Babiška nega porodnice

Uvod
Porod predstavlja višek nosečnostnega procesa, polnega pričakovanj, kot tudi strahu pred neznanim. Plod je napredoval skozi različne stopnje rasti in razvoja in je sposoben ekstrauterinega življenja, kar je od ženske zahtevalo vrsto telesnih in čustvenih prilagoditev. Bodoča starša se soočita z enim najpomembnejših in najtežjih dogodkov v njunem življenju.
Ko se pojavijo prva znamenja poroda se pričakovanje in strah stopnjujeta in tega se mora babica zavedati že ob prvem stiku s porodnico. Nosečnost, porod in poporodno obdobje so normalni življenjski pojavi, a je zaradi možnih nevarnosti potrebno skrbno opazovanje matere in ploda v okviru babiške nege.
Rojstvo otroka je enkraten dogodek, izrednega osebnega pomena v življenju vsake družine. Babica je privilegirana, ker deli čas poroda s starši. Vendar pa svoje poklicne vloge ne sme smatrati za tako pomembno, da se vrine v osebni prostor para. Par naj bi se z veseljem spominjal poroda.
Babica naj z materjo in družino vzpostavi zaupen odnos, da lahko oceni potrebe po babiški negi, jo planira in izvaja ter tudi neprestano vrednoti. Spoštovanje neokrnjenosti, posebnosti in enkratnosti vsake varovanke, oziroma družine, naj bi bilo osnovno načelo babiške nege. Babica bi morala izražati občutljivost in prilagodljivost ter nuditi varovanki oporo in pomoč, v katerih se izražajo vse njene sposobnosti, da bi varovanka ohranila oziroma dosegla zdravje in dobro počutje.
Nujno potrebna je tudi učinkovita in primerna komunikacija babice z ostalimi zdravstvenimi delavci med porodom.
Vse to bo prispevalo k harmoničnemu vzdušju, čustvom medsebojnega zaupanja vseh prisotnih ter samozaupanja porodnice, v končni posledici pa tudi k normalnemu izzidu poroda in sprejetju novega izziva – materinstvu. Preberi več o Babiška nega porodnice