Fizikalna in rehabilitacijska medicina 2012

FRM – opredelitev

Vzpodbujanje bolnikovega  telesnega in kognitivnega funkcioniranja, aktivnosti v okolju, sodelovanja v družbi ter prilagajanje bolnikovega okolja njegovim potrebam.

Preberi več o Fizikalna in rehabilitacijska medicina 2012

Zdravstvena nega starostnika 2012

AFAZIJA = motnja govora in sporazumevanja. Ponavadi nastane zaradi poškodbe možganov. Če eden ali več delov govora preneha delovati, pomeni, da oseba ni več v stanju povedati kar želi. Aktivnosti ZN = izključitev motečih dejavnikov v okolju; trening pozornosti – krajše informacije in ponavljanje; spodbujanje govorjenja, pisanja in risanja; poudarjanje ključnih besed – dovolj razločno in glasno; vključevanje v družbo; spodbujanje govornih aktivnosti pri komunikaciji.

Preberi več o Zdravstvena nega starostnika 2012

Motnje prehranjevanja pri starostnikih

Človek v procesu staranja prehaja skozi številne spremembe, kjer so udeleženi vsi organski sistemi, še zlasti so očitne biološke spremembe staranja, ki prinašajo tudi motnje hranjenja in zahtevajo vsestransko obravnavo in multidisciplinarni pristop k zdravstveni negi.

Preberi več o Motnje prehranjevanja pri starostnikih

Gerontologija in Rehabilitacija izpitna vprašanja

rehabilitacija-gerontologijaREHABILITACIJA – prof. Novak

1.Naštej glavne indikacije za uporabo TENS-a!

Poškodbe gibal, po operacijah, fantomske bolečine, revmatska obolenja, herpes zoster, periferne nevropatije.

2.Naštej glavne kontraindikacije za uporabo TENS-a!

Srčni vzpodbujevalnik, nad karotidnim sinusom, nad žrelom, nad neobčutljivo kožo, nad maternico med nosečnostjo.

3.Opiši kaj si predstavljaš pod pojmom rehabilitacija in razlago utemelji na primeru!

Rehabilitacija pomeni to, da po poškodbi ali bolezni poskušamo človeka spraviti v takšno stanje kot je bilo pred poškodbo ali boleznijo.

Primer: pacient po poškodbi glave v prometni nesreči, gre v Sočo kjer se bo učil novih življenskih opravil.

Preberi več o Gerontologija in Rehabilitacija izpitna vprašanja

Rehabilitacija priprava na izpit

rehabilitacija.jpg1.    Teromterapija?

Termoterapija je dovajanje ali odvajanje toplote telesu v terapevtske namene.

2. KAJ SO ORTOZE?
Orthos (gr) = pokončen, raven, popravljen
S pomočjo zunanjih sil varujejo, popravljajo in izboljšujejo določene gibalne funkcije:

Za: Zgornje ude, Spodnje ude, Hrbtenico

Preberi več o Rehabilitacija priprava na izpit