Arhiv za ‘Zdravstvena in socialna zakonodaja’
28 marca, 2011Zdravstvena in socialna zakonodaja vaja

Naštej in opiši državne simbole? Opisani v 6. členu ustave
Grb Slovenije ima obliko ščita. V sredini ščita je na modri podlagi lik Triglava v beli barvi, pod njim sta dve valoviti modri črti, ki ponazarjata morje in reke, nad njim pa so v obliki navzdol obrnjenega trikotnika razporejene tri zlate šesterokrake zvezde. Ščit je ob stranicah rdeče obrobljen.
Preberi več…


17 avgusta, 2009Zakonodaja v zdravstvu vprašanja za izpit

zakonodaja-v-zdravstvu-zdravstvo1. IZPITNI ROK

Državni simboli, naštej in opiši

Načelo delitve oblasti

Pristojnosti ali pa funkcije predsednika RS

Pravica do enakopravnega dostopa in obravnave pri zdravstveni oskrbi

Preberi več…


25 maja, 2009Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

zavarovanje-invalidsko-in-pokojninskoSistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja obsega različne vrste zavarovanj. Gre za obvezna in prostovoljna zavarovanja, ki jih ureja zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in sicer:

–          obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi medgeneracijske solidarnosti in

–          obvezno in prostovoljno dodatno pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

V obvezno zavarovanje se lahko v primerih, ki jih določa zakon prostovoljno vključujejo tudi osebe, ki sicer ne izpolnjujejo pogojev za obvezno zavarovanje.

Vrste pravic (4.člen)

Z obveznim zavarovanjem se zagotavljajo :

Preberi več…


22 maja, 2009Zakonodaja v zdravstvu

zdravstveni-zakoniPovezave do poglavij zdravstvene in socialne zakonodaje v uradnem listu:

Zakon o odvzemu in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja

Zakon o kakovosti in varnosti človeških tkiv in celic, namenjenih za zdravljenje

Zakon o duševnem zdravju

Zakon o zdravilih in medicinskih pripomočkih

Preberi več…


22 maja, 2009ZZZS, Obvezno in prostovoljno zdravstveno zavarovanje

kartica-zdravstveno-zavarovanje-novaZZZS – ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE

http://www.zzzs.si

Avtomatski telefonski odzivnik  (01) 30-77-300

Služba za poslovanje s kartico (01) 30-77-466

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Zavod) je bil ustanovljen 1. marca 1992 na podlagi zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

Danes deluje kot javni zavod za izvajanje obveznega zdravstvenega zavarovanja, saj je izvajanje prostovoljnih zdravstvenih zavarovanj Zavod na podlagi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 1. novembra 1999 prenesel na Vzajemno zdravstveno zavarovalnico d.v.z..

Preberi več…


20 maja, 2009ZPIZ – Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

zpizZPIZ – Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,
Kolodvorska 15, Ljubljana

http://www.zpiz.si

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje ima na Slovenskem dolgo tradicijo, saj njegovi zametki segajo že v čas 19. stoletja. Ker je bilo naše ozemlje v preteklosti v sestavi drugih držav, na njem poprej nikoli ni bilo povsem avtonomne pravne ureditve tega področja, temveč so pri nas veljali in se uporabljali predpisi držav, v okviru katerih se je Slovenija nahajala.

Šele v marcu leta 1992 uveljavljen Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju predstavlja prvo samostojno pravno ureditev tega zavarovanja v Republiki Sloveniji. Ta zakon je bil pomembno spremenjen in dopolnjen v letu 1996 in 1998.

S 1. 1. 2000 je stopil v veljavo nov zakon, ki je korenito reformiral sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Republiki Sloveniji in je bil do sedaj že nekajkrat dopolnjen in spremenjen.

Preberi več…


20 maja, 2009Zdravstvena in socialna zakonodaja zapiski 3.del

zakon-o-delavnih-razmerjihZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH (ZDR)

Namen zakona

Ta zakon ureja delovna razmerja, ki se sklepajo s pogodbo o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem ter v skladu z Direktivami

Opredelitev delavca in delodajalca

Delavec: vsaka fizična oseba, ki je v delovnem razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi.

Delodajalec: pravna in fizična oseba ter drug subjekt, kot je državni organ, lokalna skupnost, podružnica tujega podjetja ter diplomatsko in konzularno predstavništvo, ki zaposluje delavca na podlagi pogodbe o zaposlitvi.

Preberi več…