Sociologija vprašanja in odgovori 2012 vaja

Predmet sociologije
Predmet sociologije je interakcija posameznikov in skupin v družbi ter zakonitosti delovanja in razvoja družbe. Na znanstven način išče odgovore na vprašanja, kako in zakaj družba deluje tako, kot deluje.

Preberi več o Sociologija vprašanja in odgovori 2012 vaja

Sociologija zdravja in bolezni izpiski

medicina-sociologija-zdravje-bolezenSocialne reprezentacije – družbene predstave

So teorije, ki razložijo bolezen kot metaforo, kako si družba predstavlja bolezen. So skupine pojmovanj, predstav o zdravju in bolezni, ki se razlikuje od medicinskega.  To ni jezik o telesu, je jezik o odnosu posameznika do družbe.

Zakaj so nam pomembne?

Razvijemo jih zaradi lažje vsakodnevne komunikacije in nam pomagajo najti smisel v dogodkih, načinih vedenja. Na ta način urejamo svoj svet, olajšajo komunikacijo, vendar le navidezno. – tu pa potem pride do konfliktov.

– so sodobne verzije zdrave, kmečke pameti oz. zdravega RAZUMA

– so naše predstave o tem, kaj bolezen je in kaj nam pomeni zdravje

– so del objektivne stvarnosti ( npr. vsako spomlad se lotimo diete ali pa se tako vsaj delamo ) – to potem postaja del našega vsakdana. Tak primer je tudi, kdaj se gre k zdravniku, ( ko nekaj odstopa, ne funkcionira ) pripisovanje osebne odgovornosti

Preberi več o Sociologija zdravja in bolezni izpiski

Sociologija zdravja in bolezni zapiski

sociologija-v-zdravstvuJe znanost oz. veda, ki se sistematično ukvarja s preučevanjem družbe, družbenega življenja in življenjem posameznika v njem.

Preučuje družbena pravila in procese, ki povezujejo in ločujejo ljudi, ne le kot posameznike, temveč tudi kot člane združenj, skupina in inštitucij.

Sociologijo zanima naše vedenje, kot obnašanje družbenih bitij.

Na kratko lahko rečemo, da je sociologija vse, razen posameznik.

Preberi več o Sociologija zdravja in bolezni zapiski

Sociologija zdravja in bolezni 2.del

sociologija36. Kaj pomeni, da bolnik družbeno vlogo zdravega človeka zamenja za vlogo bolnika (Parsons)?

V vlogi bolnika človek ni več odgovoren, drugi prevzamejo skrb zanj, oproščen je običajnih obveznosti (delo). Bolezen je nezaželjena, bolnik je dolžan poiskati in sprejeti strokovno pomoč.

37. Kaj konkretno pomeni Parsonsova trditev, da zdravstveno osebje v okviru vloge bolnika igra ključno vlogo pri resocializaciji posameznika?

Pomeni, da so zdravstveni delavci v prvi vrsti dolžni bolniku pomagati, da ponovno sprejme družbeno vlogo zdravega človeka, da mu omogočijo, da postane sodelujoči partner že v procesu zdravljenja, da mu je ozdravitev prvi cilj, pri doseganju česar sam aktivno sodeluje.

Preberi več o Sociologija zdravja in bolezni 2.del

Sociologija zdravja in bolezni 1.del

sociologija-zdravja-in-bolezni1. Emil Durkheim je prvi skoval termin družbena dejstva. Kako jih je opredelil?

Družbena dejstva so neodvisna od človekove zavesti ali volje, zato jih moramo preučevati kot stvari.

2. Georg Simmel je družbo definiral kot skupino posameznikov. Pa vendar – kdaj skupina posameznikov postane družba?

Posamezniki postanejo družba šele ko vplivajo eden na drugega.

Preberi več o Sociologija zdravja in bolezni 1.del