Depresija

Mc Kenzie (2005,4) navaja, da je depresije bolezen duha in telesa. Resna in vse bolj pogosta motnja razpoloženja poruši čustveno ravnotežje in prizadene tudi telo. Večina bolnikov ima telesne in duševne znake bolezni, ki pa se od posameznika do posameznika razlikujejo in so lahko bolj ali manj izraziti. Nekateri bolniki ne kažejo nobenih znakov bolezni, začnejo pa se nenavadno obnašati.

Volker in Widmar (2000,8) pa ugotavljata, da depresije ne smemo zamenjevati s splošnim kolebanjem čustvenega življenja, saj je to bolezen z jasno začrtano sliko pojavov. Nasprotno duševni bolezni, je depresija oblika melanholije in je praviloma prehodna. Različno trajanje in moč sta odvisna od vzrokov in premagovanja. Lahko ju pojasnimo kot del nevrotične motnje, nastale zaradi preobremenjenosti duha in telesa, ali biološko. Beseda depresija prihaja iz latinščine in pomeni potlačenost, ali pobitost. Preberi več o Depresija

Osebna urejenost pacienta pri depresiji

Depresija je bolezen, ki hkrati vpliva na psihično in telesno počutje in zato posameznika prizadene v celoti. Povzroča motnje razpoloženja, mišljenja in različne telesne simptome. Zelo pomembno je, da jo pravočasno prepoznamo in da jo čim prej začnemo zdraviti.

Higiena in nega telesa pomenita skrb za zdravje. Nego telesa izvajamo zaradi potrebe po čistoči telesa, zaradi različnih obremenitev kože, pravilnega odnosa do potreb kože in telesa, zaradi izostritve občutka za lastno telo in čistočo. Važno je vpodbujati higienske navade in samostojnost. Umivanje in oblačenje sta aktivnosti, ki jo bolnik samostojno izvaja tako dolgo kot zmore. Navad, ki jih bolnik dobi na področju samooskrbe ne smemo ignorirati. Upoštevati moramo različne kulture v negi. (Zdravstvena nega 1, 2006)

S čistočo telesa pomagamo preprečevati infekcije, bolnik se bolje počuti, z izvajanjem osebne nege poskrbimo za boljšo prekrvavitev in s tem vplivamo na preprečevanje razjed zaradi pritiska. (Osebna higiena, bl)

Jutranje umivanje obsega:

 • Ustno nego,
 • umivanje do pasu,
 • anogenitalno nego,
 • česanje. (Zdravstvena nega 1, 2006)

1.     Reševanje problema s področja zdravstvene nege

Skrb za pacienta z depresivno motnjo na prvem mestu vključuje terapevtsko komunikacijo kot sredstvo za vzpostavljanje odnosa, prek katerega ga vodimo in usmerjamo k skrbi za temeljne življenjske aktivnosti (Petek, 2011).

Paciente delimo v različne kategorije po potrebi zdravstvene nege.

Z vidika pacientovih potreb po zdravstveni negi:

– kategorija I: minimalna zdravstvena nega,

– kategorija II: zmerna zdravstvena nega,

– kategorija III: obsežna zdravstvena nega,

– kategorija IV: intenzivna zdravstvena nega. (Petkovšek Gregorin R, Karan K. 2008)

Osebna higiena in urejenost postaneta problematični, saj pogosto prihaja do delne ali popolne opustitve skrbi za estetski videz in čistočo ali do zelo površnega izvajanja te aktivnosti. Pacienti se lahko po več dni ali mesecev v domačem okolju ne kopajo, tuširajo ali si umijejo las. Posledice pomanjkljivega izvajanja osebne higiene se kažejo v vidni umazaniji, izpuščajih, ragadah in ranah na pregibih, vnetjih in razjedah v anogenitalnem predelu, spremenjeni sluznici veznic, nosu in ust, zadahu in neprijetnem vonju ter neurejenosti nohtov nog in rok. Neurejenosti pacientov ni mogoče odpraviti z enkratnim higienskim posegom, temveč je potrebno določiti prioriteto postopkov. Oblačenje je pri pacientih z depresivno motnjo prav tako prizadeto in se kaže predvsem kot neupoštevanje higienskih norm pri menjavi spodnjega perila, nogavic in drugih oblačil. Zaradi zmanjšane temperaturne percepcije so pacienti vćasih preveč ali celo premalo oblečeni, kar moti vzdrževanje normalne telesne temperature. Potrebno je informiranje pacienta o potrebni menjavi perila in oblačil, navajanje na higieno oblaćil z ločevanjem dnevnih in nočnih oblačil (Petek, 2011).

Intervencije zdravstvene nege pri življenjski aktivnosti osebna higiena in urejenost

 • Upoštevamo pacientove navade v zvezi z osebno higieno in urejenostjo.
 • Pacienta spodbujamo, usmerjamo in nadzorujemo pri izvajanju osebne higiene in urejenosti. Če je potrebno, mu pri izvajanju osebne higiene pomagamo.
 • Če pacient odklanja predvsem kopanje in umivanje las. Smo potrpežljivi, spoštljivi, s pacientom se dogovorimo za kompromis, ne uporabljamo prisile.
 • Pohvalimo ga, ko je urejen.
 • Priskrbimo potrebne pripomočke za osebno higieno.
 • Pomembna je redna higiena ustne votline, zob in zobne proteze.
 • Pomemben je nadzor pacienta.
 • Opazujemo stanje kože, las, nohtov, ustne higiene, spremembe na vidnih sluznicah.
 • Vsa opažanja v zvezi s telesno čistočo in osebno urejenostjo dokumentiramo in o njih poročamo. (Pikovnik E, Fink A, 2009)

2.     Kritično mnenje:

[wp_ad_camp_1]

Menim da spodbujanje in pomoč depresivnih pri izvajanju življenksih aktivnosti je zelo pomembno, saj je pogostokrat da depresivni pacienti ne čutijo potrebe po zadovoljevanju te življenske aktivnosti in zato lahko pride še do hujših zapletov glede zdravja kože in sluznic. Na c oddelku sem opazil da je nekateri pacietni z simptomi depresije se umivajo zelo površno ter ne menjajo perila (nogavice). V večinih primerov je pogovor ter spodbujanje pacienta uspešen pri motiviranju taksnih pacientov da se ustrezno uredijo.

3.     Literatura

Petek, J., 2011. Fobije i njihov vpliv na nastanek depresije. In: Bregar B. ed. Celostna

obravnava pacientov z depresijo. Vojnik , 1.8.2011. Ljubljana : Zbornica zdravstvene in babiške nege – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, pp. 20-21.Dostopno na:

http://www.sekcijapsih-zn.si/wp-content/uploads/2011/08/Zbornik-sre%C4%8Danja-Celostna-obravnava-pacientov-z-depresijo.pdf

Petkovšek Gregorin R, Karan K. Razvrščanje pacientov v kategorije glede na zahtevnost bolnišnične zdravstvene nege. 2008

Pikovnik E, Fink A. Zdravstvena nega pacienta z demenco. Ministrstvo za šolstvo in šport 2009.           Dostopno             na: http://www.srednjazdravstvenaljubljana.si/o_soli/Lists/Pikovnik%20Elizabeta/Attachments/3/DEMENCA.pdf

Rozman M, Kisner N, Klasine M, Vrečko Pernat S. Zdravstvena nega 1. Maribor 2006.

Življenje po možganski kapi: Osebna higiena. (bl)

Samokontrola depresije

1. SAMOKONTROLA DEPRESIJE
SAMOOBVLADOVANJE je proces povečevanja odgovornosti za zdravje.
Njegovo izvajanje naj bi vodilo k:
– Redkejšim sprejemom v bolnišnico
– Boljšim odnosom
– Povečani zmožnosti obdržati zaposlitev
– Večja kakovost življenja

Prvi koraki
– Pišite dnevnik – vsaj en stavek na dan
– Naučite se čim več o svoji bolezni in zdravilih
– Vprašajte svojega zdravnika, če lahko prilagajate svoja zdravila svojemu razpoloženju-samostojno jemnje zdravil
– Izboljšajte prepoznavanje svojih čustvenih nihanj in opozoril nanje

Potem
– Lahko nadzorujete svoja čustvena nihanja s samostojnim jemanjem zdravil
– Uporabljate druge načine za nadzorovanje svojega razpoloženja. Obstajajo različne tehnike; vi morate najti tiste, ki najboljše delujejo za vas

ZA DEPRESIJO
– Telesna dejavnost – samo na sprehod
– Poiskati nekoga, s komer se lahko pogovori, če je mogoče o depresiji
– Kognitivna terapija (spreminjanje razpoloženja s spreminjanjem misli)
– Izražanje jeze (v zasebnosti) Preberi več o Samokontrola depresije

Nevrologija

Afazija (disfazija) – motnja izražanja

 • Brockova (ekspresivna) – razumevanje govora je ohranjeno, izražanje netekoče, počasno, bolnik se zaveda, da je nekaj narobe, uporablja samo ključne besede, nedoločnike. Spremeni se zgradba in koordinacija stavkov. Lezija je lokalizirana v motorični asociativni skorji frontalnega režnja oz v Brockovem polju Ker je okvara praviloma blizu gibalne skorje in kapsule interne, Brocovo disfazijo praviloma spremlja desna hemipareza in homonimna hemianopsija. Motnja ni (kakor sicer pogosto poenostavljeno opisujemo) izolirana na zgolj “gibalni vidik” govora, Značilno je, da je vsakrÅ¡en govor (spontan, imenovanje, ponavljanje) zatikajoč (netekoč), v najtežjem primeru pa celo povsem odsoten. Bolniki z Brocovo afazijo počasi in s težavo (netekoče) izrazijo svojo misel oz. odgovor; to storijo z uporabo posamičnih samostalnikov in glagolov v enostavnih slovničnih oblikah brez veznih členov. Pogosto so frustrirani, nejevoljni, depresivni in se “neradi” pogovarjajo. Moteno je tudi branje “naglas” in pisanje.
 • Wernickova (receptivna) – je motnja razumevanja govora. Lezija lokalizirana v senčnem režnju dominantne poloble; če se poškodba razširi sta prizadeta tudi sluh in vid. Govor je precej normalen (hitrost, ritem, melodija), lahko edino prekomeren (logorea), pacienti govorijo »v prazno«. Včasih uporabljajo napačne besede in besedne zveze, dodajajo črke besedam in besede stavkom, izmišljujejo si nove besede (neologizmi). Ne zavedajo se bolezni, nihče jih ne razume, tudi oni drugih ne razumejo, zato so pogosto nestrpni in napadalni. Imajo tudi težave pri branju in pisanju. Drugih simptomov običajno ni-razen zmanjšanega desnega vidnega polja. Bolnike pogosto napačno diagnosticirajo kot zmedene oz. psihotične, še posebej, kadar ni gibalnega primanjkljaja.
 • Nominalna (amnestična) – bolniki težko najdejo besede, zlasti imena predmetov. Namesto da bi jih poimenovali, opišejo njegovo uporabo in to celo z enakimi ali podobnimi besedami, kot je ime predmeta. Vzrok so največkrat okvare senčno-temenskega predela.

Preberi več o Nevrologija

Mentalno zdravje in zdravstvena nega pacienta z duševnimi obolenji

1.) Naštej duševne motnje

Najpogostejše duševne motnje razdelimo v naslednje skupine:

– Organske duševne motnje ( demence, amnestični sindrom, delirij, …)

– Duševne motnje zaradi zlorabe različnih snovi( SOA in druge droge:  4, 7 % odraslih,  povprečje 5, 2% v Evropi)

– Shizofrenija in shizotipske motnje,( 1% vseh ljudi: vsak 125 človek ima SCH)

– Razpoloženjske(afektivne)motnje( huda depresija, distimija, bipolarna motnja)- 13, 9 % v Evropi

– Anksiozne motnje- 13, 6% v  Evropi, Preberi več o Mentalno zdravje in zdravstvena nega pacienta z duševnimi obolenji