Mikrobiologija – vprašanja in odgovori vaja za izpit

  1. Naštej razlike med prokariontsko in evkariontsko celico!

PROKARIONTSKE CELICE:

Ime izvira iz grščine (protis – primitiven, enostaven; karyon – jedro). To so torej celice s primitivnim jedrom.

Njihove najpomembnejše značilnosti, ki jih ločijo od evkariotskih celic so:

  • so najmanjše celice (njihova povprečna velikost je 1 – 4 μm),
  • nimajo izoblikovanega jedra,
  • nimajo jedrne membrane,
  • ne delijo se z mitozo,
  • membranskih struktur, kot so mitohondriji, kloroplasti, golgijev aparat, endoplazmatski kanali in lizosomi, nimajo, imajo pa mezosome in ribosome,
  • celično membrano ovija celična stena, ki je iz peptidoglikana,
  • nekatere imajo flagele,
  • metabolizem imajo zelo zapleten in raznovrsten.

Preberi več o Mikrobiologija – vprašanja in odgovori vaja za izpit

Vprašanja in odgovori Mikrobiologija

sepsa1. Kemotaksa – usmerjeno gibanje bakterij.

2. CFU – colonie forming unit – število bakterij ki so na gojišču sposobne narediti kolonijo

3. Kaj pomeni patogenost – sposobnost povzročiti bolezen.

4. Asimptomatičnost – ni znakov okužbe

5. 6 načinov prenosa: aerogeni, roke, spolni prenos, fekalno oralni, z vektorjem, hrana, predmeti

Preberi več o Vprašanja in odgovori Mikrobiologija

Mikrobiologija vprašanja in odgovori vaja

hibKATERE POVZROČITELJE GLIVIČNIH OKUŽB KOŽE IN LAS POZNATE?

Glivične okužbe kože in las imenujemo dermatomikoze.

Skupna lastnost dermatofitov je, da razkrajajo hitin. Povzročajo bolezni ljudi in živali, najdemo jih tudi v okolju, od koder se lahko razširijo na ljudi in živali.

Najpogostejši povzročitelji dermatomikoz so nitaste glive rodov Trichophytan, Microsporum in Epidermaphytan.

Okužbe kože in nohtov povzročajo tudi kvasovke, predvsem Candida albicans.

Spremembe, ki jo povzročajo glive imenujemo tinea (na glavi,lasišču,bradi,telesu,rokah,nogah,nohtih).

Preberi več o Mikrobiologija vprašanja in odgovori vaja

Vprašanja in odgovori Mikrobiologija

urikultKaj so plazmidi in kakšna je njihova vloga v bakterijski celici :

Plazmid je del bakterijskega genoma, ki ni vključen v bakterijski kromosom.

To so ekstrakromosomske genetične strukture, ima jih velik % bakterij ali celo vse. To je dvojna DNA veriga, na kateri leži 50-100 genov.

Ta DNA se samostojno podvojuje, lahko pa se vključi tudi v bakterijski kromosom ( s transdukcijo – preko bakteriofaga; s transformacijo – neposredni prenos; s konjugacijo – preko pilusa ).

Plazmidi se lahko prenašajo med bakterijami. Plazmidi običajno določajo lastnosti, ki za bakterijo niso življenjskega pomena  – stvarjenje hemolizina, encimov, toksinov, odpornostproti antibiotikom ( R – plazmidi )

Preberi več o Vprašanja in odgovori Mikrobiologija