Evtanazija – o evtanaziji

Evtanazija je velika etična dilema in prav zaradi tega je marsikje v svetu prepovedana in le ponekod dovoljena npr. Švica, Nizozemska, Belgija, Kolumbija, Avstralija, Oregon (ZDA). V omenjenih državah je evtanazija pravno zelo urejena in vsebuje stroga merila, katera natančno predpisujejo v katerih primer je evtanazija legalna oziroma dovoljena.

Kaj pa sploh je evtanazija? Evtanazija po grško (gr. Euthanasia) pomeni lepa smrt. Je medicinska pomoč pri umiranju ali medicinska pomoč pri samomoru, kjer največkrat zdravnik pomaga umreti nekomu drugemo s smrtonosno injekcijo, s strupom ali pa z izklopom naprav, ki bolnika ohranjajo pri življenju. Ločimo aktivno (»storiti«) in pasivno (»dopustiti«) evtanazijo. Preberi več o Evtanazija – o evtanaziji