Slabše celjenje ran pri starostniku – vzroki

Posledica kakršne koli poškodbe kože je rana, kjer gre za nasilno prekinitev tkiva.

Sama beseda rana je širok pojem in zajema od majhnih površinskih prask, odrgnin, do globokih ran.

Po vzroki nastanka jih delimo na akutne (kirurška rana, travmatska rana, opeklinska rana) in kronične (golenja razjeda, diabetično stopalo, razjeda zaradi pritiska, maligna kožna tvorba). Akutne rane se celijo primarno, medtem ko kronične se celijo sekundarno.

Celjenje ran pa je kompleksen in občutljiv proces., pri katerem v vsaki fazi celjenja vpliva veliko različnih dejavnikov.

Faze celjenje ran:

hemostatsko obdobje: venska kri zapolni prostor med stenama, tvorni se krvni strdek;
vnetno obdobje: inaktiviranje okužbe, ustvarjanje pogojev za proliferativno obdobje, makrofagi, pri čistih ranah to obdobje traja od 3 do 7 dni, pri okuženih pa je obdobje podaljšano;
obdobje maturacije: tvorba in razgradnja kolagena, manjše število fibroblastov, največ granulacijskega tkiva, brazgotina;
proliferativno obdobje: obdobje rasti, fibroblasti so veliki porabniki kisika, , rast granulacijskega tkiva, epitelizacija (hitrejša v vlažnem okolju), kontrakcija rane.
Rana se bo najbolje celila:

–          toplo vlažno okolje;

–          v rani ni odmrlega tkiva;

–          v rani ni obilnega izločka.

 

Vzroki oziroma dejavniki, ki negativno vplivajo na celjenje ran:

SPLOŠNI – vezani na pacientovo stanje organizma:

starost pacienta (Ne glede na morebitne spremljajoče bolezni sposobnost tkiv za celjenje s starostjo upada. Izrazita upočasnitev celjenja se pojavi pri starejših od 80 let, kajti tkiva so atrofična, slabše prekrvavljena, koža je stanjšana, turgor kože je slabši,…);
stanje prehranjenosti (Naše telo za normalno celjen je potrebuje cink, vitamin C, proteine, minerale, železo, primeren vnos kalorij in stabilno težo. Če iz rane teče kri pride prek rdečih krvničk do izgube proteinov in železa. Anemija pa zmanjšuje preskrbo tkiv s kisikom in to lahko upočasni samo celjenje in tudi oseba se počuti šibka in utrujena.);

zdravila (Nekatera zdravila, kot so sistemski steroidi, ki se uporabljajo za zdravljenje astme, vnetja, bolečine in alergij lahko zavrejo zdravljenje, saj kožo stanjšajo in koža je zaradi tega bolj občutljiva.);

spremljajoče bolezni, npr. sladkorna bolezen (Sladkorna bolezen je bolezen, pri kateri se krvni sladkor izmakne nadzoru. Nekatere študije so pokazale, da sladkor v krvi onemogoči celjenje in velikokrat povzroči pri kateri koli vrsti rane še dodatne komplikacije.); stres (Številne študije dokazujejo, da razpoloženje vpliva na samo zmožnost celjenja ran.); psihosocialni dejavniki.
LOKALNI – vezani na stanje rane in njene okolice:

okužba rane in obilen izloček iz rane (Okužba je najpogostejši vzrok za motnjo v obdobju vnetja. Značilen je izcedek iz rane, ki je pri okužbi obilen in običajno gnojen. V tem primeru je potrebno protimikrobno zdravljenje z antiseptiki ali antibiotiki.);
suho celjenje rane;
padec temperature v rani (Najprimernejša temperatura okolja za celjenje rane je 300C, višja kot je sobna temperatura. Zvišana oziroma povišana temperatura okolja vpliva na celjenje rane preko vazokonstrikcije in vazodilatacije.);
odmrlo tkivo;
ponavljajoče se poškodbe rane;
neprimerna uporaba oblog.
REŠEVANJA PROBLEMA S PODROČJA ZN
Cilj zdravstvene nege je primarno celjenje rane brez komplikacij in brez funkcionalne prizadetosti.

Oskrba rane oziroma preveza zajema:

odstranitev obvezilnega materiala;
čiščenje rane in njene okolice;
opazovanje rane;
zaščita okolne kože;
izbirna, namestitev ter pritrditev obloge.
Ko odstranjujemo obvezilni material moramo biti previdni, kajti ob grobem in nasilnem odstranjevanju lahko rana zakrvavi, to pa predstavlja sam korak nazaj v celjenju rane. Pri tem si lahko pomagamo s tuširanjem rane ali s polivanjem s sterilno tekočino.

Nato se lotimo čiščenja rane in njene okolice. To se lahko lotimo s tuširanjem rane, čiščenje s fiziološko raztopino (polivanje tamponov) ali z irigacijo, ko izpiramo rano s pomočjo brizgalke. Čiščemo z ogreto tekočino. Okolno kožo rane lahko čistimo z vodo, fiziološko raztopino, milo, oljem. Rane nikoli ne čistimo z razkužilom!

Rano vedno tudi opazujemo. Opazovanje pa zajema: izgled dna rane, ocena rane, rdečina v okolici rane, bolečina v rani ter njeni okolici, prekomeren izloček (vonj, barva), sam izgled rane in povečanje rane.

Za vsem tem pa sledi izbira primerne obloge in njena namestitev. Oblogo izberemo glede na: obliko in velikost rane, globino rane, izgled rane in količino izločka. Pri tem velja, da se obloga ne sme sprijeti z dnom rane.

KRITIČNO MNENJE

Vsak starostnik si želi, da je njihova koža cela, brez poškodb, odrgnin, opeklin, sploh pa kakšnih večjih in z zapleti povezanih ran.

Rana pa je poškodba kože in tkiv pod njo. Rane se običajno celijo  v enem do treh tednih, vendar nekatere rane pa žal tudi več časa. Zaradi različnih motenj, kot so okužba, motnje prekrvavitve, spremljajoče bolezni (npr. sladkorna bolezen), zdravila pa zmanjšujejo ali upočasnijo celovitni proces.

Oskrba akutnih in tudi kroničnih ran dandanes zahteva veliko strokovnega znanja, izkušenj, timskega dela ter tudi poznavanje sodobnih pripomočkov, ki so izdelani v ta namen.

Poznamo tradicionalni način oskrbe rane (fiziološka raztopina in gaze) in sodobne obloge, ki so bolj izpopolnjene in tudi učinkovite. Sodobne obloge zagotavljajo kronični rani optimalne pogoje za zdravljenje in obolelemu omogočajo kakovostno življenje.

V času klinične prakse sta imeli dve pacientki rano na nogi. Ena pacientka je imela rano, ki se ji je že lepo zacelila, saj je imela gor sodobno oblogo in povito, kasneje smo nogo samo potuširali in lepo obrisali, da so se odluščile še luske in rezultat oskrbe je bila lepo zaceljena rana. Pacientka, ki ima eno izmed oblik demence se pa je še vedno bala, da bi se rana ponovno pojavila, vendar sva ji s sošolko lepo, na enostavni način razložili, da do tega ne bo prišlo, saj ji bodo nogo kontrolirali in negovali. Druga pacinetka pa je imela rano, ki pa je žal že kar napredovala. Rana je že imela neprijeten vonj, prisoten je bil tudi izcedek. Diplomirana medicinska sestra ji je rano očistila in osušila ter nanjo nanesla sodobno oblogo, ki zagotavlja rani pogoje za zdravljenje in omogoča pacientki bolj kakovostno življenje.

 

–          Tratnjak Z. Vloga medicinske sestre pri oskrbi kirurške rane, Maribor 2010 Dostopno na: http://sciget.com/predogled/3431/cc0c14bb0235bf808f22a66ff30d6a617ff71194 (29. 11. 2013)

–          Povzeto po: http://www.estetika.si/celjenje_in_brazgotine (29. 11. 2013)

–          Gist S, Tio-Matos I, Falzgraf S, Cameron S, Beebe M. Wound care in the geriatric client, junij 2009 Dostopno na: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2697592/ (29. 11. 2013)

–          Vilar V. Zbornik predavanj društva za oskrbo ran Slovenije, Ljubljana, oktober 2008 Dostopno na: http://www.huzr.hr/index_htm_files/Zbornik%20DORS%202008.pdf  (29. 11. 2013)

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja