Arhiv za ‘Zdravstvena in socialna zakonodaja’
20 maja, 2009Zdravstvena in socialna zakonodaja zapiski 2.del

osebni-podatkiZAKON O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV (ZVOP-1)

Vsebina zakona

S tem zakonom se določajo pravice, obveznosti, načela in ukrepi, s katerimi se preprečujejo neustavni, nezakoniti in neupravičeni posegi v zasebnost in dostojanstvo posameznika pri obdelavi osebnih podatkov.

Načelo zakonitosti in poštenosti – osebni podatki (OP) se obdelujejo zakonito in pošteno


Načelo sorazmernosti – OP, ki se obdelujejo, morajo biti ustrezni in po obsegu primerni glede na namene za katere se zbirajo in nadalje obdelujejo

Preberi več…


19 maja, 2009Zdravstvena in socialna zakonodaja zapiski 1.del

zdravje-zakoni-zakonodaja-zdravstvenaUSTAVA REPUBLIKE SLOVENIJE

Plebiscit

23.12.1990, državljani izrazijo voljo da RS postane samostojna

25.6.1991, temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti RS

Ustava  23.12.1991 sprejetje ustave RS =akt osamosvojitve in ustavo samostojne države

Preambula začetni uvodni del ustave, navajajo se cilji načela temeljna izhodišča ustave.

ČLENI USTAVE

1. člen: demokratična republika

oblast ima celotno ljudstvo – načelo vladavine večine (oblika političnega sistema),  državni poglavar je politično in pravno odgovoren, izvoljen za mandatno dobo (oblika  vladavine)

Preberi več…