Sporočanje slabe novice ob smrti

Za učinkovito nudenje prve pomoči je potrebno imeti specialistično znanje in obvladati številne veščine. Vendar pa se delo zdravstvenega osebja ne zaključi z obravnavo poškodovanca. Poškodovance običajno spremljajo njihovi svojci, s katerimi se pogovarjamo o nesreči, načrtovanih ukrepih in pričakovanjih.

Delo s svojci poškodovancev na terenu, na urgentnih oddelkih bolnišnic in na oddelkih intenzivne medicine je težko. Prav tako zahtevno je tudi sporočanje slabe novice.

V poglavju bomo spoznali glavne smernice, ki nam pomagajo, da bo naša komunikacija s svojci učinkovita. Učinkovita komunikacija nam omogoča, da svojci slišijo in razumejo naša sporočila in da mi razumemo njih, ki se zaradi posledic preteklega dogajanja znajdejo v krizni situaciji. Preberi več o Sporočanje slabe novice ob smrti

Pravni in etični vidiki prve pomoči

Prva pomoč se je že zgodaj pojavila kot predmet z zakonom predpisane obveznosti in kazenske odgovornosti in kot tako jo je bilo potrebno natančno opredeliti. Najprimernejša definicija, ki je bila splošno sprejeta in je veljavna tudi za današnji čas, se glasi:

“Prva pomoč je neposredna zdravstvena oskrba, ki jo dobi poškodovanec ali nenadno oboleli na kraju dogodka in čim prej po dogodku, ki je opravljena s preprostimi pripomočki in z improvizacijo, vštevši improvizirani transport in ki traja toliko časa, dokler ne prispe strokovna pomoč ali dokler z bolnikom ne dosežemo ustrezne strokovne pomoči” Preberi več o Pravni in etični vidiki prve pomoči