Psihiatrična zdravstvena nega vprašanja in odgovori 2.del

1. Kako se imenuje tretja faza teoretičnega modela H. Peplau in kaj se v tej fazi dogaja s pacientom.
Faza orientacije
– MS in B/V sta si ob srečanjih tujca
– vzpostavljanje med-osebnega odnosa in zaupanja – B/V sprejeti kot partnerja
– ustvarjanje terapevtskega ozračja
– pomoč B/V pri orientaciji, informacije
– opazovanje in ocena B/V stanja
– vloga MS skrbi za terapevtsko okolje, izvaja Zn, nadomestna oseba, zagovornica, oseba z informavijami

2. Faza indentifikacije
– B/V postaja jasno, kaj se z njim dogaja
– odnos med MS in B/V se poglablja
– B/V se identificira z MS
– išče rešitve za svoje probleme, o tem razpravlja z MS
– medosebni odnos se lahko razvije v različne smeri
– vloga MS: učiteljica, oseba z informacijami

3. Faza interakcije
– B/V ima že jasno izoblikovano sliko glede svoje bolezni
– prevzema aktivno vlogo v terapevtskem procesu
– išče informacije in izkorišča vse možne vire pomoči
– v proces ZN vključuje svojce
– MS vzpodbuja neodvisnost in aktivnost B/V
– Vloga MS: svetovalka, oseba z informacijami, vodja Preberi več o Psihiatrična zdravstvena nega vprašanja in odgovori 2.del

Psihiatrična zdravstvena nega vprašanja in odgovori 1.del

1. Prva faza teoretičnega modela Hildegard Peplau, kaj se v tej fazi dogaja s pacientom?

– faza orientacije
– MS in B/V sta si ob srečanju tujca
– vzpostavljanje medosebnega odnosa in zaupanja (B/V sprejeti kot partnerja)
– ustvarjanje terapevtskega ozračja
– pomoč B/V pri orientaciji, informacije
– opazovanje in ocena B/V stanja
– identifikacija glavnega problema in skrbi B/V
– začetek B/V samoraziskovanja

2. Druga faza teoretičnega modela Hildegard Peplau, kaj se v tej fazi dogaja s pacientom?

– faza identifikacije
– B/V postaja jasno, kaj se z njim dogaja
– odnos med MS in B/V se poglablja
– B/V se identificira z MS
– B/V išče rešitve za svoje probleme, o tem razpravlja z MS

3. Tretja faza teoretičnega modela Hildegard Peplau, kaj se v tej fazi dogaja s pacientom?

– faza interakcije
– B/V ima že jasno izoblikovano sliko glede svoje bolezni
– B/V prevzema aktivno vlogo v terapevtskem procesu
– B/V išče informacije in izkorišča vse možne vire pomoči
– MS vzpodbuja neodvisnost in aktivnost B/V Preberi več o Psihiatrična zdravstvena nega vprašanja in odgovori 1.del