Kronična bolezen pri otroku

Značilnosti kronične bolezni
– Traja dalj časa
– Za posledico ima določeno stopnjo nezmožnosti
– Ima specifične značilnosti
– Zahteva daljše obdobje nadzora,vodenja, opazovanja in zdravstvene nege
– Zahteva specifično zdravljenje

Težave so odvisne
– Od narave bolezni
– Pogostosti hospitalizacij
– Od zunanje vidnosti bolezni
– Od težavnosti simptomov in znakov
– Od ogroženosti otrokovega življenja
– Od zahtevnosti zdravljenja in zdravstvene nege

Psihične krize staršev

Faza šoka: starši so emocionalno in čustveno zmedeni
– Traja od nekaj minut do par dni
– Staršem nudimo emocionalno podporo, pokažemo sočutje

Faza reakcije: žalost, potrtost, strah razočaranje, občutek krivde in neuspeha, agresija,nastopijo obrambni mehanizmi
– Faza traja različno dolgo, odvisno od različnih dejavnikov
– Starši potrebujejo pozornost, poslušanje, razumevanje Preberi več o Kronična bolezen pri otroku

Sociologija zdravja in bolezni 2.del

sociologija36. Kaj pomeni, da bolnik družbeno vlogo zdravega človeka zamenja za vlogo bolnika (Parsons)?

V vlogi bolnika človek ni več odgovoren, drugi prevzamejo skrb zanj, oproščen je običajnih obveznosti (delo). Bolezen je nezaželjena, bolnik je dolžan poiskati in sprejeti strokovno pomoč.

37. Kaj konkretno pomeni Parsonsova trditev, da zdravstveno osebje v okviru vloge bolnika igra ključno vlogo pri resocializaciji posameznika?

Pomeni, da so zdravstveni delavci v prvi vrsti dolžni bolniku pomagati, da ponovno sprejme družbeno vlogo zdravega človeka, da mu omogočijo, da postane sodelujoči partner že v procesu zdravljenja, da mu je ozdravitev prvi cilj, pri doseganju česar sam aktivno sodeluje.

Preberi več o Sociologija zdravja in bolezni 2.del