Bolnišnična higiena 2012 in okužbe povezane z zdravstvom – zapiski 1.del

Anestezija

Endotrahealni tubus poškoduje cilijarni epitelij sapnika, prav tako kot anestetski plin. Visoka koncentracija kisika povzroči vnetje sluznice, opijati znižajo cilijarno aktivnost,  atropin zmanjša mukocilijarno čiščenje, kar vse lahko po intubaciji pospeši kolonizacijo  dihal z različnimi mikroorganizmi (npr. E.coli, enterokoki, itd.) in predstavlja tveganje za  okužbe. Do sedaj ni povsem pojasnjeno ali ima kontaminacija anestezijskih aparatov,  uporabljenih v času posega, pomen pri nastanku pooperativnih okužb.

Preberi več o Bolnišnična higiena 2012 in okužbe povezane z zdravstvom – zapiski 1.del

Preprečevanje okužb in bolnišnična higiena drugi del

mikrobi.jpg

BO= Bolnišnična okužba/e

1) KAKO OPREDELIMO OKUŽBO IN KAKO BOLNIŠNIČNO OKUŽBO :::

OKUŽBA: je naselitev mikrobov v gostiteljevem organizmu z namenom izrabljanja gostiteljevih bioloških procesov za lastno razmnoževanje.

BOLNIŠNIČNA OKUŽBA: je vsaka bolezen, povzročena z mikrobi, ki jo je dobil bolnik med zdravljenjem in bivanjem v bolnišnici ali drugi zdravstveni ustanovi in ni bil že v inkubaciji za isto bolezen.

Med BO sodi tudi tista bolezen, ki jo je bolnik dobil v bolnišnici, a se je pojavila po odpustu – za BO velja okužba kirurške rane še 30 dni po operaciji, za razne vsadke pa celo 12 mesecev.
– BO je tudi okužba zdravstvenega osebja pri delu v bolnišnici

So okužbe, ki so v neposredni vzročni zvezi z izpostavljenostjo pri:
– postopkih diagnostike
– zdravljenja
– zdravstvene nege
– rehabilitacije
– pri drugih postopkih v zdravstveni dejavnosti

So pomemben kazalnik kakovosti v ustanovi – z dobro kakovostjo in doslednim izvajanjem ukrepov, bi se dala BO zmanjšati za 1/3. Preberi več o Preprečevanje okužb in bolnišnična higiena drugi del