Patologija 200 vprašanj in tujke

bolezen-patologija1.ASPIRACIJSKA BIOPSIJA Z DEBELO IGLO JE:

-tkivni stebriček

2.MALIGNI KARCINOM EPITELA SEČIL:

-transcelularni karcinom

3.NAŠTEJ VRSTE EMBOLIJ GLEDE NA AGREGATNO STANJE EMBULUSA:

-zračna

-maščobna

-trombembolija

4.AKTIVNA HIPEREMIJA JE LAHKO: (nadkrvnost-povečan dotok arterijske krvi v določeno tkivo ali organ)

-kognestija=

-arterijska hiperemija

PASIVNA:povečana količina venozne krvi, cianoza

5.ZNIŽANA OKSIFORMNA KAPACITETA KRVI NASTANE ZARADI:

zastrupitve z CO2

anemije

6.MRLIŠKI VIDEZ JE:

-znak smrti

7.KOMPLEX PRPTETIO NASTANE

-……………………

-……………………

-……………………

8. OBOLELI ZA  AIDS POGOSTO ZBOLIJO ZA:

-kaposijev sarkom kože (oportunistične infekcije)

-maligni limfom v možganih

9.NABIRANJE VODE V CELICI JE:

-eksudat

10.EDEM NASTANE ZARADI:

prekomernega kopičenja tekočine v medčeličnem prostoru in telesnih votlinah

-znižan osmotski tlak plazme

-zvišan hidrostatski tlak krvi

11.SEKUNDARNA DEHIDRACIJA NASTANE:

-pomankanja Na

PRIMARNA-zaradi pomanjkanja H2O

12.BELI TROMB NASTANE ZARADI:

-seporacije trombocitov

-koagulacije

-konglutinacije

13.SUBLATENTNA OKVARA

-enostavna reakcija

14.KAJ JE IZGUBA DELA KROMOSOMA:

-delecija

15.ZA PREKANCEROZE (bolezen ki se lahko razvije v maligni tumor) JE ZNAČILNO:

-reverzibilni proces

16.MATERINO ZNAMENJE:

-ekscizija

17. PRI TEMPARATURI 20C SE TRUPLO VSAKO URO OHLADI

-1C

18.EDEM NASTANE ZARADI:

-zvišanega hidrostatskega tlaka v krvi

-znižanega osmotskega tlaka v plazmi

19.HEMORAGIJA PER REXIN

-prekinitev normalne konuitete žile, srca

-vrez z nožem,ateroskleroze,srčni infarkt, anevrizme

20.SKRAJNA MRŠAVOST JE:

– inanicija

-kaheksija

21.AVTOIMUNE BOLEZNI:

-upad tolerance imunskega sistema

22.SKAMOZNI MALIGNOM JE:

karcinom ploščatega epitelja

kožni rak

23.SKVAMOZNI SINONIMI SO:

planucelularni/skvamozni=večskladnski ploščati epitelj

-večskladenjski ploščati

24.KESONSKA BOLEZEN (potapljaška bolezen)

-vdihavanje zraka pod visokim pritiskom

-tvorbe zračnih embulusov

-sproščanje dušika

25.PROSTI RADIKALI SE TVORIJO MED:

ko pridejo v telo škodljive snovi

-ionizacijo vode v celico, s staranje

-ekspozicijo visokh koncentratov O2

-kemičnih dejavnikov, vnetje

26.DEHIDRACIJA:

-izguba tekočine ki presega njen vnos v organizem

-primarna: pomanjkanje H2O

-sekundarna: pomanjkanje Na

27.OBNOVA:

resolucija(delitev celic glede na njihovo delitveno sposobnost v postnatalnem obdobju)

-regeneracija(nadomeščanje odmrlih celic s celicam iste vrste)

-reparacija(nadomeščanje odmrlih permanentnih celic z drugimi celicami)

28.VRSTE ŠOKA:

-kardiogen(nastane zaradi odpovedi srca)

-nevrogeni(izguba vazomotorne napetosti ožilja)

-hipovolemični(krvavitev, večja izguba telesne tekočine)

-septični(razširitev prvotne lokalizirane infekcije)

29.DAVICA JE VNETJE:

-psevdomembranozno

30.GRANULOMI VSEBUJEJO:

-epiteloidne celice

31.SKVAMOZNI KARCINOM:

-karcinom ploščatega epitelja

32.KATERA ATROFIJA IMA TE LASTNOSTI:

-znižana aktivnost endokrinih žlez              /

-staranje celic                            / =STAROSTNA-SENILNA

-trofične motnje zaradi ateroskleroze/

33.DEFICIT OZ. POMANKANJE BALASTNIH SNOVI POVZROČA:

-rak debelega črevesa

34.LABILNE CELICE:(celice lifatičnih organov)

-nanje vplivajo ionizirajoči žarki

-ohranjena delitvena sposobnost

35.BOLEZNI PREOBČUTLJIVOSTI:

-transfuzijske reakcije

-senjski nahod              aids ni

36.CISTOSKOPIJA JE:

-preiskava mehurja

37.KRVAVITEV V SKLEP JE:

-hemarthron

38.NA OKVARE OZ. BOLEZNI OB ROJSTVU VPLIVJO:

-dednost

-škodljiv vplivi med nosečnostjo NE vplivajo

39.KAJ JE PATOGENEZA:

-razvoj bolezni

40.METODE ODŠČIPA OBSEGA(NAČIN ODVZEMA TKIVNEGA VZORCA):

-incizijska biopsija

-tvorbo spolnih celic (gamet)

-v zgodnji zigoti (oplojeno jajčece)

-v celicah postnatalnega obdobja

42.VZROKI EDEMA SO:

-znižan osmotski tlak plazme

-zvišan hidrostatski tlak krvi

– moten limfni pretok

43.ZGODNJI UČINKI RADIACIJE OBSEGAJO:

-hemopoetski sindrom(infekcija, krvavitve)

-gastrointestinalni sindrom(slabost,bruhanje,driska,sepsa)

-cerebralni sindrom(zaspanost, krči, koma)

POZNI UČINKI RADIACIJE

-genetski defekt

-povčana incidenca malignih tumorjev

44.POŠKODBE CITOPLAZME(SPREMEMBE CITOPLAZME PRI NEKROZI) SO:

-piknoliza                                                                                 =EZINOFILIJA

-karioreksa        /NOBEN ODGOVOR NI PRAVILEN

-karioliza           to so spremembe jedra

45.HISTOLOŠKI PREPARATI SO OD CISTOLOŠKIH:

-dražji

-dalša priprava

-bolj zanesljivi

46.NAPIŠI KAJ JE:

-pojačana ali podaljšana menstruacijska krvavitev= MENORRHAGIA

-krvavitev iz rodil=METRORRHAGIJA

-prva menstrualna krvavitev =MENARCHE

47.ARTERIJSKA EMBOLIJA POVZROČA DEFEKT V:

-ledvicah               -miokard                            -vranica

-možganih              -tanko črevo              -noge

48.ADENOKARCINOM:

-maligni tumor iz žleznega epitelja oz. Ponoreja

-žlezna struktura

49.LEIOMYOSRKOM JE:

-iz gladke mišičnine

-pogost v maternici

50.PRI MAŠČOBNI DEGENERACIJI SE MAŠČOBE KOPIČIJOV:

-parenhimskih celicah

51.LEIOMYOSARKOM

-je iz gladke mišičnine

-pogost v maternici

52.PRI MAŠČOBNI DEGENERACIJI SE MAŠČOBE KOPIČIJO V:

-parehimskih celicah

53.ZA PROLIFERACIJSKO VNETJE JE ZNAČILNO:

-kronični potek

-v metišču je veliko mastocitov in makrofagov

54.REPARACIJA JE:

-obnova odmrlih parenimskih celic s tvorbo granulacijskega tkiva

-po obsežnih nekrozah

-končna faza je nastanek brazgotine(parmanentnih celic)

55.OHLAJANJE TRUPLA JE POSPEŠENO:

-pri mršavem truplu

56.HIALINOZA JE KOPIČENJE BELJAKOVIN V :

-epitelju tubulov ledvic

57.HEMORAGIJA »PER DIABROSIN« JE KRVAVITEV IZ:(votlih organov)

– želodčnega čira

58.ZGODNJE MRLIŠKE SPREMEMBE SO:

-otrdelost              -sušenje

-lise              -ohladitev

59.ISHEMIČNA NEKROZA MOŽGANOV NASTANE PRI:

-koagulacijski nekrozi

-kolikvacijski nekrozi

60.METAPLAZIJA:

-sprememba ene vrste celic v drugo vrsto celic

61.EKSPANZIVNA RAST JE ZNAČILNA ZA:

-lipom

-adenom

62.INDIREKTNA MEHANIČNA POŠKODBA:

-višinska bolezen

-kesonska bolezen

-vibracijska bolezen

63.ZA KRONIČNO VNETJE JE ZNAČILNO:

-nevtrofilni granulociti

64.ZA AKUTNO VNETJE JE ZNAČILNO:

-vatodilatacija in detivna hipertermija

-eksudacija

65.KLINIČNA SLIKA PONAZARJA:

-naravo strukturnih sprememb

-njihovo distribucijo po telesu

66.VRSTA OBNOVE JE ZNAČILNA OD:

-vrste vnetne reakcije

-obsega  nekroze, ki je med vnetjem nastale

-delitvene sposobnosti celic v metišču

67. LAPOROSKOPIJA JE:

-preiskava trebušne votline

68. PRI MOŽGANSKIH EDEMIH SE TEKOČINA NABIRA V:

-možganskih votlinah

-med možganskimi mrenami

-v možganovini

69.LOKALNA ATROFIJA NASTANE ZARADI:

-imobilizacije

70.MED PRENEOPLASTIČNE LEZIJE SODIJO:

-displazija epitelja

-adenom širokega črevesja

-hiper plazija sečnega mehurja

71.NAJPOGOSTEJŠA EMBOLIJA JE:

-trombembolija

72.KRVAVITEV »PER REXIN«:

-prkinitev korenin žile ali srca

-mehanične poškodbe(vrez)

-zaradi patoloških procesov, ki zajamejo dele obtočil

73.CUTIS ANSERIA(kurja polt):

-zgodnja mrliška sprememba

74.ALOTRANSPLANTANT JE:

-presadek gensko različnega dajalca iste vrste

75.DEFINIRAJ:

-tekočina v osrčniku je-HIDROPERICARDIUM

-krvaviev v možganskih prekatih je-HEMATOCEPHALUS INTERNUS

-tekočina v peritoneju je-ASCITES

76.RAK POD 15. LETOM JE:

-Rahbdomiosarkom

-TU CŽS

-ac. Levkemija

77.EKSFOLIATIVNA BIOPSIJA JE:

-ovzem odluščenih celic v izločkih in bris

-pregled odluščenih celic in bris

78.AGNEZIJA(APLAZIJA):

-ni osnove za organ v embrionalnem razvoju

79.BENIGNI TUMORJI IMAJO:

-strome

-parenhim

80.DEFINIRAJ EMPIEM:

nabiranje gnoja v telesnih votlinah in votlih telesnih organih

81.FITOPATOLOGIJA:

-nauk o nepravilnostih na rastlinah

82.ANEMIČNI INFARKT NASTANE V:

-možganih              -ledvicah

-miokardu               -vranici

83.INFRRDEČI ŽARKI IMAJO:

-toplotni efekt

-površinski efekt

-ne ionizirajo

84.REGENERACIJSKI PROCESI SO:

-regeneracija

85.ATROFIJA JE:

-zmanjšanje organa zmanjšanega volumna tkiv ali zmanjšanja števila celic

86.LAPOROSKOPIJA JE:

-pregled trebušne votline skozi trebušno steno

-odščip

87.EDEM MOŽGANOV JE:

kopičenje tekočine v možganovini

88.ZNAČILNOSTI KRONIČNEGA VNETJA:

-celice kroničnega vnetja(makrofagi, limfociti, plazmatke)

-proliferacija fibroblastov

-ni odziva mikrocirkulacije

-ni nevtrofilcev(dominantnih celic ki so pri akutnem vnetju)

89.FAZE AKUTNEGA VNETJA:

-vazodilatacija              -fagocitoza

-eksudacija              -razvoj akutnega vnetja

90.NEKROZA MOŽGANOV JE:

-kolikvacijska              -ishemična reakcija

-kašasta utekočinjena masa              -abscendentno gnojno vnetje

91.EKSPANZIVNA RAST BENIGNEGA TUMORJA JE ZNAČILNA:

-lipom

-adenom

92.ZA PREKANCEROZE JE ZNAČILNO:

-hiperplazija

-metaplazija

-displazija

93.KRVAVITEV »PER DIAPEDESIN« JE:

pasivno iztekanje eritrocitov iz kapilar zaradi visokega hidrostatskega tlaka ali močno razširjenih kapilarnih por

94.NAJPOGOSTEJŠE EMBOLIJE SO:

-trombebolija

-zračna embolija

-maščobna embolija

95.LOKALNA ATROFIJA JE:

-ishemična

-kompresijska

-inaktivitetna

96.VRSTA IN NAČIN OBNOVE JE ODVISEN OD:

-vrste vnetne reakcije

-obsega nekroze, ki nastane med vnetjem

-delitvene sposobnosti poškodovanih celic v vnetišču

97.KLINIČNA SLIKA JE ODSEV:

-spremembe narave v organizmu

-distribucija sprememb v organih

98.ETIOLOGIJA JE:

sprožilec zaporedja dogodkov(vzrokov), ki pripeljejo do nastanka bolezni

99.CELICE TBC  VNETJA SO:

-epiteloidne

-celice velikanke (z več jedri)

100.KATALEPTIČNA OKORELOST NASTOPI:

-takoj po smrti

101.NAŠTEJ MALIGNE KARCINOME EPITELJSKEGA IZVORA:

planocelularni

-adenokarcinom

-tranziciocelularni

102.BIOPTIČNE ENDOSKOPIJE SO:

-cistoskopija

-laporoskopija

103.V SREDIŠČU VNETJA SE NABIRAJO:

-monociti

-nevtrofilni granulociti

104.ZNAČILNOSTI MALIGNIH TUMORJEV SO:

-hitra rast

-metastaziranje

-infiltrativna rast

105.NABIRANJE TEKOČINE V PODKOŽJU JE:

-edem oz. anasarka

106. ORGAN PRI AKTIVNI HIPEREMIJI JE:

-topel

107.DISPLAZIJA JE:

-velikost jeder celic

-oblika jeder celic

108.NASTANEK BELEGA TROMBUSA POVZROČIJO:

-koaglutinacija

-koagulacija

-trombociti

109.IONIZIRAJOČI UČINKI NA CELICO SO:

-onkogenost

-mutagenost

-okvara celic

110.ZNAKI SMRTI SO

-globoka nezavest

-bledica kože in sluznic(mrliški videz)

111.REVERZIBILNA OKVARA NASTANE V POGOJIH:

-blagega stresa

-zmerno intenzivnega stresa

112. NA IONIZIRAJOČE ŽARKE OBČUTLJIVA TKIVA SO:

-krvotvorni kostni mozek

-spolne žleze(gonade)

113.VAKUOLARNA DEGENERACIJA JE:

-kopičenje vode v celici

114.PRI KESONSKI BOLEZNI NASTAJAJO V CIRKULACIJI MEHURČKI:

-dušika

115.KOAGULACIJSKA NEKROZA:

-je posledica degeneracije celičnih beljakovin

116.HYDROCEFALUS INTERNUS JE KOPIČENJE TEKOČINE:

-možganskih prekatih(votlinah)

117.ZA TROMBOZO JE ZNAČILNO:

-da zaradi nje lahko pride do infarkta tkiva

118.REGENERACIJA JE:

-proces pri katerem je končno stanje«restutio ad integrum«

-proces obnove odmrlih labilnih celic

119. PASIVNA HIPEREMIJA:

-je lahko posledica venske tromboze

-proces obnove odmrlih labilnih celic

120.AKUTNO VNETJE :

-je večinoma eksudativno

-se lahko povsem pozdravi

121.NAVEDI TRI VRSTE EKSUDATOV:

-serozni -hemoragični

fibrozni -kataralni

-gnojni

121.INFILTRATIVNA RAST TUMORJEV JE ZNAČILNA ZA:

-karcinome

122.ZNAKI SMRTI SO:

-koma              -arefleksija(ugasli refleksi)

-sinkopa              -mrliški videz

-asfiksija(prenehanje dihanja)

123.MOŽGANSKI EDEM NASTANE V:

-možganskih prekatih

-možganskih membranah

-možganovini

124.ZNAČILNOSTI AKUTNEGA VNETJA SO:

-eksudacija

125.ZNAČILNOST KRONIČNEGA VNETJA SO:

-nevtrofilni granulociti

126.KJE PRIDE DO MOŽGANSKE NEKROZE PO MOŽGANSKEM INFARKTU:

v predelu ki ni zadostno prekrvavljen

127.KJE SE POJAVI INFARKT MOŽGANOV:

pri anemičnih bolnikih, kot posledica kolikvacijske nekroze

128.EOZINOFILIJA:

-okvara citoplazme pri nekrozi

129.MAŠČOBNA DEGENERACIJA JE:

-kopičenje maščob v lipocitih

-kopičenje maščob v parenhimskih celicah

130.PRI NASTANKU EDEMA SODELUJEJO:

-zmanjšan koloidni osmotski tlak

-povečan hidrostatični tlak

-motnja v pretoku limfe

131.OHLADITEV:

-ALGOR MORTIS zgodnja mrliška sprememba, nastane zaradi fiziološkega izenačenja temperature

132.PROLIFERACIJSKO VNETJE JE:

-negranulacijsko kronično vnetje

-tvorba granulacijskega tkiva

-granulacijsko kronično vnetje

133.REPARACIJA:

nadomeščanje posameznih nekrotičnih parenhimskih celic z drugimi celicami

134.GRANULACIJSKO TKIVO NASTANE:

-v procesu organizacije

-tvorijo ga fibroblasti

-tvorijo ga vnetne celice

135.VSEBINA CIST JE:

-serozna tekočina

-loj

-roževina

-sluz

136.ZNAČILNOSTI ATROFIJE SO:

-reverzibilen proces

-zmanjšana sinteza beljakovin

-pospešen katabolizem

-splošna in lokalna atrofija

137.ALI JE LAHKO ATROFIJA FIZIOLOŠKA:

da, involucija priželjca po adolescenci

138.LOKALNA ATROFIJA NASTANE ZARADI:

-imobilizacije

139.MED PRENEOPLASTIČNE LEZIJE SODI:

-displazija epitela              -hiperplazija endometrija

-adenom širokega črevesa              -kronični atrofični gastritis

-hiperplazija sečnega mehurja              -displazija cerviksa maternice

-metaplazija bronhialnega epitelja

140.ZNAKI SMRTI SO:

-prenehanje dihanja(asfikacija)

-prenehanje srčne akcije(sinkopa)

-ugasla živčna vzdraženost(areleksija)

-koma

-mrliški videz(bledica kože in sluznic)

141.SARKOMI MEZINHIMSKEGA POREKLA SO:

-fibrosarkom

-rabdomiosarkom

-hondrosarkom

142.HIDROCEFALUS INTERNUS JE:

kopičenje likvorja v možganske prekate

INTERNUS:

-kopičenje likvorja v subarahnoidealni prostor

143.FAKTORJI, KI POGOJUJEJO TROMBOZO SO:

-kajenje

-zvišan RR

-ateroskleroza

-vnetja, wichovov trias

144.TRUPLO SE POSPEŠENO OHLAJA ČE JE:

-mršavo truplo

145.OHLAJEVANJE TRUPLA JE ODVISNO OD:

-ustrezne temperature

-telesne teže

146.MRLIŠKA OKORELOST NASTANE ČEZ:

-2 do 4ure po smrti

147.ZGODNJE MRLIŠKE SPREMEMBE:

-ohladitev trupla

-mrliške lise

-mrliška okorelost

-sušenje

148.KASNE MRLIŠKE SPREMEMBE:

-gnitje

-zmehčanje trupla(maceratio)

-izsušeno balzamirano truplo

-tvorba mrliškega voska

-trohnenje

149.V SREDIŠČU VNETJA SE NABIRAJO:

-monociti

-nevtrofilni granulociti

150.ZA AKUTNO VNETJE SO ZNAČILNI:

-nevtrofilni granulociti

-levkociti

151.KRONIČNO VNETJE SPREMLJAJO:

-makrofagi

-limfociti

-plazmatke

152.ZA KRONIČNO VNETJE JE ZNAČILNO:

-proliferacija tkiva

153.GNOJNEMU VNETJU DRUGAČE PRAVIMO:

-purulentno(supurativno)

154.ZA KATARALNO VNETJE JE ZNAČILNO:

-povečana tvorba sluzi

-respiratorna sluznica

-da je eksudativno

155.ALTARACIJSKO VNETJE:

-psevdomembranozno

-ulcerozno

-nekrozno

156.EKSUDACIJSKO VNETJE:

-serozno              -kataralno

-gnojno              -hemoragično

-fibrozno

157.V GNOJNEM VNETJU SE NAHAJAJO:

-pirogene bakterije

-nekrotični vitalni granulociti

158.MUTACIJE SE LAHKO POJAVIJO:

-tvorbo spolnih celic

-v zgodnji zigoti

-v celicah postnatalnega obdobja

159.IONIZIRAJOČI ŽARKI:

-povzročajo raka

-povzročajo genetske spremembe(anomalije)

-so mutageni

-so onkogeni

-povzročajo okvare celic

160.TRANSLOKACIJA KROMOSOMA JE:

-da se del kromosoma prilepi na drug kromosom

161.DEDNE SPREMEMBE POVZROČAJO:

-RTG sevanje

-ionizirajoče sevanje

162.ANENOM:

-epitelni

-benigni

163.PLANOCELULARNI  KARCINOM ZAJEMA:

-kožo              -bronhije

-ustno votlino              -maternični vrat

-požiralnik

164.ZNAČILNOST MALIGNIH TUMORJEV:

-metastaziranje

-hitra rast

infiltrativna rast

165.VIRUS, KI POVZROČA RAKA NA MATERNIČNEM VRATU:

-papiloma virus

166.LABIALNE CELICE SO CELICE:

-limfatičnih organov

167.VRSTA OBNOVE JE ODVISNA OD:

-vrste vnetja

-obsega nekroze ki nastane med vnetjem

-delitvene sposobnosti poškodovanih celic

168.ZA REGENERACIJO JE ZNAČILNO:

-nadomeščanje nekrotičnih celic

-sledi resulucija

-možna je le ob ohranjeni stromi

169.ZA VIŠINSKO BOLEZEN JE ZNAČILNA

-hipoksija CŽS

-nizek atmosferski tlak

170.NEVROGENI ŠOK

-normalna količina krvi in povečana prostornina

171.NAPREDUJOČI ŠOK:

-ireverzibilno stanje

172.EDEM NASTANE ZARADI:

-znižanega koloidno osmotskega tlaka

-povišanega hidrostatskega tlaka v venah

-retence natrija

-motnje limfne drenaže

173.NABIRANJE VODE V CELICI JE:

-hidroptična degeneracija

-hidroptična vakuola

174.POSTNATALNO SE RAZVIJE:

-agnezija

-hipoplazija

175.ZNAČILNOSTI CITOLOŠKIH PREPARATOV:

-ekonomičnost

-hitra izdelava

-preparatov

-manjša učinkovitost

176.BIOPTIČNA FIKSACIJA VZORCEV:

-zavre avtolitične procese

177.KOPICENJE BELJAKOVIN V BRAZGOTINI:

-hialinokapljična degeneracija

-hialinoza

178.HIPOKSIJA:

-znižan parcialni tlak v celici

-vdor Na in H2O v celico

179.BOLEZNI KI SO POSLEDICA STARANJA:

-siva mrena

-osteoporoza

-povečana prostata

-motnje sluha

180.ZNAKI AKTIVNE HIPERTERMIJE:

-nabrekel organ

-organ svetlo rdeče barve

-topel organ

181.PRI HIPOKSIJI JE ZNAČILNO: -kopičenje maščobe v celici

-zvišan Ph                                          -vdor H2O v celice

-znižana sinteza ATP                                          -anaerobna glikoliza

-povišana koncentracija Na v celicah              -povečana sinteza mlečne kisline

-okvara Na pumpe                                          -zmanjšana sinteza beljakovin

182.KONGLUTINACIJSKI BELI TROMBUS JE:

-konglutinacija

183.KRVAVITEV V JAJCEVODU JE:

-hematosalpingis

184.KAJ JE TRANSUDAT:

-je tekočina ki nastopi zaradi hemodinamskih motenj in ne zaradi vnetja; vsebuje manj beljakovin kot eksudat, vsebuje še vnetne celice in encime

185.KATERE SO ALERGIČNE REAKCIJE KI SPADAJO V 1TIP:

-anafilaktični šok

-seneni nahod

186.SUBLETALAN OKVARA:

-je kronična okvara manj pomembnih celičnih struktur(endoplazmatsi retikulum, lizosomi)

-enostavna reakcija, živlenje celic ni ogroženo

-reverzibilni in ireverzibilni procesi

-lipofunkcija/disfunkcija

-vključuje različne degeneracije

187.CIKATIZACIJA:

-pretvorba granulacijskega tkiva v brazgotino

188.RABDOMIOSARKOM

-maligni tumor progastega mišičja

189.EOZINOFILIJA:

-poškodbe citoplazme(pri nekrozi)

190.WIRCHOVOV TRIAS:

-povzroča poškodbe endotelja

-spremembe v pretoku krvi

-spremembe v sestavi krvi

-so dejavniki ki pogojujejo strjevanje krvi-trombogeneza

-spremembe toka krvi

191.ALOTRANSPLANTANT:

-presadek genetsko različnega dajalca iste vrste

192.HIALINI KAPLJIČNA DEGENERACIJA:

-je okvara ledvičnih glorumelurov zaradi proteinurije, beljakovine se resorbirajo v epiteljskih celicah ledvičnih kanalčkov, zato pride do povečane količine beljakovin v celicah v obliki kapljic

193.EKHIMOZE:

-pikčaste krvavitve pri zadušitvi

194.VEZAVA Ag Z Ab:

-je aktivacijska komponenta

-kopičenje levkocitov

-sproščanje lizosomskih encimov iz levkocitov

-nekroza

195.STEATONEKROZA:

-je nekroza maščevja

196.ENDOGENI TOKSIČNI DEJAVNIKI:

-zdravila(citostatiki, antibiotiki)

-droge, kemične snovi

197.VEZAVA Ag NA IgE NASTANE:

-po čebeljem piku anafilaktičen šok

198.KAJ VPLIVA NA DELOVANJE CELIC:

-količina in vrsta škodljivosti

-čas in intenzivnost delovanja škodljivosti

199.PRI KATEREM VNETJU JE POVEČANO IZLOČANJE SLUZI:

-kataralnem

200.FAZE AKUTNEGA VNETJA:

-vazodilatacija

-eksudacija

-fagocitoza

-razvoj akutnega vnetja

201.POŠKODBO SRCA POVZROČA(dražilni učinek na srce)

-nizkofrekvenčni tok

202.USODA INFARKTA:

-gangrena(hemoragični infarkt črevesja)

-organizacija-cikatrizacija(miokard)

-utekočinjenje nekroze(tvorba pseudocitoze-možganski infarkt)

203.BOLEZNI PREOBČUTLJIVOSTI SO:

TIP I MEHANIZEM:vezava Ag(alergena) z IgE(reaginom)

1.lokalizirana reakcija=akutni dermatitis, ekcem kože, seneni nahod bronhialna astma

2.sistemska reakcija=anafilaktični šok=po injekciji penicilina, čebelji pik

TIP II MEHANIZEM:vezava protiteles IgG in IgM na antigene celic=to so transfuzijska

reakcija, eritroblastosis fetalis

TIP III MEHANIZEM:tvorba kompleksa v anigenAg-protiteloAb

1.lokalna okvara=Arthusova bolezen

2.sistemska reakcija=serumska bolezen pri injiciranju tujega seruma(konjskega

antitetaničnega seruma)

TIP IV MEHANIZEM:aktivacija celične imunosti(T-limfocitov)

Sem sodijo:-imunskereakcije na intercelularne MO

-reakcije zavrnitve presadka IN imunske reak. proti tumorjem

204.NETUMORSKE RAKCIJE:

-prilagoditev celice(adaptacija)

-poškodba celice(degeneracija)

-smrt celice(nekroza)

205.VRSTE EMBOLIJ PO AGREGATNEM STANJU:

-trombembolija-trda

-maščobna embolija-tekoča

-zračna embolija-plinasta

206.STOPNJE OPEKLIN:

-1st.=vazodilatacija(c. Erithematosa)

-2st.=eksudacija(c. Bullosa)

-3.st=nekroza(c. Eschoriotica)

-4.st.=zaoglenitev(c. Carbonificatio)

207.BOLEZNI SLABŠE IMUNOSTI:

-prirojena: Di Gorgijev sindrom, Burtonov sindrom

-pridobljena: zaradi hude podhranjenosti, hude infekcije, Hodkinove bolezni, infekcije s HIV, sladkorne bolezni

208. TUJKE IN IZRAZI:

DEFICIT-pomanjkanje balastnih snovi

CISTOSKOPIJA-preiskava mehurja

PATOGENEZA-razvoj bolezni

MENORRHAGIA-pojačana ali podaljšana menstruacijska krvavitev

METRORRHAGIA-krvavitev iz rodil

MENARCHE-prva menstruacijska krvavitev

HIALINOZA-kopičenje beljakovin v epitelju tubulov ledvic

METAPLAZIJA-sprememba ene vrste celic v drugo vrsto zrelih celic

HIPOPLAZIJA-nepopoln, pomankljiv razvoj organa

HIPERPLAZIJA-povečanje tkiva zaradi povečanja števila celic

ALTERACIJA-poškodba celic

BEZGAVKE-biološki filter ki zavira širjenje vnetja

APLAZIJA-zavre razvoj organov

LAPOROSKOPIJA-preiskava trebušne votline

CUTIS ANSERIA-kurja polt

HIDROPERICARDIUM-tekočina v osrčniku

HEMATOCEPHALUS INTERNUS-krvavitev v možganskih prekatih

ASCITES-tekočina v peritoneju

AGNEZIJA/APLAZIJA-ni zasnove za organ v embrionalnem razvoju

EMPIEM-nabiranje gnoja v telesnih votlinah in votlih organih

FITOPATOLOGIJA-nauk o nepravilnostih na rastlinah

ATROFIJA-zmanjšan organ zaradi zmanjšanega volumna tkiv ali zmanjšanega števila celic

EDEM-kopičenje,zastajanje tekočine

ANASARKA-nabiranje tekočine v podkožju

ETIOLOGIJA-sprožilec zaporedja dogodkov,vzrokov ki pripeljejo do nastanka bolezni

EOZINOFILIJA-okvara citoplazme pri nekrozi

ALGOR MORTIS-ohladitev trupla

REPARACIJA-nadomeščanje nekrotičnih parenhimskih celic z drugimi celicami

HEMATOM-podkožna krvavitev

PETECHIAE-pikčaste krvavitve v koži

HEMOPTOE- krvavitve iz dihal

HEMATEMEZA-krvava masa iz želodca in požiralnika

HEMATOCOLPOS-krvavitev v vagino

HEMATOSALPINGIS-krvavitev v jajcevod

KLINIČNA SMRT-prenehanje dihanja in srčne akcije

NAVIDEZNA SMRT-zmanjšanjr dihanja in srčne akcije

BIOLOŠKA SMRT-konec živlenja osebnosti

MACERACIJA-razpad trupla

EKHIMOZE-pikčaste krvavitve pri zadušitvi

MELENA-krvavitev iz zgornjega dela prebavnega trakta

EPISTAXA-krvavitev iz nosu

ADAPTACIAJ-rekcija prilagoditve

STEATONEKROZA-nekroza maščobnega tkiva

OBSESITAS-prekomerna rejenost

HIPOFUNKCIJA-zmanjšano delovanje

HIALINO KAPLJIČNA DEGENERACIJA-kopičenje

beljakovin v  brazgotini

CIKARTIZACIJA-pretvorba granulacijskega tkiv v brazgotino

RABDOMIOSARKOM-maligni tumor progastega mišičja

ŠOK-posledica zmanjšane prekrvavljenosti tkiv pod nivo za

delovanje

ISHEMIJA-neustrezna preskrba tkiv s krvjo

INFARKT-omejena lokalna ishemična nekroza tkiva/organa

OKLUZIJA-zamašitev

ALOTRANSPLANT-presadek genetsko različnega dajalca iste

vrste

KSENOTRANSPLANT-presadek dajalca druge vrste

AUTOTANSPLANT-presaditev iz enega dela telesa na drug del

IZOTRANSPLANT-od gensko enakega enojajčnega dvojčka

IZGUBA IMUNSKE TOLERANCE-odziv imunskega sistema proti lastnim tkivom

DESTRUKCIJSKO VNETJE

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja