Pomen empatičnega odnosa v zdravstvu

Kaj je to komunikacija:  po slovarju slovenskega knjižnega jezika ima komunikacija 5 pomenov. Za nas pa je najpomembnejši le en pomen in sicer to, da je komunikacija sredstvo, ki omogoča izmenjavo in posredovanje informacij. Pomembno je tudi komuniciranje oz. sporazumevanje (SSKJ, b.l.).

Besedno ali verbalno komuniciranje bolje prenaša sporočila o zunanjem svetu in napotke za ravnanje. Verbalni znaki so bolj pomembni za sporočanje o dejstvih, za izobraževalno in bolj abstraktno komuniciranje. Nebesedno ali neverbalno komuniciranje bolje služi pri osebnih občutjih čustev ter medosebnih odnosov in razmerij. Je bolj pomembno za odnosno in ekspresivno komuniciranje. Neverbalnemu komuniciranju se je nemogoče izogniti in to je ena od pomembnih značilnosti neverbalnih sporočil. Značilnost neverbalnega komuniciranja je tudi ta, da je večina poslanih sporočil takih, da jih pošiljatelj ni zavestno ali namerno poslal (Železnik, Železnik, 2010).

Empatija: če povzamemo teoretične opredelitve empatije, lahko rečemo, da je empatija

sposobnost prepoznavanja drugega prek verbalnega in neverbalnega vedenja, njegovih čustev in doživljanja. Pomemben cilj empatije je prepoznavanje skritih čustev in namenov, ki se jih opazovana oseba niti sama ne zaveda. Sposobnost empatičnega odnosa ni pri vseh ljudeh enaka. Če posameznik ni sposoben empatije v odnosu z drugim, potem to pomeni izgubo za oba (Škerbinek, 1991). Preberi več o Pomen empatičnega odnosa v zdravstvu

Javno zdravje

javno-zdravjeDETERMINANTA ZDRAVJA,KAJ SO?

Determinanta zdravja je definirana kot odločujoči dejavnik, ki vodi do spremembe  zdravstvenega stanja. ključne determinante zdravja so:socialni in premoženjski status,socialno podporne mreže,izobrazba,zaposlitev in pogoji dela,socialno okolje,fizično okolje,razvade in življenjski slog,zdrav razvoj otroka,biološki in genetski dejavniki,zdravstvena oskrba,spol,kulturno okolje.

KAJ DOLOČA ZDRAVJE?

Pomen definicije SZO je ,da ponazori neločljivost in soodvisnost človekove pravice do zdravja. Pravica do zdravja pomeni poučnost, dostop do informacij,avtonomnost,sodelovanje pri  ohranjanju zdravja kot del osnovnih človekovih pravic kot so družbene, socialne,kulturne,ekonomske in politične pravice.
Preberi več o Javno zdravje

Sociologija zdravja in bolezni izpiski

medicina-sociologija-zdravje-bolezenSocialne reprezentacije – družbene predstave

So teorije, ki razložijo bolezen kot metaforo, kako si družba predstavlja bolezen. So skupine pojmovanj, predstav o zdravju in bolezni, ki se razlikuje od medicinskega.  To ni jezik o telesu, je jezik o odnosu posameznika do družbe.

Zakaj so nam pomembne?

Razvijemo jih zaradi lažje vsakodnevne komunikacije in nam pomagajo najti smisel v dogodkih, načinih vedenja. Na ta način urejamo svoj svet, olajšajo komunikacijo, vendar le navidezno. – tu pa potem pride do konfliktov.

– so sodobne verzije zdrave, kmečke pameti oz. zdravega RAZUMA

– so naše predstave o tem, kaj bolezen je in kaj nam pomeni zdravje

– so del objektivne stvarnosti ( npr. vsako spomlad se lotimo diete ali pa se tako vsaj delamo ) – to potem postaja del našega vsakdana. Tak primer je tudi, kdaj se gre k zdravniku, ( ko nekaj odstopa, ne funkcionira ) pripisovanje osebne odgovornosti

Preberi več o Sociologija zdravja in bolezni izpiski

Bolnišnična higiena

higiena.jpg1. DEFINICIJA HIGIENE S KRATKIM KOMENTARJEM

Higiena je medicinska veda, ki ima svojo vsebino, pristop in metode dela.

Proučuje zdravstveno stanje prebivalstva, ter pojav in gibanje bolezni v posamezni populaciji in pri posamezniku v povezanosti z dejavniki življenjskega okolja.
Oblikuje navodila (splošna in specialna) za varovanje in krepitev zdravja in delovne sposobnosti posameznika in populacije.

Cilj je razvijanje najvišje možne oblike fizične, psihične in socialne blaginje človeka v danih razmerah.
Raziskuje vplive dejavnikov naravnega okolja na biološko vrednost in zdravje prebivalstva, na telesni, psihični in socialni razvoj človeka ter njegovo produktivnost zato, da oblikuje navodila za zdravo in varno življenje.
Preberi več o Bolnišnična higiena