Arhiv za ‘Informatika’
14 maja, 2016Microsoft Office 2000

Jedro Microsoftove vizije upravljanja z znanjem je koncept »digitalne armaturne plošče«, ki omogoča celovit pregled nad poslovnimi in osebnimi informacijami. Microsoft Office 2000 ponuja vse potrebne komponente za izdelavo digitalnih armaturnih plošč, med drugim možnost prilagajanja programa Outlook Today za upravljanje z osebnimi, poslovnimi in podatki iz spleta na enem mestu. Office 2000 tudi omogoča izdelavo, upravljanje in sodelovanje v spletni delovni skupini, poleg tega pa tudi dostop do podatkov prek spremnih naprav na osnovi operacijskega sistema Windows CE. V ta namen bo za izdelovalce tovrstnih naprav prirejen Outlook 2000.

V novi družini izdelkov Microsoft Office 2000 je na izbiro pet različic zbirke, ki ustrezajo različnim potrebam uporabnikov.

Office 2000 Premium, ki je najobsežnejša med njimi, vključuje orodje za ustvarjanje in upravljanje spletnih mest FrontPage 2000, program za poslovno grafiko PhotoDraw™, Microsoft Word 2000, Microsoft Excel 2000, odjemalec za delo s sporočili in sodelovanje Outlook 2000, predstavitveni program PowerPoint®, Microsoft Access, Publisher 2000, brskalnik Microsoft Internet Explorer 5.0 in Microsoft Small Business Tools. Microsoft Office 2000 je prejel nagrade najuglednejših računalniških revij, med drugim uredniško nagrado revije PC Magazine, nagrado »Best of COMDEX« revije PC Week in nagrado revije PC Computing Preberi več…


14 maja, 2016Informatika 2016

 1. Kaj pomeni IKT?

Informacijsko-komunikacijska tehnologija

 1. Kaj je telemedicina?

Telemedicina uporablje računalniško in telekomunikacijsko opremo za zagotavljanje zdravstvene nege na daljavo

 1. Kaj je prednost uporabe IKT v kirurgiji?

Virtualno okolje za načrtovanje, roboti, numerično krmiljene naprave,  AESOP à  optimalno pozicioniranje endoskopa,  ZEUSà tri robotske roke, ena drži endoskop, v drugih dveh še dva kirurška inštrumenta, operater nadzira delo robota, minimalno invazivna kirurgija , MINERVAà operacije na možganih, kirurgija z gama žarki, izvajanje operacij na daljavo

 1. Kaj je računalniški sistem?

Računalniški sistem sestavlja več podsistemov, ki omogočajo opravljanje različnih nalog. Računalniški sistem obdeluje tekst, številke, zvok, sliko.

Računalniški sistemi se razlikujejo po velikosti, ceni, moči. Osebni računalnik je najbolj razširjena oblika računalniških sistemov. Preberi več…


14 decembra, 2015Informatika v zdravstveni negi 2015

Računalništvo (computer science) je veda o zgradbi in delovanju računalnikov ter njihovi uporabi.

Informatika (informatics) je veda o obdelovanju informacij na temelju TEORIJE INFORMACIJ. Proučuje vse kar je povezano z informacijami, torej zbiranje, prenašanje, kodiranje informacij in količinskimi zakonitostmi povezanimi s temi dejavnostmi.

Zdravstvena informatika je znanstvena disciplina, ki se ukvarja s pridobivanjem, organizacijo, analizo, vrednotenjem, sintezo, upravljanjem in komuniciranjem zdravstvenih informacij. Gre torej za uporabo informacijske tehnologije za upravljanje zdravstvenih informacij. V preteklosti se je disciplina imenovala medicinska informatika in nekateri avtorji jo še danes enačijo drugi pa se s tem ne strinjajo.

Informatika v zdravstveni negi je tisto področje zdravstvene informatike, ki je medicinskim sestram v pomoč pri njihovem strokovnem delu.

 • Zdravstveni negi
 • Upravljanju in odločanju
 • Njihovemu lastnemu izobraževanju
 • Informiranju varovancev in bolnikov
 • Njihovemu raziskovalnemu delu

Preberi več…


1 decembra, 2015Informatika in osnove informatike

VON NEWMANNOV MODEL

 • CPE (centralna procesna enota – procesor)
 • notranji pomnilnik
 • vhodno – izhodni sistem

Vse te 3 stvari so povezane z vodili!

CPE = ALE

 • izvaja operacije, kakor določa program
 • :
  • ALE (aritmetično – logična enota)
  • kontrolna enota – nadzoruje
  • registri – shranjuje ukaze
 • delovanje poteka v dveh fazah:
 • prevzemna
 • izvršitvena

Preberi več…


30 januarja, 2015Informatika zdravstvena nega gradivo

RAČUNALNIŠTVO

 • Področje znanosti in tehnologije, ki preučuje računalnike, njihovo zgradbo in delovanje
 • Usmerjeno k reševanju praktičnih problemov (uporaba inžinirskih pristopov in rešitev)

INFORMATIKA

 • Veda o obdelovanju info. na temelju TEORIJE INFO.
 • Preučuje vse v povezavi z info.(zbiranje, oblikovanje, prenašanje, kodiranje, količinske zakonitosti povezanimi s telimi dejavnostmi)

Preberi več…


30 januarja, 2015Računalništvo in informatika v zdravstvu

 • Računalništvo in informatika
 • Računalništvo (angl. computing, computer science) je področje znanosti in tehnologije, ki                 proučuje računalnike, njihovo zgradbo
 • Informatika (angl. Informatics) je veda o obdelovanju informacij na temelju TEORIJE

INFORMACIJ.

 • Proučuje vse v povezavi z ter uporabo. Usmerjeno je k reševanju praktičnih problemov, zato uporablja inženirske pristope in rešitve. Informacijami – z zbiranjem, oblikovanjem, urejanjem, upravljanjem, prenašanjem, kodiranjem oz. pretvarjanjem in količinskimi zakonitostmi povezanimi s temi dejavnostmi.

Preberi več…


8 julija, 2011Informatika 2011

Kaj je to podatek – navedi primer.

Predstavitev dejstva, koncepta ali ukaza tako, da je primeren za človeško ali strojno komunikacijo, interpretacijo ali obdelavo.

Preberi več…