Psihiatrična zdravstvena nega vprašanja in odgovori 2.del

1. Kako se imenuje tretja faza teoretičnega modela H. Peplau in kaj se v tej fazi dogaja s pacientom.
Faza orientacije
– MS in B/V sta si ob srečanjih tujca
– vzpostavljanje med-osebnega odnosa in zaupanja – B/V sprejeti kot partnerja
– ustvarjanje terapevtskega ozračja
– pomoč B/V pri orientaciji, informacije
– opazovanje in ocena B/V stanja
– vloga MS skrbi za terapevtsko okolje, izvaja Zn, nadomestna oseba, zagovornica, oseba z informavijami

2. Faza indentifikacije
– B/V postaja jasno, kaj se z njim dogaja
– odnos med MS in B/V se poglablja
– B/V se identificira z MS
– išče rešitve za svoje probleme, o tem razpravlja z MS
– medosebni odnos se lahko razvije v različne smeri
– vloga MS: učiteljica, oseba z informacijami

3. Faza interakcije
– B/V ima že jasno izoblikovano sliko glede svoje bolezni
– prevzema aktivno vlogo v terapevtskem procesu
– išče informacije in izkorišča vse možne vire pomoči
– v proces ZN vključuje svojce
– MS vzpodbuja neodvisnost in aktivnost B/V
– Vloga MS: svetovalka, oseba z informacijami, vodja

4. Faza razrešitve
– B/V dela načrte za prihodnost, postavlja si nove cilje in prevzema
– odgovornost zase
– odpove se identifikaciji in vlogi bolnika
– MS in B/V skupaj pregledata vse faze in oživljata izkušnjo odnosa
– pregledata dosežene cilje in ovrednotita napredek
– reakcija pacienta ob zaključku odnosa: psihološke, telesne, vedenjske

5. Kdaj nihilistične blodnje lahko vplivajo na TŽA hranjenje in pitje ? (1t )
– nihilistične blodnje -depresivne blodnje z absurdnimi trditvami, da bolnik nečesa nima (njegovega imetja ni več, nima zdravja, srca ipd.) ali pa, da je že sam mrtev
– HRANJENJE IN PITJE;
– so pretirano ješči ali imajo slab apetit
-MS ga spodbuja oz. nahrani če je potrebno (zdravstveno vzgojno delo, razloži pomen redne prehrane in bolnik se mora tudi redno tehtati)

6. Pacient ima preganjalne motnje- kakšen vpliv imajo na TŽA varnost ? (1t )
10% bolnikov konča s samomorom v začetni fazi, drugi pa ko so že v remisiji, ki dobro poznajo svojo bolezen. Varovati moramo pred drugimi bolniki, ki se ne znajo boriti. Nasilje pri bolnikih – PASIVEN je neopazen, ti so zaprti vase, sovražni, nezadovolnji – VERBALNO AGRESIVNI ti pa kričijo in preklinjajo, imajo živahno mimiko in kretnje. Približati se jim moramo na miren način to lahko vodi v FIZIČNO NASILJE bolnika, zato naj bi bili vsaj dve osebi, odreagirati moramo hitro, da mu onesposobimo en čut – VID (nekaj mu na hitro vržemo v oči). Če ga osamimo ga privežemo na posteljo in pokličemo zdravnika, da lahko da medikamentozno terapijo in z njim se moramo veliko pogovarjati in potrebno je ugotoviti vzrok za kaj je do tega prišlo, da ne te napake ponovili.

7. Kaj je miselna zadrga in kako vpliva na TŽA komunikacijo ? (1t )
V pogovoru uporablja kratke stavke, lahko izgubi rdečo nit pogovora (pojavi se miselna zadrga)

8. Katera je prva intervencija zdr. nege pri pacientih s samomorilnim vedenjem? ( 0,5 t )
Stalni 24 urni nadzor

9. Naštejte intervencije zdr. nege pri pacientih z alkoholnim bledežem : ( 2t )
– izvaja nepretrgane varovanje bolnika
– izvajati stalno kontrolo vitalni funkcij
– izvajati oziroma pomagati pri zadovoljevanju vseh življenjskih aktivnostih
– izvajati predpisano medikamentozno terapijo
– opravljati laboratorijske preiskave
– izvajati zdravstveno vzgojno delo

10. Kaj zagotavljajo dobre skupnostne službe ? ( 2t )
– stalno skrb na bolnikovem domu
– krizni posegi
– dnevni centri
– stanovanjske skupine
– zaposlovanje
– skupine za samopomoč
– izobraževanje
– zagovorništvo
– svetovanje

11. Kakšna čustvena klima je v družini , če je indeks izrraženih čustev visok, in kako vpliva na potek bolezni oz. remisijo ? ( 0.5 t )
– več relapsa bolezni,
– zgrešena komunikacija
– veliko kritičnih pripomb in globalnimi ocenami sovražnosti
– emocionalne hiperangažiranosti (samožrtvovanje, hiperprotektivnost)
– prevelika mera identifikacije z B/V,

12. Kaj so imperialistične blodnje-kako vplivajo na TŽA varnost?(1t)

13. Tukaj so neke halucinacije in kako vplivajo na TŽA prehranjevanja in pitja(1t)
Se kaže kot neko čustveno področje, lahko je požrešnež ali pa hrano odklanja, to se zgodi velikokrat, ker se boji, da je v njem strup in mu vse smrdi – pri tem si lahko pomagamo tako, da jemo skupaj z njimi, ali pa da se vsem razdeli enako iz istega lonca, ali da mu prinesejo svojci in dobi hrano, ki je tovarniško zaprta. Do njega moramo gojiti tudi čustveni odnos, da sedi za mizo s katerimi rad komunicira in da se o hrani pogovarjajo/mo
[wp_ad_camp_1]
14. Bolniku je uveden PVU- fiksacija s pasovi na posteljo, katera je prva intervencija zdr.nege? (0.5t)
Stalni 24 urni nadzor

15. Naštejte intervencije zdravstvene nege pri bolniku po poskusu samomora?(2t)
– vprašati (odkrit pogovor – razbremenitev, uvid)
– poslušati (slišati, razumeti)
– oceniti suicidalno ogroženost (dejavniki tveganja, psihološki in telesni znaki)
– ukrepati, če je potrebno (nepretrgano varovanje, odstranitev nevarnih predmetov, sklenitev antisucidalnega pakta)
– spodbujati bolnika (k izražanju čustev, misli, k izvajanju življenjskih aktivnosti, vključevanje v dejavnosti in skupine, k vzdrževanju in navezovanju stikov, nadzirati telesne funkcije)
– ne dajati vrednostnih sodb (ne zmanjševati problemov)
– pripraviti bolnika na odpust (svojci)
– slediti po odpustu (službe v skupnosti)

16. Kaj so cilji skupnostne službe ? ( 2t )
– zboljšati kakovost življenja B/V in njihovih svojcev
– doseči največjo možno samostojnost in podporo lastne socialne mreže
– zmanjšati občutek stigmatizacije
– zmanjšati število hospitalizacij; tudi prisilnih
– skrajšati čas hospitalizacije
– olajšati vključevanje v vsakdanje življenje in zaposlovanje
– pomagati bolniku pri organiziranju prostočasnih dejavnosti

17. Kakšna čustvena klima je v družini , če je indeks izrraženih čustev nizek, in kako vpliva na potek bolezni oz. remisijo ? ( 0.5 t )
– manj relapsa bolezni
– pozitivne pripombe
– toplina
– zaščiteno okolje

18. Kaj je miselna zavrtost in kako vpliva na TŽA komunikacije?

19.Kaj je hipohondrija in kako vpliva na TŽA hranjenje in pitje?
Neutemeljena misel bolnika da je hudo bolan

21.Kaj je imperativna halucinacija in kako vpliva na TŽA varnost?
To so ukazovalne blodnje. Ukazujejo pacientom, osebju, svojcem….
VARNOST-v konflikt prihaja s sorodniki in pogosto se odzove z jezavostjo. MS odstrani vse (njegove bližnje) nevarne predmete.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja