Etika in filozofija v zdravstveni negi z zdravstveno zakonodajo

1. Opišite razliko med pojmoma »etika« in »morala« (primerjajte ju, navedite, kateri pojem je širši in zakaj, navedite primera za oba pojma).

MORALA
moralnost se nanaša na način vedenja določene skupine, posameznika, institucije in poudarja vidik dolžnosti, zapovedi, norm.

Preberi več o Etika in filozofija v zdravstveni negi z zdravstveno zakonodajo