Etika in filozofija v zdravstveni negi 2016 vprašanja in odgovori

  1. Argumentiraj zakaj je zdravstvena nega moralno etična disciplina?

ZN je etična disciplina,ker je povezana s stalnim presojanjem o dobrem, pravilnem in koristnem. Temelji na etični vrednosti skrbi in pomoči sočloveku. Usmerja jo Kodeks etike. Izvajalec ZN je v svoji vlogi profesionalen in etični subjekt.

  1. Naštej 6 modelov morale, ki so pomembni za zdravstveno nego.

Individualizem in kolektivizem, racionalni paternalizem, liberalizem, eudajmonizem, utilitarizem.

  1. Na kratko opredeli paternalizem in liberalizem in navedi primer v zdravstvu.

Paternalizem, v katerem nekdo z dobrim namenom penaša vrednote, ki jih posreduje na drugega, ki jih potrebuje. Te vrednote so ljubezen, spoštovanje, pogum itd. Liberalizem izpostavlja kot vrednoto človekovo svobodo in pravico, da odloča kaj se bo z njim zgodilo.

  1. Na kratko opredeli egoizem ali altroizem v zdravstvu.

Altruizem izhaja iz krščanske morale in etike. Poudarja nesebičnost, ljubezen do bližnjega in upošteva korist drugih. Je nasprotje egoizma. V odnosu medicinska sestra-pacient, pomeni egoizem gledanje na pacientove potrebe izključno iz vidika zdravstvenega delavca, česar seveda ne moremo opredeliti kot želen model obnašanja. Preberi več o Etika in filozofija v zdravstveni negi 2016 vprašanja in odgovori