Vprašanja in odgovori Mikrobiologija

sepsa1. Kemotaksa – usmerjeno gibanje bakterij.

2. CFU – colonie forming unit – število bakterij ki so na gojišču sposobne narediti kolonijo

3. Kaj pomeni patogenost – sposobnost povzročiti bolezen.

4. Asimptomatičnost – ni znakov okužbe

5. 6 načinov prenosa: aerogeni, roke, spolni prenos, fekalno oralni, z vektorjem, hrana, predmeti

Preberi več o Vprašanja in odgovori Mikrobiologija