282 vprašanj in odgovorov za patologijo

 1. Klinična slika je odsev
 2. spremembe narave v organizmu *
 3. distribucije sprememb v organih *
 4. Klinična slika ponazarja
 5. naravo strukturnih sprememb *
 6. njihovo distribucijo po organizmu *
 7. nobeno od navedenih
 8. Kaj je patogeneza?
 9. etiologija bolezni – zakaj
 10. razvoj bolezni, nastanek bolezni – kako *
 11. posledice
 12. Definiraj
 13. patogeneza: kako?, nauk o nastanku, razvoju bolezni
 14. etiologija: zakaj?, znanost o vzrokih bolezni
 15. fitopatologija: znanost o boleznih rastlin
 16. Bioptične endoskopije so
 17. cistoskopije (celice) *
 18. laparoskopije (delček tkiva) *
 19. laparostomije

Preberi več o 282 vprašanj in odgovorov za patologijo

Patologija 250 vprašanj in odgovorov

nekroza1. Kaj je patogeneza?

 • · razvoj bolezni
 • · mehanizem nastanka in razvoja bolezni

2. Metoda odščipa obsega?

 • · incizijska biopsija

3. Mutacije se lahko pojavijo med:

 • · tvorbo spolnih celic(gamet)
 • · v zgodnji zigoti(oplojeno jajčece)
 • ·v celicah postnatalnega obdobja

Preberi več o Patologija 250 vprašanj in odgovorov

Patologija 200 vprašanj in tujke

bolezen-patologija1.ASPIRACIJSKA BIOPSIJA Z DEBELO IGLO JE:

-tkivni stebriček

2.MALIGNI KARCINOM EPITELA SEČIL:

-transcelularni karcinom

3.NAŠTEJ VRSTE EMBOLIJ GLEDE NA AGREGATNO STANJE EMBULUSA:

-zračna

-maščobna

-trombembolija

Preberi več o Patologija 200 vprašanj in tujke