Higiena pacienta – umivanje pacienta

Umivanje bolnika osveži in deluje terapevtsko. Z njim dosežemo sprostitev, poživitev krvnega obtoka in dihanja, znižanje telesne temperature.

Načini umivanja bolnika so:

 • jutranje umivanje,
 • delno umivanje je po dogovoru z bolnikom,
 • osvežitev obraza in umivanje rok,
 • posteljna kopel,
 • prhanje,

Preden se odločimo za umivanje telesa, upoštevamo navade bolnika in situacije, zaradi katere smo se odločili za postopek. Kadar je le mogoče, damo prednost prhanju pred kopanjem in umivanjem. Čas umivanja izberemo smiselno, saj ni vezan na določen dnevni čas.

Obseg umivanja določimo zavestno in skupaj z bolnikom izberemo najboljšo možnost (ne umivamo celotnega telesa, ker je to običajno).

Vedno umivamo z določenimi gibi, ki si sledijo kolikor mogoče smiselno. Smer umivanja naj ustreza fiziologiji mišic. Tudi brisanje poteka enako.

(Marija Rozman, Nevenka Kisner, Melita Klasinc, Silva Verčko Pernat, 2004)

Preberi več o Higiena pacienta – umivanje pacienta

Vprašanja in odgovori za higieno

 1. DEFINICIJA HIGIENE S KRATKIM KOMENTARJEM

Higiena je medicinska veda, ki ima svojo vsebino, pristop in metode dela.

Proučuje zdravstveno stanje prebivalstva, ter pojav in gibanje bolezni v posamezni populaciji in pri posamezniku v povezanosti z dejavniki življenjskega okolja.

Oblikuje navodila (splošna in specialna) za varovanje in krepitev zdravja in delovne sposobnosti posameznika in populacije.

Cilj je razvijanje najvišje možne oblike fizične, psihične in socialne blaginje človeka v danih razmerah.

Raziskuje vplive dejavnikov naravnega okolja na biološko vrednost in zdravje prebivalstva, na telesni, psihični in socialni razvoj človeka ter njegovo produktivnost zato, da oblikuje navodila za zdravo in varno življenje. Preberi več o Vprašanja in odgovori za higieno

Gradivo za higieno

 • Proučuje vplive na zdravje in
  daje napotke kako ravnati
 • Higiena ima vsebino, pristop, metodo dela
 • Proučuje: ZD stanje prebivalstva, pojav in gibanje bolezni v populaciji in pri posamezniku v povezavi z dejavniki okolja
 • Definicija zdravja:
  • Zdravje je stanje popolnega telesnega, duševnega, socialnega blagostanja, ne le
   odsotnost bolezni in invalidnosti (WHO)
  • Zdravje je dinamično ravnovesje telesnih, duševnih, čustvenih, duhovnih, osebnih in socialnih prvin, ki se kaže v zmožnosti neprestanega opravljanja funkcij in prilagajanja okolju.(WHO)
 • V področje higiene vključujemo

Preberi več o Gradivo za higieno

Bolnišnična higiena

higiena.jpg1. DEFINICIJA HIGIENE S KRATKIM KOMENTARJEM

Higiena je medicinska veda, ki ima svojo vsebino, pristop in metode dela.

Proučuje zdravstveno stanje prebivalstva, ter pojav in gibanje bolezni v posamezni populaciji in pri posamezniku v povezanosti z dejavniki življenjskega okolja.
Oblikuje navodila (splošna in specialna) za varovanje in krepitev zdravja in delovne sposobnosti posameznika in populacije.

Cilj je razvijanje najvišje možne oblike fizične, psihične in socialne blaginje človeka v danih razmerah.
Raziskuje vplive dejavnikov naravnega okolja na biološko vrednost in zdravje prebivalstva, na telesni, psihični in socialni razvoj človeka ter njegovo produktivnost zato, da oblikuje navodila za zdravo in varno življenje.
Preberi več o Bolnišnična higiena