Organizacija in management v ZN vaja

management-v-zdravstveni-negi-in-zdravstvuTeorija sistema!

SISTEM

o  sestav, ureditev, red, ustroj, načrt;

o  skupek načel kot temelj kake vede (filozofski sistem);

o  povezanost sestavin v enotno delovanje (živčni sistem-živčevje, prebavni sistem-prebavila); oblika, način ustroja, organiziranje nečesa (volilni sistem).

o  Ne glede na to katera teorija prevladuje, imajo vse enoten okvir – SISTEM.


Naloge zdravstvene nege na pedagoškem področju!

o  organiziranje,vodenje in izvajanje izobraževanja, strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja;

Preberi več o Organizacija in management v ZN vaja