Zapiski iz skripte za mentalno zdravje

MOTNJE ZAVESTI:

KVANTITATIVNE: odvisne od stopnje budnosti, zožena zavest -spanje, somnolenca, sopor, koma;
KVALITATIVNE: delirantno skaljena zavest (dezorientacija, halucinacije), zamračenost (avto/alopsihična dezorientacija, blodnje, čutne prevare)

FORMALNE ALI OBLIKOVNE MOTNJE MIŠLJENJA – moten je potek in izražanje misli, okolica hitro opazi, pravimo, da govori brez zveze.
LOČIMO:
– pospešeno mišljenje: miselni tok poteka hitreje asociacije burnejše, bolestna obširnost in dolgoveznost, potencirana tovrstna motnja je vrvežavost ali logorhea (misli prehitevajo, so asociativno vendar nelogično povezane);
– upočasnjeno mišljenje: zadrga v mišljenju zgubi miselno nit; zavrtost v mišljenju – misli in ideje se porajajo težko in počasi (pravijo da imajo prazno glavo brez idej); perservacija – vračanje na isto misel, patološko pri hujših okvarah možganov, propadanje duševnih funkcij zaradi starosti, nepatološko -pri aspanosti, alkoholiziranosti;
– shizofrensko mišljenje: značilna je miselna disociacija, simbolika in avtizem, v mišljenju ni smiselne povezanosti in reda v mišljenju, pojavljanje novih besed – neologizmi; skrajna oblika je miselna razrvanost (besedna šara) kjer je nemogoče slediti miselnim pote; avtizem – realiteta začne motiti.

VSEBINSKE MOTNJE MIŠLJENJA:
BLODNE MISLI – PARANOIDNE IDEJE: zgrešena miselna konstrukcija, ocena in zaključki, ki se ne ujemajo z realnostjo, kljub dokazom, ki jih prizadeti ne korigira. Preberi več o Zapiski iz skripte za mentalno zdravje

Psihiatrična zdravstvena nega vprašanja in odgovori 1.del

1. Prva faza teoretičnega modela Hildegard Peplau, kaj se v tej fazi dogaja s pacientom?

– faza orientacije
– MS in B/V sta si ob srečanju tujca
– vzpostavljanje medosebnega odnosa in zaupanja (B/V sprejeti kot partnerja)
– ustvarjanje terapevtskega ozračja
– pomoč B/V pri orientaciji, informacije
– opazovanje in ocena B/V stanja
– identifikacija glavnega problema in skrbi B/V
– začetek B/V samoraziskovanja

2. Druga faza teoretičnega modela Hildegard Peplau, kaj se v tej fazi dogaja s pacientom?

– faza identifikacije
– B/V postaja jasno, kaj se z njim dogaja
– odnos med MS in B/V se poglablja
– B/V se identificira z MS
– B/V išče rešitve za svoje probleme, o tem razpravlja z MS

3. Tretja faza teoretičnega modela Hildegard Peplau, kaj se v tej fazi dogaja s pacientom?

– faza interakcije
– B/V ima že jasno izoblikovano sliko glede svoje bolezni
– B/V prevzema aktivno vlogo v terapevtskem procesu
– B/V išče informacije in izkorišča vse možne vire pomoči
– MS vzpodbuja neodvisnost in aktivnost B/V Preberi več o Psihiatrična zdravstvena nega vprašanja in odgovori 1.del

Izpit iz mentalnega zdravja 5.2.2010

Za duševne motnje velja:
1. V izrednih razmerah se zmanjša število duševnih motenj za 6-11%
2. Osebam z duševnimi motnjami so pogosto kršene človekove pravice

Haptične halucinacije so motnje
1. Zaznave na koži

Psihotični simptomi se NE pojavljajo pri
1. Shizotipski motnji

Prodormalni simptomi shizofrenije so
1. Zbledelo, neustrezno čustvovanje

Simptom, ki ni posledica disfunkcije avtonomnega živčevja pri deliriju je
1. Obsesija

Težave s poimenovanjem predmetov so tipične za
1. Demenco

Za alzheimerjevo bolezen velja
1. Razvija se počasi več let

Bolnik z demenco ki doživlja televizijsko sliko kot resnično dogajanje
1. Ima privide

Izmed naštetih je najpomembnejši dejavnik tveganja za depresijo
1. Žalovanje

Za samomor velja
1. Kdor poskuša narediti samomor išče pozornost
2. Samomorilci so sebični in šibki Preberi več o Izpit iz mentalnega zdravja 5.2.2010

Zdravstvena nega psihiatričnega bolnika

DEFINICIJA po SZO:
˝Psihiatrična zdravstvena nega je specialno področje sestavljene teorije in prakse. Je nega ljudi s patološkimi miselnimi procesi in drugimi motnjami osebnosti, ki se manifestirajo tako močno, da onemogočajo zdravo oz. normalno življenje. Naloga sestre v psihiatrični službi je, da v mejah možnosti preprečuje te motnje in jih pomaga odstranjevati. Njen končni cilj pa je popolno duševno zdravje posameznikov in družine v skupnosti.˝

ZGODOVINA PSIHIATRIČNE ZDRAVSTVENE NEGE
V svetu;
– 1873 – je Linda Richard prva, ki je organizirala izobraževanje za nego duševno bolnikih, imenujejo jo prva psihiatrična MS
– 1882 – prva šola za psihiatrične MS v Massachussettsu
– 1935 – uporaba inzulinske-komotozne terapije, bolniki so dostopnejši
– 1937 – elektrokonculzivno zdravljenje, začetki soci-psihoterapevtsko zdravljenje
– po 2.sv. vojni – razvoj psihoterapevtskega in sociterapevtskega dela
– 1946 – Ameriški kongres sprejel nacionalno listino o duševnem zdravju
– 1952 – Hildegadr Peplau je objavila knjigo: Medsebojni odnosi v ZN, nega je pomemben terapevtski odnos
– 1953 – v ZDA že oblikovana metoda dela po procesu ZN, Jones objavi ˝Terapevtska skupnost – nova metoda obravnave v psihiatriji.˝ Gregg cilj psihiatrične ZN
– 1976 – Ameriška zveza MS je na področju psihiatrije definirala psihiatrično ZN kot specialno področje sesterske teorije in prakse, katere bistvo je v medsebojni komunikaciji med MS in bolnikom. Ta organizacija je podala tudi 9 glavnih aktivnosti, ki naj jih opravlja psihiatrična MS Preberi več o Zdravstvena nega psihiatričnega bolnika

Mentalno zdravje in zdravstvena nega pacienta z duševnimi obolenji

1.) Naštej duševne motnje

Najpogostejše duševne motnje razdelimo v naslednje skupine:

– Organske duševne motnje ( demence, amnestični sindrom, delirij, …)

– Duševne motnje zaradi zlorabe različnih snovi( SOA in druge droge:  4, 7 % odraslih,  povprečje 5, 2% v Evropi)

– Shizofrenija in shizotipske motnje,( 1% vseh ljudi: vsak 125 človek ima SCH)

– Razpoloženjske(afektivne)motnje( huda depresija, distimija, bipolarna motnja)- 13, 9 % v Evropi

– Anksiozne motnje- 13, 6% v  Evropi, Preberi več o Mentalno zdravje in zdravstvena nega pacienta z duševnimi obolenji

Zdravstena nega in mentalno zdravje vaja 2013

KAJ JE BIPOLARNA MOTNJA RAZPOLOŽENJA IN NAŠTEJ PROBLEME ZDRAVSTVENE NEGE PRI PACIENTU Z MANIČNO EPIZODO!

Bipolarna Motnja Razpoloženja je značilno ponavljanje faz pretirano dobrega počutja (manije ali hipomanije) in depresivnega razpoloženja. Faze se lahko menjajo v različnem zaporedju ali mešana epizoda.

Dva glavna tipa BMR:

  • Tip I – obdobje manije in depresije
  • Tip II – obdobje hipomanije in depresije

Preberi več o Zdravstena nega in mentalno zdravje vaja 2013

Zdravstvena nega intervencije in modeli Mentalno zdravje

terapevtska-komunikacijaZN terapevtska komunikacija

  • Ocenimo dejavnike , ki ugodno ali pa neugodno vplivajo na kom.
  • postavimo cilje, ki so odvisni od poz. komunikacije in realiziranih potreb
  • izberemo najustreznejšo kom.(BESEDNA, NEBESEDNA)
  • načrtujemo
  • izvajamo
  • dosežemo:zaupanje, spoštovanje,samorazkrivanje, sprejemanje, zaupnost, razumevanje
  • namen : zadovolj. potrebe, vzpostaviti odnos, podati inf.,izmenjati misli, občutke, vplivati na vedenje, vzpodbuda akt. razmišljanju, kritično razmišlj.
  • potek pogovora : priprava, sprejem, udobje, obvestimo kaj..,spodbuda, motivacija, stališča, sklep, zaključek

Faze odnosa Peplau:

–   faza orientacije, ki poteka ob sprejemu (zaupanje)
–    faza identifikacije, ki vključuje ugotavljanje potreb, problemov in uporabo razpoložljivih virov
–    faza interakcije, ko se izvaja proces zdravstvene nege
–    faza razrešitve, ki vključuje končne odnose in se začne takrat, ko je načrt izveden.

Preberi več o Zdravstvena nega intervencije in modeli Mentalno zdravje