organa
 5. hiperplazija: povečanje tkiv, organov zaradi povečanja števila celic
 6. Postnatalno se razvije
 7. agenezija
 8. atrofija *
 9. aplazija
 10. hipoplazija *
 11. Reverzibilna reakcija
 • povratna reakcija, vzpostavitev normalnega stanja po prenehanju delovanja škodljivosti, ki je spremembo izzvala
 1. Metaplazija
 • prilagajanje na neugodne pogoje okolja s spremembo ene vrste zrelih celic v drugo vrsto zrelih celic, ki jih normalno v tkivih ni
 1. Metaplazija je
 2. sprememba ene vrste zrelih celic v drugo vrsto zrelih celic *
 3. izguba normalno urejenih celic v epitelu
 4. sprememba oblike, velikosti celic
 5. Koagulacijska nekroza je posledica
 • denaturacije celičnih beljakovin
 • čvsrta konsistenca, sivobelkasta / sivorumenkasta obarvanost
 • ishemična nekroza miokarda, ledvic, vranice
 1. Kolikvacijska nekroza je posledica
 • avtolize
 • razmehčana, kašasta, sivobelkasta masa
 • infarkt možganov
 1. Senilna atrofija
 • je starostna, spada med patološke vzroke atrofij
 • pojavi se zaradi
  • znižane aktivnosti endokrinih žlez
  • trofične motnje zaradi arterioskleroze
  • staranja celice
 1. Lokalna atrofija
 • je patološka
 1. Kolikvacijska nekroza
 • steatonekroza maščevja
 • avtoliza (infarkt)
 1. Kazeozna nekroza
 2. pri TBC *
 3. podtip koagulacijske nekroze *
 4. zrničasta sivorumena masa *
 5. Obnova pri obsežni nekrozi
 • reparacija – nadomeščanje nekrotičnih permanentnih celic z drugimi
 1. Najbolj preprosta obnova
 • resolucija (restitutio ad integrum)
 • regeneracija: popolna obnova, kjer pride do nadomeščanja nekrotičnih (labilnih / stabilnih) celic s celicami iste vrste – stroma mora biti ohranjena
 • reparacija: obnova parenhimskih celic s tvorbo granulacijskega tkiva, končna faza je brazgotina – po obsežnih nekrozah, lahko posledica kroničnega vnetja z nekrozami in propadlo stromo
 1. Katera atrofija ima te lastnosti?
 • znižana aktivnost andokrinih žlez, trofične motnje zaradi arterioskleroze: senilna ali strostna atrofija
 1. Za prekanceroze je značilna
 2. regeneracija
 3. hiperplazija *
 4. metaplazija *
 5. displazija *
 6. Prehod cilindričnega migetalčnega epitelija dihalnih poti v večkskladni ploščati epitel
 7. displazija
 8. metaplazija *
 9. atrofija
 10. Regeneracijski procesi so (prilagoditve)
 11. regeneracija *
 12. metaplazija *
 13. displazija *
 14. hiperplazija *
 15. Regeneracija je
 16. proces, pri katerem je končno stanje “restitutio ad integrum” *
 17. celjenje poškodb z vezivnim tkivom
 18. proces obnove odmrlih labilnih celic *
 19. Kaj je reparacija
 • nadomeščanje odmrlih permanentnih celic z drugimi celicami (celice granulacijskega tkiva), po obsežnih nekrozah, propadu strome
  • organizacija – tvorba granulacijskega tkiva
  • cikatrizacija – pretvorba granulacijskega tkiva v brazgotino (cicatrix)
 1. Značilnosti atrofije; ali je lahko fiziološka?
 • je zmanjšanje tkiv, organov zaradi zmanjšanja prostornine celic ali zmanjšanja števila celic
 • je reverzibilni proces
 • lahko je fiziološka (in patološka) – thymus, uterus, mammae
 1. Displazija je
 2. preobrazba ene vrste celic v drugo vrsto celic
 3. sprememba velikosti jeder celic *
 4. sprememba oblike jeder celic *
 5. Displazija je
 • izguba normalne urejenosti celic v epitelih
 • sprememba velikosti in oblike celic
 • pojav številčnejših celic v delitvi
 • spremenjena kvaliteta, razporejenost celic
 • reverzibilni proces, proliferacija
 1. Vakuolarna degeneracija je
 2. kopičenje vode v celici *
 3. kopičenje beljakovin v celici
 4. košičenje maščob v celici
 5. Usoda nekroze
 6. organizacijska
 7. resolucijska *
 8. psevdociste
 9. Visokoprizmatski epitel se spremeni v večskladni ploščati
 10. metaplazija
 11. displazija
 12. neoplazija *
 13. Ishemična nekroza je pri koagulacijski nekrozi
 • infarkt miokarda, ledvic, vranice

 

 1. Ishemična nekroza je pri kolikvacijski nekrozi
 • infarkt možganov
 1. Najpogostejša lokacija displazije
 2. maternični vrat *
 3. žolčnik *
 4. ustna votlina *
 5. Nabiranje vode v celici je
 6. hidropična degeneracija *
 7. edem
 8. hidropična vakuola
 9. Maščobna degeneracija je
 10. kopičenje maščob v lipocitih (ekstracelularno) *
 11. kopičenje maščob v parenhimskih celicah (intracelularno), npr. jetra *
 12. Pri maščobni degeneracijah se kopičijo maščobe v
 13. parenhimskih celicah *
 14. medceličnini *
 15. jedru
 • lokalno: lipomatoza
 • splošno: obesitas
 1. Definiraj
 2. steatonekroza: nekroza maščevja
 3. hialino kapljična degeneracija: kopčenje beljakovin v celicah ledvičnih tubulov, je revrzibilna reakcija – intracelularno
 4. hialnoza: kopičenje beljakovin v stenah arterij in arteriol v ledvicah – esktracelularno
 5. Hialinoza je kopičenje beljakovin v
 6. epitelu tubulov ledvic
 7. stenah arterij, arteriol v ledvicah *
 8. brazgotinah *
 9. Kopičenje beljakovin v brazgotini je
 10. hialino kapljična degeneracija
 11. hialinoza ekstracelularno *
 12. Hialino kapljična degeneracija
 • je okvara ledvičnih glomerulov zaradi proteinurije; beljakovine se resorbirajo v epitelnih celicah ledvičnih kanalčkov, zato pride do povečane količine beljakovin v celicah v obliki hialinih kapljic
 1. Kopičenje kapljic hialina
 2. v starih brazgotinah *
 3. hialinoza *
 4. Kaj povzroči, da se normalni organ zmanjša?
 • hipoplazija
 1. Definiraj
 2. obesitas: prekomerna rejenost
 3. parenhimatozna degeneracija: nenormalno kopičenje različnih snovi v normalnih celicah, je intracelularni proces
 4. Poškodbe citoplazme (spremembe citoplazme pri nekrozah) so
 • piknoliza – zgostitev jedra
 • karioreksa – razpad jedra
 • karioliza – izginotje jedra
 1. Definiraj
 • eozinofilija:
  • eozin se veže na citoplazmo (normalno)
  • če se ga veže preveč, je citoplazma živo rdeča
  • je sprememba citoplazme pri nekrozi
 1. Značilnosti koagulacijske nekroze
 2. denaturacija celičnih beljakovin *
 3. sivobelkasta / rumenkasta nekroza *
 4. ishemična nekroza miokarda, ledvic, vranice *
 5. Koagulacijska nekroza
 6. se razvije po možganskem infarktu
 7. se zmehča in utekočini
 8. je posledica denaturacije celičnih beljakovin *
 9. Definiraj
 10. koagulacijska nekroza
  • je posledica denaturacije celičnih beljakovin
  • sivobelkasta / rumenkasta obarvanost
  • ishemična nekroza miokarda, ledvic, vranice
 11. kolikvacijska nekroza
  • prevladuje avtoliza, encimski razkroj
  • kašasto utekočinjena belkasta masa
  • infarkt možganov, ascendenta gnojna vnetja
 12. Definiraj
 • steatonekroza
  • nekroza maščobnega tkiva
 1. Usoda nekroze
 2. rezolucija *
 3. organizacija
 4. Vsebina cist je
 • čista serozna tekočina
 • loj
 • sluz
 • roževina
 1. Stroma je
 2. vezivo, različna vlakna, ogrodje parenhima *
 3. maligne celice
 4. parenhim
 5. Značilnosti slabo diferenciranega tumorja
 • komajda podobni normalnemu tkivu
 • maligni tumorji
 • hitrejša rast
 • večja nagnjenost k metastaziranju
 • večji odziv na RT in KT
 1. Virus, ki povzroča raka na materničnem vratu je
 2. HTLV (ceična levkemija)
 3. Papiloma virus *
 4. Ebstein-Barrov virus (infekcijska mononukleoza)
 5. Ekspanzivna rast je značilna za
 6. lipom *
 7. adenom *
 8. Ekspanzivna rast malignega tumorja je značilna za
 9. lipomo *
 10. adenomo *
 11. Benigni tumorji nimajo
 12. strome
 13. parenhima
 • imajo
 1. Kaj sestavlja parenhim tumorja?
 2. neoplastične celice *
 3. zdrave celice
 4. Adenom je
 5. epitelni *
 6. maligni
 7. benigni *
 8. mezenhimski
 9. Leiomyosarkoma je
 10. iz gladke mišičnine *
 11. pogost v maternici *
 12. Parenhim določa
 13. biopotencial tumorja *
 14. ogrodje tumorja
 15. novotvorbe tumorja
 16. Sarkomi mezenhimskega porekla
 17. fibrosarkom *
 18. liposom
 19. leimiosa
 20. rabdomiosarkom *
 21. hondrosarkom *
 22. Naštej maligne karcinome epitelijskega izvora
 • skvamozni (planocelularni) – skvamozni epitel: koža, ustna votlina, požiralnik, maternični vrat, bronhiji
 • adenokarcinom – žlezni epitel: prebavila, dojke, endometrij, ledvice
 • tranziciocelularni (prehodnocelični) – prehodni epitel: sečila
 1. Kje se najpogostje formira planocelularni skvamozni karcinom?
 • koža
 • ustna votlina
 • požiralnik
 • maternični vrat
 • bronhiji
 1. Planocelularni karcinom zajema
 2. kožo *
 3. dojke
 4. sečila
 5. ustno votlino *
 6. požiralnik *
 7. bronhije *
 8. maternični vrat *
 9. Adenokarcinom
 10. maligni tumor iz žleznega epitela oz. ponoreje *
 11. žlezna struktura *
 12. nikoli ne metastazira hematogeno

 

 1. Značilnosti malignih tumorjve so
 • hitra rast
 • način rasti (infiltrativno / invazivno)
 • metastaziranje
 • slabo diferencirani
 1. Infiltrativna rast je značilna za
 2. benigne epitelne tumorje
 3. benigne mezenhimske tumorje
 4. karcinome *
 5. Rak pod 15. letom je
 • rabdomiosarkom
 • CŽS
 • levekemija
 • retinoblastom
 1. Sarkome mezenhimskega porekla delimo na
 • fibrosarkom – vezivo
 • liposarkom – maščevje
 • leiomiosarkom – gladko mišičje
 • rabdomioarkom – progasto mišičje
 • hondrosarkom – hrustanec
 • osteosarkom – kosti
 1. Med preneoplastične lezije sodijo
 • adenom širokega črevesja
 • displazija epitela
 • hiperplazija sečnega mehurja
 1. Karcinomi so
 • skvamozni / planocelularni
 • žlezni
 • prehodnocelični / tranziciocelularni
 1. Značilnosti karcinoma
 • metastaziranje
 • prevlada vplivov okolja nad dednostjo
 • naraščanje incidence po 55. letu starosti
 • moški – pljučni rak
 • ženske – rak dojke
 1. Infiltrativna rast je značilna za
 • karcinome
 1. Prehodnocelični / tranziciocelularni karcinom
 • nastane iz prehodnega epitela sečil
 1. Parenhim tumorja
 • določa ime tumorja
 • določa biološki naravni potencial novotvorbe
 • sestavljajo ga neoplastične celice
 1. Netumorske reakcije
 • prilagoditev (adaptacija) celice
 • poškodba (degeneracija) celice
 • smrt (nekroza) celice
 1. Kaj sestavlja stromo pri tumorjih
 • normalno vezivo, žile, različna vlakna
 • predstavlja ogrodje parenhima (neoplastične celice)
 • oskrbuje parenhim s krvjo
 1. Kdaj najpogosteje nastane plazmocitom
 • rak kostnega mozga je najpogostejši v starosti
 1. Reverzibilna okvara celice nastane v pogojih
 2. blagega stresa *
 3. zmerno intenzivnega stresa *
 4. hudega stresa
 5. Vpliv celice na stres, adaptacija, reverzibilna reakcija
 • celica zavzane spremenjeno, a stabilno, ravnotežje
 • ostane zdrava navkljub kontinuiranemu delovanju fiziološkega patogenega agensa
 1. Maligni karcinom epitela sečil je
 • tranziciocelularni karcinom
 1. Preneoplastične reakcije, prekanceroza
 • metaplazija
 • displazija
 • hiperplazija
 1. Sinonim skvamozni
 • planocelularni
 • večskladni ploščati
 1. Deficit, pomanjkanje balastnih snovi povzroči
 • raka debelega črevesja
 1. Organ pri aktivni hiperemiji je
 2. topel *
 3. mrzel
 4. skrčen
 5. Znaki aktivne hiperemije
 • nabrekel organ
 • organ svetlo rdče barve
 • topel organ
 1. Aktivna hiperemija se razvije / nastopi
 2. akutno *
 3. kronično
 4. Pasivna hiperemija se razvije / nastopi
 5. akutno *
 6. kronično *
 7. Pasivna hiperemija
 8. je lahko posledica venske tromboze, pritiska tumorja *
 9. je pogosto povezana z nastankom tumorja
 10. naredi organe tople, živo rdeče
 11. Organ pri aktivni hiperemiji je
 12. topel *
 13. blago rdeč *
 14. nabrekel *
 15. Pasivna hiperemija
 16. je lahko posledica venske tromboze *
 17. je pogosto povezana z nastankom edema
 18. Kako drugače rečemo aktivni hiperemiji
 • hiperemija arteriolis, congestio
 1. Benigni tumor
 • raste ekspanzivno
 • povezan z vezivno ovojnico
 • počasna rast
 • dobro diferenciran
 • ne metastazira
 1. Kako odstranimo materino zanmenje?
 • z ekscizijo
 1. Haemorrhagia per rhexin
 • prekinitev normalne kontinuitete žile, srca
 • mehanične poškodbe (npr. urez)
 • zaradi patoloških procesov, ki zajemajo dele obtočil (arterioskleroza, TBC, lues, srčni infarkt)
 1. Haemorrhagia per diabrosin je krvavitev iz
 2. vrezne rane
 3. želodčnega čira *
 4. pri nevrolabilnih osebah v ekstatičnih stanjih
 5. Definiraj
 6. haemorrhagia per rhexin: prekinitev normalne kontinuitet žile, srca – mehanične poškodbe (urez), patološki procesi, ki zajemajo dele obtočil (prirojene anomalije arterijske stene, arterioskleroza, TBC, lues, srčni infarkt)
 7. haemorrhagia per diabrosin: prekinitev normalne kontinuitet dela obtočil zaradi patoloških procesov izven obtočil (npr. čir)
 8. haemorrhagia per diapedeisn: pasivno iztekanje eritrocitov iz kapilar (eritrodiapedeza) zaradi visokega hidrostatsega tlaka ali močno razširjenih kapilarnih por – nevrolabilne osebe v ekstatičnih stanjih, pikčaste krvavitve (ekhimoze) po sluznicah in seroznih membranah pri zaduštvi (hipoksija), pri hudih vnetjih (hemoragični eksudat)
 9. Definiraj
 10. haematoperitoneum: krvavitev v trebušno votlino (haematoscos)
 11. haematothorax: krvavitev v prsno votlino
 12. haematopericardeum: krvavitev v osrčnik (tamponadae cordis)
 13. haematonephros: krvavitev v ledvični meh (pielon)
 14. haematosalpinx: krvavitev v jajcevod
 15. heamatometra: krvavitev v maternico
 16. haematocolpos: krvavitev v vagino
 17. haemarthron: krvavitev v sklep
 18. haematocephalus internus: krvavitev v možgnske prekate
 19. haematocephalus externus: krvavitev v možganske ovojnice – subarahnoidalna (med pio matris in arahnoideo,) subduralna (med arahnoidelo in duro), epiduralna (med obema lisotma dure)
 20. Definiraj:
 21. haematoma: lokalizirana krvavitev v tkivo
 22. petechie: pikčaste krvavitve po koži
 23. ecchymoses: pikčaste krvavitve po sluznicah in seroznih membranah (plevra, peritonej, perikard)
 24. epistaxis: krvavitev iz nosu
 25. haematoptoe: krvavitev iz dihal (izkašljevanje krvi)
 26. haematemesis: krvavitev iz želodca in požirlanika (bruhanje temne, črnikaste krvi)
 27. melaena: krvavitev iz zgornjga dela prebavnega trakta (izločanje smolasto-črnikaste vsebine skozi anus)
 28. menorrhagia: pojačana ali podlajšana menstrualna krvavitev
 29. metrorrhagia: krvavitev iz rodil brez povezave z menstruacijo (lahko tudi po menopavzi)
 30. menarche: prva menstrualna krvavitev
 31. haematuria: krvavitev iz sečil
 32. Napiši, kaj je
 33. pojačana, podaljašan menstrualna krvavitev: menorrhagia
 34. krvavitev iz rodil brez povezave z menstruacijo: metrorrhagia
 35. prva menstrualna krvavitev: menarche
 36. Napiši, kaj je
 37. krvavitev po sluznici in seroznih membranah: ecchymoses
 38. podkožna krvavitev: haematoma
 39. pičkaste krvavitve po koži: petechiae
 40. Cikatrizacija je
 • pretvorba grnulacijskega tkiva v brazgotino (cicatrix)
 • proces postopnega izginevanja elementov granulacijskega tkiva (organizacija) in tvorba kolagenskih vlaken
 1. Definiraj
 • šok: je posledica zmanjšane perfuzije (prekrvljenosti) tkiv pod nivo, potreben za zadovoljevanje njihovih metabolnih potreb
 1. Nevrogeni šok
 2. normalna količina krvi in povečana prostornina cirkulatornega sistema *
 3. po hudih krvavitvah po znatni izgubi telesne vode
 4. nič od navedenega
 5. Zakaj nastane kardiogeni šok?
 • po infarktu miokarda, nenadni motnji srčnega ritma
 • akutna zmanjšana kontraktilna sposobnost miokarda – okvara srca kot tlačilke – zmanjšan minutni volumen krvi – neustrezna perfuzija tkiv – hipoksija – šok
 1. Zakaj nastane hipovelmični šok?
 • huda krvavitev, znatna izguba telesne vode (bruhanje, driska, opekline)
 • hipovolemija (zmanjšana prostornina krvi) – padec krvnega tlaka – zmanjšan priliv krvi v desno srce – zmanjšan minutni volumen…
 1. Zakaj nastane septični šok?
 • infekcija z Gram negativnimi bakterijami (endotoksični šok)
 • infekcija z Gram pozitivnimi bakterijami (pneumokoki, streptokoki)
 • plinska gangrena
 1. Napredojuči šok
 2. ireverzbilno stanje *
 3. reverzibilno stanje (pogojno) *
 4. Za trombozo je značilno
 5. da pomeni posmrtno strjevanje krvi
 6. da lahko nastopi samo v arterijah
 7. da zaradi nje lahko pride do infarkta tkiva *
 8. Faktorji, ki pogojujejo trombozo
 • poškodbe endotela
 • spremembe toka krvi (staza, vrtinčasti tokovi)
 • spremembe v sestavi krvi
 1. Endogeni toksični dejavniki iz in glavni dejavniki poškodbe endotela pri tromogenezi
 2. ateroskleroza *
 3. vnetja
 4. poškodbe zaradi hipertenzije, kajenja
 5. Definiraj
 • Wirchowov trias: poškodba endotela, spremembe toka krvi, spremembe sestave krvi (dejavniki, ki pozročajo zaživljenjsko strjevanje krvi – trombogenezo)
 1. Nastanek belega trombusa povzročijo
 • stik trombocitov s kolagenskimi vlakni (npr. pri poki ateroma ali)
 • koagulacija s tvorbo fibrina
 • konglutinacija – medsebojno lepljenje trombocitov
 1. Značilnosti konglutinacijskega (belega) trombusa
 • lepljenje trombocitov ob žilno steno (npr. za venskimi zaklopkami)
 • koagulacija s tvorbo fibrina
 • separacija trombocitov
 1. Konglutinacijski (beli) trombus
 • aktivacija koagulacija s tvorbo fibrina
 • konglutinacija
 • separacija trombocitov
 • najpogostejši v arterijskem delu cirkulacije
 1. Definiraj
 • embolija: prenos tuje snovi iz enega dela obtoka v drug del, kjer zamaši lumen – prekinitev krvnega obtoka
 1. Arterijska embolija povzroči defekt v
 2. ledvicah, vranici, CŽS, mezenteriju *
 3. možganih *
 4. pljučih
 5. Najpogostejša embolija je
  1. trombembolija *
  2. maščobna embolija
  3. amnijska embolija
  4. zračna embolija
 6. Faktorji, ki pospešujejo trombozo
 • Wirchowov trias
 • vnetje
 • ateroskleroza
 • povišan RR
 • kajenje
 1. Glavni dejavniki poškodb endotela pri trombogenezi
 • ateroskleroza
 • vnetja (flebitis, artritis)
 • hipertenzija, kajenje, poškodbe
 1. Parietalni trombus je
 • prisoten v srcu
 1. Vrste embolij po agregatnem stanju
  1. trdno: trombembolija
  2. tekoče: maščobna embolija, amnijska embolija
  3. plinasto: zračna embolija
 2. Ishemija
 • neustrezna oskrba tkiv s krvjo
 • povzroča hipoksijo
 • nezadostna oskrba tkiv s hranili
 • nezadostna odstranitev škodljivih metabolitov

 

 1. Vzroki ishemije
 • srčno popuščanje – znižan minutni volumen – ishemija perifernih tkiv – periferna cianoza
 • lokalni vzroki (ateroskleroza, tromboza, embolija, spazmi, vaskulitis)
 1. Definiraj
 • infarkt
  • omejena (lokalna) ishemična nekroza organa / tkiva
  • posledica nenadne popolne okluzije (zamašitve) arterij (99 %) ali venske drenaže
 1. Anemični (beli) infarkt nastane v
 • možganih
 • miokardu
 • ledvici
 • vranici
 1. Hemoragični (rdeči) infarkt nastane v
 • črevesju
 • pljučih
 1. Kje se pojavi infarkt možganov?
 • v predelu, kjer pride do okluzije arterije
 1. Kje pride do možganske nekroze po možganskem infaktu?
 • v predelu možganov, ki ni zadosti prekrvljen, pride do kolikvacijske nekroze
 • v miokardu, ledvicah, vranici pride do koagulacijske nekroze
 1. Definiraj
 • edem
  • prekomerno kopičenje tekočin v medceličnem prostoru in telesnih votlinah
 • zvišanje hidrostatskega tlaka (zvišan venski tlak)
 • znižanje osmotskega tlaka plazme (hipoproteinemija)
 • retenca natrija (in vode) v organizmu (odpoved ledvične funkcije, srčno popuščanje)
 • oviran pretok limfe
 1. Transudat pomeni
  1. več beljakovin
  2. manj globulina
  3. transudacija – retrogradni tlak *
 • transudacija – filtracija tekočine v medcelični prosotr ali telesno votlino, vsebuje manj beljkovin, več globulinov in encime
 1. Vzroki edema so
  1. znižan hidrostatski tlak
  2. zmanjšan osmotski tlak *
  3. moten limfni obtok *
 2. Edem nastane zaradi
  1. znižanega koloidno-osmotskega tlaka *
  2. znižanega hidrostatskega tlaka krvne plazme
  3. proteinurije
  4. povišanega hidrostatskega tlaka v venah *
  5. retenca natrija *
  6. motnje limfne drenaže *
 3. Definiraj
 • anasarka: splošni edem
 • ascites: nabiranje tekočine v trebušni votlini
 • hydrocephalus internus: nabiranje tekočine v možganskih prekatih
 • hydrocephalus externus: nabiranje tekočine v subarahnoidalnem prostoru
 • hydropericardeum: nabiranje tekočine v osrčniku
 • hydrothorax: nabiranje tekočine v prsni votlini
 • pljučni edem: nabiranje tekočine v pljučnih mešičkih
 • hydrocoelle: nabiranje tekočine med ovojnicami testisa
 1. Pri možganskih edemih se tekočina nabira v
 • možganskih votlinah
 • med možganskimi ovojnicami
 • v možganovini
 1. Hydrocehalus internus je kopičenje tekočine v
  1. intermeningealnem prostoru
  2. možganovini
  3. možganskih prekatih *
 2. Vrste infarktov:
 • anemični (beli): minimalna krvavitev v infarcirano področje, nekroza sivobelkaste barve – miokard, možgani (nepravilna oblika), ledvice (trikotna oblika), vranica
 • hemoragični (rdeči): kjer dvojni obtok, v nekrotični predel vdre kri iz okolnega ohranjenga dela – pljuča, črevesje
 1. Usoda infarkta
 • gangrena (hemoragični infarkt črevesja, gangrena stopala)
 • organizacija – cikatrizacija (infarkt miokarda)
 • utekočinjenje nekroze – tvorba psevdociste (možganski infakrt)
 1. Navedi tri vrste eksudatov
 • serozni
 • fibrinozni
 • kataralni
 • hemoragični
 • gnojni
 1. Kaj je nabiranje vode v celici
 • hidropična degeneracija
 • vakuolarna degeneracija
 1. Splošni edem je
 • pri srčnem popuščanju, hipoproteinemiji
 1. Definiraj
 • ventje (inflammatio): kompleskna reakcija vitalnega vaskulariziranega tkiva na lokalno poškodbo
 1. Akutno vnetje
  1. je večinoma eksudativno *
  2. se lahko povsem pozdravi *
  3. je večinoma produktivno (kronično, proliferativno)
 2. Znaki ventja
 • rubor – rdečina (aktivna hiperemija)
 • calor – toplota (aktivna hiperemija)
 • tumor – oteklina (eksudacija)
 • dolor – bolečina
 • functio laesa – moteno delovanje
 1. Faze akutnga vnetja:
  1. vazodilatacija *
  2. eksudacija *
  3. fagocitoza *
  4. razvoj akutnega vnetja
 2. Za akutno vnetje je značilno
 • nevtrofilni granulociti
 • levkociti
 • monociti
 1. Za akutno vnetje je značilno
 • vazodilatacija in aktivna hiperemija
 • eksudacija
 • nevtrofilni granulociti
 • faze akutnega vnetnega odziva
  • vazodilatacija
  • aktivna hiperemija
  • pvečana propustnost kapilarnih por
  • eksudacija tekočine in beljakovin v vnetišče
  • marginacija in emigracija nevtrofilcev, nato monocitov (makrofagov)
  • fagocitoza
 1. Za kronično vnetje je značilno
  1. vazodilatacija in aktivna hiperemija
  2. eksudacija
  3. proliferacija *
 2. Za kronično vnetje je značilno
  1. proliferacija tkiva *
  2. eksudacija
  3. alteracija
 3. Kronično vnetje spremljajo
  1. makrofagi *
  2. nevtrofilni granulociti
  3. limfociti *
  4. plazmatke *
  5. eksudacija
 4. Značilnosti kroničnega vnetja
 • makrofagi, limfociti, plazmatke
 • proliferacija tkiv
 • ni odziva mikrocirkulacije, eksudacije
 • ni nevtrofilcev
 1. Alteracijsko (destrukcijsko) vnetje je
  1. psevdomembranozno *
  2. serozno
  3. kataralno
  4. ulcerozno *
  5. nekrozantno *
 2. Definiraj
 • destrukcijsko vnetje: alteracijsko vnetje
  • nekrotantno (akutni fulminantni virusni hepatitis z masivno nekrozo jeter)
  • ulcerozno (peptični ulkus želodca, dvanajstnika)
  • psevdomembranozno – psevdomembrana (davica, griža)
 1. Eksudacijsko vnetje je
 • serozno
 • fibrinozno
 • kataralno vnetje
 • hemoragično vnetje
 • gnojno (purulentno, supurativno) vnetje

  [wp_ad_camp_1]

 1. Za kataralno vnetje je značilno
 • povečana tvorba sluzi
 • respiratorna sluznica
 • je eksudativno vnetje
 1. V gnojnem vnetju se nahajajo
 • piogene bakterije
 • nekortični in vitalni granulociti
 1. Gnojnemu vnetju drugače lahko rečemo še
  1. purulentno *
  2. supurativno *
  3. supurulentno
  4. kataralno
 2. Definiraj
 • absces (abscessus): lokalizirano gnojno vnetje v tkivih / organih (jetra, podkožje, možgani, pljuča), sestavina gnoja je tudi kolikvacijska nekroza
 • empiem (empyema): gnojno vnetje telesnih votlin (prsna votlina) / votlih organov (žolčnik)
 • flegmona (phlegmone): difuzno gnojno prežemanje tkiv (slepič, podkožje)
 1. Za proliferacijsko vnetje je značilno
  1. kronični potek *
  2. obnova z regeneracijo
  3. v vnetišču je veliko mastocitov in makrofagov
 2. Proliferacijsko (produktivno) vnetje je
  1. negranulacijsko kronično vnetje *
  2. tvorba granulacijskega tkiva *
  3. granulacijsko kronično vnetje *
 3. Definiraj
 • proliferantno vnetje: produktivno vnetje – kronično negranulomsko ali granulomsko vnetje
 • limfadenitis: vnetje bezgavk
 • balantitis: vnetje glavice penisa
 • salpingitis: vnetje jajcevodov
 1. V središču vnetja se nahajajo
  1. monociti (makrofagi) *
  2. levkociti
  3. nevtrofilni granulociti (mikrofagi) *
 2. Celice TBC vnetja so
  1. granulacijske
  2. epiteloidne
  3. celice velikanke z več jedri
 3. Kam spada katarlno vnetje (pospešeno izločanje sluzi)?
 • med eksudativna vnetja
 1. Sestavine gnoja
 • piogene bakterija
 • propadli granulociti
 • nekrotične celice
 • lavkociti
 • beljakovine
 • razpadle celice
 • gosta, motna, belkasto-rumenkasta ali rumeno-zelena tekočina
 1. Katarlno vnetje
 • je povečana sekrecija sluzi respiratorne sluznice zgornjih dihal
 • spada med eksudativna vnetja
 1. Empiem je
 • gnojno vnetje telesnih votlin ali votlih organov
 1. Kaj je flegmona
 • difuzno gnojno prežemanje tkiv
 1. Granulacijsko tkivo nastane v
 • vnetnih celicah
 • v procesu organizacije
 • tvorijo ga fibroblasti
 • makroskopsko izgled divjega mesa
 1. Pri katerem vnetju je povečano izločanje sluzi?
 • pri kataralnem vnetju
 1. Gnojnemu vnetju drugače lahko rečemo še
 • purulentno, supurativno
 1. Pasivna eksudacija (pri akutnem vnetju)
 • povišan hidrostatski tlak v kapilarah vnetišča
 • povišana permeabilnost kapilar
 • filtracija tekočine z beljakovinami (albumini, fibrinogen) iz kapilar v ekstracelularni prostor – vnetni edem, pomen je redčenje oz. nevtralizacija toksinov in zamejitev vnetnega procesa (fibrin)
 1. Granulomsko vnetje
 • granulom
 • skupek epiteloidnih celic (modificirani makrofagi)
 • večjedrne velikanke
 • periferno pas limfocitov
 • z / brez centralne nekroze (kazeozna nekroza)
 • TBC, lues, lepra, vnetna reakcija proti tujkom
 1. Kakšno vnetje je davica
 • psevdomembranozno – spada med alteracijska (destrukcijska)
 1. Septikopiemija
 • metastatsko širjenje gnojnega vnetja
 1. Vrsta, način obnove je odvisen
 • vsrte vnetne reakcije
 • obsega nekroze, ki nastane med vnetjem
 • delitvene sposobnosti poškodovanih celic v vnetišču
 1. Značilnosti akutnega vnetja
  1. infiltracija tkiva
  2. eksudacija *
  3. proliferacija
 2. Gnojna vnetja
 • absces
 • empiem
 • flegmona
 1. Labilne celice so
  1. jetrne celice
  2. želodčne celice
  3. prebavne celice
  4. celice limfatičnih organov *
 2. Reparacija je
 • po obsežnih nekrozah
 • obnova odmrlih parenhimskih celic s tvorbo granulacijskega tkiva
 • končna faza je brazgotina
 1. Definiraj
 2. biološka smrt: prava smrt, konec življenja osebnosti (organizma)
 3. navidezna smrt: zmanjšanje dihanja in srčne akcije pod prag detekcije z navadnimi sredstvi
 4. klinična smrt: prenehanje dihanja in srčne akcije (EKG), reverzibilno stanje (6 – 10 minut po prenehanju delovanja vitalnih funkcij)
 5. sinkopa: prenehanje srčne akcije
 6. Znaki smrti so
 • synocopa: prenehanje srčne akcije
 • asphyxia: prenehanje dihanja
 • areflexia: ugasla živčna vzdražnost
 • coma: globoka nezavest
 • mrliški videz: bledica kože in sluznic, upadlost obarza
 1. Znaki smrti so
 2. globoka nezavest (koma) *
 3. bledica kože, sluznic (mrliški videz) *
 4. kurja polt (cutis anserina) – okorelost
 5. Znaki smrti so
 6. mrliške lise
 7. purtifikacija
 8. nobena od navedenih *
 9. Zgodnje mrliške spremembe so
 10. sušenje trupla (exicatio) *
 11. mumifikacija
 12. mrliške lise (livores mortis) *
 13. Zgodnje mrliške spremembe
 • algor mortis: ohladitev trupla
 • livores mortis: mrliške lise
 • rigor mortis: mrliška okorelost
 • exicatio: sušenje trupla
 1. Kasne mrliške spremembe so
 • putrefactio: gnitje
 • maceratio: razpadanje trupla
 • mumifikacija: izsušeno balzamirano truplo
 • saponifikacija podkožnega maščevja (tvorba mrliškega voska)
 • trohnenje
 1. Ohlajanje trupla je pospešeno
 2. pri mršavem truplu *
 3. pri rejenem truplu
 4. pri zvišani temperaturi okolja
 5. Ohlajevanje trupla je odvisno od
 6. ustrezne temperature *
 7. telesne teže *
 8. ničesar od naštetega
 9. Definiraj
 10. ohladitev: zgodnja mrliška sprememba, izenačitev temperature trupla s temperatro okolja (pri 20° C 1° C na uro), hitrost ohlajanja je odvisna od tzemeprature okolja in telesne teže
 11. sekundarna mrliška ohlapnost: zgodnja mrliška sprememba, razvije se po 24 urah, po descendentnem tipu
 12. Mrliška okorelost nastane čez
 13. 2 – 4 ure *
 14. 4 – 6 ur
 15. 2 – 6 ur
 16. Kataleptična okorelost nastane
 17. po 24 urah
 18. takoj po smrti *
 19. 2 – 4 ure po smrti
 20. Cutis anserina (kurja polt) je
 21. zgodnja mrliška sprememba *
 22. posebna oblika okorelosti z okorevanjem glavnih mišic
 23. Kasne mrliške spremembe
 24. gnitje (putrefactio) *
 25. sušenje trupla (exicatio)
 26. zmehčanje trupla (maceratio) *
 27. mrliške lise (livores mortis)
 28. izsušeno balzamirano truplo (mumificatio) *
 29. tvorba mrliškega voska (saponificatio) *
 30. trohnenje *
 31. Definiraj
 • maceracija
  • razpadanje trupla brez sodelovanja saprofitnih bakterij
  • truplo ploda, ki je odmrl v maternici (12 – 24 ur po intrauterini smrti)
  • luščenje povrhnjice v zaplatah, umazano rdečkasta koža, razrahljani sklepi, razmehčani parenhimski organi
 1. Reverzibilne smrti:
 • klinična smrt
 • navidezna smrt
 1. Znaki klinične smrti
 • prenehanje dihanja
 • prenehanje srčne akcije
 1. mrliške lise se pojavljajo
 • po 1 – 2 urah
 • navadno na spodnji strani trupla
 • so sivo-modre ali sivo-vijolične barve
 • nastanejo po prenehanju delovanja srca in s tem cirkulacije
 1. Ohlajanje trupla pri 20° C
 • 1°C na uro
 1. Vezava Ag in IgE (tip I) nastane pri
 2. zavrnitveni reakciji presdka
 3. čebeljem piku (anafilaktični šok) *
 4. nobenem od navedenih
 5. Definiraj
 • vezava Ag z At: tip III preobčutljivostne reakcije, tvorba kompleksa – aktivacija komplementa (kemotaksa) – kopičenje levkocitov – sproščanje lizosomskih encimov iz levkocitov – okvara tkiva (nekroza)
 1. Definiraj
 2. izotransplantat: transplantat od genetsko enakega dvojčka, ni zavrnitvene reakcije
 3. altrotransplantat: transplantat od genetsko različnega dajalca iste vrste
 4. avtotransplantat: presaditev tkiva z enega dela telsa na drug del telesa pri isti osebi
 5. ksenotransplantat: transplantat od dajalca druge vrste
 6. Klinična slika zavrnitvenih reakcij
 • hiperakutna – nekaj minut
 • akutna – dnevi, meseci
 • kronična – več mesecev, let
 1. Problemi transplantacije
 • zavrnitvena reakcija
 • imunsko neskladje
 • mehanizem celične in humoralne imunosti
 1. Bolezni preobčutljovosti
 • tip I mehanizem
  • vezava antigena (alergena) z IgE (reaginom)
  • sproščanje vazokativnih snovi (npr. histamin) – vpliv na žile (hiperemija, edem), vpliv na galdko muskulaturo (sapzmi)
  • lokalizirana reakcija: akutni deramtitis (ekcem kože), seneni nahod, bronhialna astma
  • sistemska reakcija: anafilaktični šok (npr. pri penicilinu, čebeljem piku)
 • tip II mehanizem
  • vezava protiteles IgG in IgM na antigene (npr. krvnih) celic
  • povečana občutljivost celic na fagocitozo (opsonizacija) – fagocitoza; razpad (lysis) celic zaradi delovanja aktiviranega komplementa
  • transfuzijske reakcije: reakcija med antigeni eritrocitov nekompatibilnega dajalca in protiteles v serumu prejemnika
  • erythroblastosis fetalis: antigensko neskladje med materjo in plodom, IgG, ki prehajajo preko placente uničujejo plodove ertitrocite
 • tip III mehanizem
  • tvorba kopleksa v antigen – protitelo
  • aktivacija komplementa (kemotaksa) – kopičenje levkocitov – sproščanje lizosomskih encimov iz levkocitov – okvara tkiva (nekroza)
  • lokalna okvara: na mestu vdora antigenov v telo (najpogosteje koža) – t.i. Arthusova reakcija
  • sistemska reakcija: serumska bolezen, je rezultat tujega seruma (npr. konjskega antitetaničnega seruma)
 • tip IV mehanizem
  • aktivacija celične imunosti (T-limfociti)
  • reakcija zapoznele preobčutljivosti s sekrecijo limfokinov – aktivacija makrofagov (in / ali) direktno citolitično delovanje T-limfocitov – okvara tkiva
  • imunske rekacije na intracelularne mikroorganizme (mikobakterije TBC, virusi, glivice, protoza)
  • reakcije zavrnitve presadka
  • imunske rekacije proti tumorejm
 1. Bolezni preobčutljivosti so
 • transfuzijske rekacije
 • anafilaktični šok
 1. Katere so alergične rekacije, ki spadaja v tip I?
 • seneni nahod
 • akutni dermatitis
 • bronhialna astma
 • anafilaktični šok
 1. Zavrnitvene rekacije vzbujata
 • ksenotransplantat: presadek dajalca druge vrtse
 • alterotransplantat: presadek genetsko različnega dajalca iste vrste
 1. Bolezni slabše imunosti
 • prirojene: hipoplazija priželjca (Di Georgijev sindrom) – okvara celične imunosti
 • pridobljene: huda podhranjenost, hude infekcije, maligni limfomi (Hdginova bolezen) – tumorji imunskega sistema, sladkorna bolezen, imunosupresivna sredstva, infekcija s HIV
 1. AIDS
 • infekcija T 4-limfocitov s HIV
 • prizadeta je celična imunost
 • posledice: oportunistične infekcije (pljuča, možgani, prebavila, drugi organi – gljivice, mikobakterije, citomegalovirusi, toksoplazmoza, pneumocystis carinii), Kaposi-jev sindrom kože (kasneje razširi na bezgavke, prebavila), maligni limfomi v možganih
 1. Vezava Ag z At
 • aktivacija komplementa
 • kopičenje levkocitov
 • sproščanje lizosomskih encimov iz levkocitov
 • nekroza
 1. Vezava Ag z reaginom
 • sproščanje vazoaktivnih aminov (npr. histamin)
 • vpliv na žile (hiperemija, edem), vpliv na gladko muskulaturo (spazmi)
 1. Bolezni, ki so posledica staranja, so
 • siva mrena
 • motnje sluha
 • osteoporoza
 • hiperplazija prostate
 1. Bolezni, ki so pogostejše v starosti, so
 • ateroskleroza (srčni, možganski infarkt)
 • hipertenzija
 • sladkorna bolezen
 • rak dojke, kože, širokega črevesja
 • plazmocitom (rak kostnega mozga)
 1. Mutacije se lahko pojavijo med
 • tvorbo spolnih celic (gamet) – gametogenezo
 • v zgodnji zigoti (oplojeno jajčece)
 • v celicah postnatalnega obdobja (somatske reakcije – npr. mongoloizem, maligna transformacija)
 1. Translokacija je
 2. da se del kromosoma prilepi na drug kromosom *
 3. delitev kromosoma
 4. da odpade del kromosoma
 5. Vrsta, način obnove je odvisen od
 • vrste vnetne rekacije
 • obsega nekroze, ki je nastala med vnetjem
 • delitvene sposobnosti poškodovanih celic v vnetišču
 1. Zakaj nastanejo prirojene anomalije?
 • kromosomske anomalije (sprememba števila kromosomov, sprememba strukture / oblike kromosomov)
 • mutacije posameznih genov velike izraznosti (ekspresivnosti)
 • interakcija dejavnikov okolja z dejavniki poligenske dednosti
 • niso vedno genetsko pogojene (npr. prirojeni sifilis)
 1. Letalna / sebletalna okvara celice
 • letalna: akutna okvara, okvara vitalnih celičnih struktur (mitohondriji, citoplazmatska membrana), sestavljena rekacija, praviloma ireverzibilna okvara – smrt celice
 • subletalna: kronična okvara, okvara manj pomembnih celičnih struktur (endoplazmatski etikulum, lizosomi) – življenje celice praviloma ni ogroženo, enostavna rekacija, praviloma revirzibilna okvara (lahko preide v ireverzibilno), hipofunkcija / disfunkcija, vključuje različne degeneracije
 1. Kdaj lahko nastopi somatska mutacija?
 • v celici postnatalnega obdobja
 1. Kaj vpliva na spremembo celice?
 • narava, intenzivnost, trajanje delovanja patogenih vplivov
 • celice same (genetsko določena odpornost / občutljivost, neustrezna oskrba s kisikom, hranili, vitamini, minerali, prehodno stanje celic)
 1. Kakša bolezen je sifilis?
 • lahko prirojena, kongenitalna zaradi okužbe matere med nosečnostjo
 1. Hipoksija
 2. znižan pO2 v celicah *
 3. zvišan pO2 v zraku
 4. vdor Na in vode v celico
 5. Definiraj
 • višinska bolezen
  • hipoksija CŽS
  • slabost, bruhanje
  • psihične motnje
 1. Za višinsko bolezen je značilno
 2. motena oskrba tkiv s krvjo
 3. hipoksija CŽS *
 4. nizek atmosferski tlak
 5. Pri kesonski bolezni nastajajo v cirkulaciji mehurčki
 6. ogljikovega dioksida
 7. kiska
 8. dušika *
 9. Indirektna mehanična poškodba je
 • višinska bolezen
 • kesonska (potapljaška) bolezen
 • vibracijska bolezene (posledica vsiljenih nihanj pnevmatskih orodij – okvara sklepov, kosti)
 1. Poškodbo srca povzroči
 2. nizko frekvenčni tok *
 3. srednje frkevnčni tok
 4. visoko frekvenčni tok

 

 1. Dedne spremembe povzročajo
 2. infrardeči žarki
 3. UV žarki
 4. rtg sevanje *
 5. ionizirajoči žarki *
 6. Zgodnji učinki radiacije obsegajo
 7. homopoetski sindrom *
 8. genetske defekte
 9. pojav sekundarnih tumorjev
 10. Zgodnji učinki radiacijeobsegajo
 • homopoetski sindrom: limfopenija, levkopenija – infekcije (smrt v 50 % primerov) trombopenija – krvavitve
 • gastrointestinalni sindrom: slabost, bruhanje, driska – hipovelmični šok; sepsa (smrt v 3 – 4 dneh)
 • cerebralni sindrom: apatija, zaspanost, krči, koma, smrt (v vseh primerih v nekaj urah)
 1. Kasni učinki radiacije obsegajo
 • genetski defekt (zaradi mutacij)
 • zvišana incidenca malignih tumorjev po obdobju latence več let
 1. Infrardeči žarki imajo
 • toplotni efekt
 • površinski efekt
 • ne ionizirajo
 1. Ionizirajoči učinki na celice
 • onkogenost
 • mutagenost
 • okvara celic
 1. Na ionizirajoče žarke občutljiva tkiva so
 2. muskulatura
 3. krvotvorni kostni mozeg *
 4. spolne žleze (gonade) *
 5. Ionizirajoči žarki
 6. povzročajo raka *
 7. povzročajo genetske spremembe *
 8. imajo globinski toplotni efekt
 9. so mutageni *
 10. so onkogeni *
 11. povzročajo okvaro celic *
 12. Definiraj
 13. endogena zastrupitev: zaradi snovi, ki se normalno tvorijo v organizmu med normalno presnovo v prebitku oz. se ne morejo izločiti
 14. eksogena zastrupitev: zardi strupov iz okolja skozi prebavila, dihala, kožo (absorpcija) in z vbrizagavnjem
 15. Katere celice so labilne?
 • celice limfatičnih organov
 • celice glede na delitveno sposobnost
  • labilne clice: ohranjena delitvena sposobnost (epitelij / epidermis, matične celice hemopoeze, celice limfatičnega tkiva)
  • stabilne celice: delitvena sposobnost se pojavi le v patoloških pogojih, daljša življenjska doba – lahko vse življenje (jetra, pankreas, žleze z notranjim izločanjem, tubulne celice ledvic, celice opornin, endotelijske celice)
  • permanentne celice: delitvena sposobnost v postnatalnem obdobju ni izražena (nevroni (ne aksoni), mišične celice, zrele krvne celice – npr. granulociti)
 1. Pri hipoksiji je značilno
 • redukcija / zastoj celičnega dihanja
 • znižana sinteza ATP
  • okvara pumpe za Na
  • zvišana koncentracija Na v celicah
  • vdor vode v celico
 • anaerobna glikoliza
  • zvišana sinteza mlečne kisline
  • povišan pH
 • znižana sinteza beljakovin
  • kopičenje maščob v celici
 • neobnovljiv zastoj celičnega dihanja
  • avtoliza (aktivacija celičnih hidrolaz)
  • precipitacija celičnih beljakovin (nizek pH)
 1. Višinska bolezen
 • nad 4000 m zaradi nizkega atmosferskega pritiska
 • pride do hipoksije CŽS (slabost, bruhanje, psihične motnje)
 • adaptacija: pospešena eritropoeza – zvišana oksiformna kapaciteta krvi
 1. Klinična slika ponazarja
 • naravo strukturnih sprememb
 • njihovo distribucijo po organizmu
 1. Endogeni toksični dejavniki

 

 1. Eksogeni toksični dejavniki
 • zdravila
 • estrogeni (kot zdravilo)
 • oralni kontracipiensi
 • citostatiki
 • antibiotiki
 • druge kemične snovi (etanol, metanol, svinec, ogljikov monoksid, mamila, strupene gobe, insekticidi)
 1. Kdaj nastane primarna, kdaj sekundrana dehidracija?
 • primarna
  • pomanjkanje vode v oklju
  • motnje požiranja
  • duševne motnje
  • koma
  • ekstremno potenje
  • posledice: žeja, oligurija, psihične motnje, smrt (7 – 10 dan)
 • sekundarna
  • pomanjkanje, izguba Na
  • huda driska, ekstremno bruhanje
  • posledice: znižan osmotski tlak tekočine v medceličnem prostoru – hemokoncentracija – smrt v hipovelmičnem šoku

 

 1. Kombinacija primarne in sekundarne dehidracije
 • pomanjkanje, izguba vode in Na
 1. Pri hipoksiji je
 • znižan O2 v celici
 1. Kateri žarki delujejo površinsko in kateri globinsko
 • površinsko: infrardeči žraki (površinski toplotni efekt)
 • globinsko: mikrovalovi in ultra krtaki valovi (globinski toplotni efekt)
 1. Katera je druga stopnja opekline
 • eskudacija (combustionis bullosa)
 • stopnje opeklin
  • stopnja: vazodiltacija (c. erythematosa)
  • stopnja: eksudacija (c. bullosa)
  • stopnja: nekroza (c. eschoriotica)
  • stopnja: zoglenitev (carbonificatio)
 1. Značilnosti labilnih celic
 • imajo ohranjeno delitveno sposobnost v postanatelnem obdobju (epitelij, epidermis, matične hemopoetske celice, celice limfatičnega tkiva)
 1. Klinična slika je odsev
 • spremembe narave v organizmu
 • distribucija sprememb v organih
 1. Eozinofilija je
 2. sprememba citoplazem
 3. okvara jedra pri nekrozi
 4. povečanje števila eozinofilcev (nad 4 %) *
 5. Parenhimatozna degeneracija (jetra, ledvica, srce)
 • kopičenje maščob v parenhimskih celicah
 • hipoksija – okvara Na črpalke – vdor Na in nato vode v celico (hidropična degeneracija)
 1. Odpornost tkiv na ionizirajoče sevanje
 • premosorazmerna njihovi mitotski aktivnosti
 • obratnosorazmerna stopnji njihove specializacije
 1. Kopičenje beljakovin v jetrih
 • amiloidoza – pri jetrih (vranici, ledvicah) sekundarna bolezen (primarna pri srcu, jeziku, koži)
 • skupina bolezni različne patogeneze z ekstracelularnim kopičenjem hialni podobne snovi značilne kemijske sestave
 1. Oboleli za AIDS-om pogosto zbolijo za
 • Kaposi-jevim sindromom kože
 • malignim limfomom v možganih
 • oportunističnimi infekcijami
 1. Splošne, sistemske atrofije – vrste
 • inanicija: skrajna mršavost zaradi kroničnega stradanja
 • cahexia: skrajna mršavost zaradi kronične bolezni
 • senilna atrofija: starostna
 1. Avtoimunske bolezni
 • upad tolerance imunskega sistema
 1. Hondrom
 • benigna novotvorba hrustančnega tkiva
 • mezenhimska novotvorba (opornine)
 • (maligna novotvorba – hondrosarkom)
 1. Permanentne celice
 • delitvena sposobnost v postnatalnem obdobju ni izražena
 • nevroni, mišične celice, zrele krvne celice
 • nizka radiosenzibilnost
 1. Kaj je nezadostna oskrba tkiv z O2?
 • hipoksija
 1. Oksiformna kapaciteta krvi se zniža zaradi
 • zastrupitve s CO
 • anemije
 1. Nabiranje vode v celici je
 2. hidropična degeneracija *
 3. vakuolarna degeneracija *
 4. edem
 5. Kaj je izguba dela kromosoma?
 • delecija
 1. Kaj je stroma?
 • vezivo, žile, vlakna
 • parenhim oskrbuje s krvjo
 • je ogrodje parenhima

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja