Kronična bolezen pri otroku

Značilnosti kronične bolezni
– Traja dalj časa
– Za posledico ima določeno stopnjo nezmožnosti
– Ima specifične značilnosti
– Zahteva daljše obdobje nadzora,vodenja, opazovanja in zdravstvene nege
– Zahteva specifično zdravljenje

Težave so odvisne
– Od narave bolezni
– Pogostosti hospitalizacij
– Od zunanje vidnosti bolezni
– Od težavnosti simptomov in znakov
– Od ogroženosti otrokovega življenja
– Od zahtevnosti zdravljenja in zdravstvene nege

Psihične krize staršev

Faza šoka: starši so emocionalno in čustveno zmedeni
– Traja od nekaj minut do par dni
– Staršem nudimo emocionalno podporo, pokažemo sočutje

Faza reakcije: žalost, potrtost, strah razočaranje, občutek krivde in neuspeha, agresija,nastopijo obrambni mehanizmi
– Faza traja različno dolgo, odvisno od različnih dejavnikov
– Starši potrebujejo pozornost, poslušanje, razumevanje

Faza adaptacije: starši se soočijo z realnostjo, pripravljeni so na sprejemanje informacij
– Staršem damo zanesljive, točne in uporabne informacije o zdravljenju, zdravstveni negi, o možnostih, ki jih starši imajo

Faza orientacije: starši začnejo iskati pomoč in informacije za prihodnost
– Staršem priskrbimo konkretno pomoč, naučimo jih uporabnih stvari in jim damo uporabne informacije, informiramo jih o vseh možnih načinih pomoči

Boleče je:
– Spoznanje o pojavu kronične bolezni
– Spoznanje o spremembi načina življenja
– Spoznanje o omejenih zmožnostih
– Spoznanje o potrebi pogostih hospitalizacij

Pri otroku je lahko:
– Izguba samospoštovanja in samozavesti
– Občutek zapostavljenosti
– Občutek nemoči
– Izguba neodvisnosti
– Izoliranost os vrstnikov

Reakcije otroka pa so odvisne:
– starost, ko se odkrije kronična bolezen
– Stopnja nezmožnosti oz. zmožnosti
– Stopnja socializacije
– Zmožnost šolanja
– Stopnja zahtevnosti zdravstvene oskrbe
– Število zahtevanih hospitalizacij
– Število zapletov in komplikacij

Reakcija staršev
– Stres: (depresija, strah, napetost)
– Negotovost zaradi otrokovega stanja
– Negotovost zaradi otrokove bodočnosti
– Negotovost zaradi pomanjkanja znanja glede skrbi in nega otroka
– Negotovost zaradi dodatnih stroškov
– Negotovost zaradi pomanjkanja časa
– Spremenjena družinska dinamika
– Manj družabnih aktivnosti

Reakcije sorojencev
– So zelo različne
– Lahko se pojavi ljubosumje zaradi večje pozornosti staršev do bolnega otroka
– Sramovanje, jeza
– Pospešeno odraščanje in večja samostojnost

Pomoč MS otroku
– Vzpostavi topel, zaupen odnos
– Spodbuja otroka, da sam poskrbi za potrebe in aktivnosti, ki jih zmore sam
– Otroku nudi možnost za socializacijo
– Spodbuja otroka, da izrazi svoja stališča, čustva, občutke
– Z otrokom se pogovarja o bolezni, poteku,
[wp_ad_camp_1]
Pomoč staršem in sorojencem

– Staršem ponudi konkretno pomoč
– Spodbujaj starše, da otroku pomagajo in ga naučijo tistih aktivnosti, ki jih sami zmorejo
– Pomagaj staršem najti pomoč, v skrb za bolnega vključi tudi zdrave otroke
– Spodbujaj starše, da skupaj preživijo čim več časa, posebno z zdravim otrokom
– Spodbujaj starše in sorojence, da izrazijo svoja občutja glede otrokove bolezni
– Zdravi otroci naj bodo vključeni v aktivnosti izven doma

Negovalne diagnoze
Pri otroku:
– Socialna izolacija: zaradi zaščitniški staršev, zaradi manj stikov s sovrstniki
– Motena rast in razvoj: zaradi bolezni, pogostih hospitalizacij
– Motena samopodoba
– Strah glede negotove samopodobe

Pri starših:
– Socialna izolacija zaradi skrbi za bolnega otroka
– Pomanjkanje znanja o bolezni in negi
– Moten odnos do bolnega otroka
– Občutek krivde
– Moteni družinski odnosi

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja