Sociologija zdravja in bolezni 2.del

sociologija36. Kaj pomeni, da bolnik družbeno vlogo zdravega človeka zamenja za vlogo bolnika (Parsons)?

V vlogi bolnika človek ni več odgovoren, drugi prevzamejo skrb zanj, oproščen je običajnih obveznosti (delo). Bolezen je nezaželjena, bolnik je dolžan poiskati in sprejeti strokovno pomoč.

37. Kaj konkretno pomeni Parsonsova trditev, da zdravstveno osebje v okviru vloge bolnika igra ključno vlogo pri resocializaciji posameznika?

Pomeni, da so zdravstveni delavci v prvi vrsti dolžni bolniku pomagati, da ponovno sprejme družbeno vlogo zdravega človeka, da mu omogočijo, da postane sodelujoči partner že v procesu zdravljenja, da mu je ozdravitev prvi cilj, pri doseganju česar sam aktivno sodeluje.

Preberi več o Sociologija zdravja in bolezni 2.del