Evtanazija – o evtanaziji

Evtanazija je velika etična dilema in prav zaradi tega je marsikje v svetu prepovedana in le ponekod dovoljena npr. Švica, Nizozemska, Belgija, Kolumbija, Avstralija, Oregon (ZDA). V omenjenih državah je evtanazija pravno zelo urejena in vsebuje stroga merila, katera natančno predpisujejo v katerih primer je evtanazija legalna oziroma dovoljena.

Kaj pa sploh je evtanazija? Evtanazija po grško (gr. Euthanasia) pomeni lepa smrt. Je medicinska pomoč pri umiranju ali medicinska pomoč pri samomoru, kjer največkrat zdravnik pomaga umreti nekomu drugemo s smrtonosno injekcijo, s strupom ali pa z izklopom naprav, ki bolnika ohranjajo pri življenju. Ločimo aktivno (»storiti«) in pasivno (»dopustiti«) evtanazijo. Preberi več o Evtanazija – o evtanaziji

Etika in filozofija v zdravstveni negi zapiski in gradivo

1.    Opredelitev osnovnih pojmov.
•     FILOZOFIJA:
•    Je veda ki preučuje naravo sveta, njegov ustroj, položaj človeka.
•     Je ljubezen do modrosti, resnice, teoretično razmišljanje in praktično ravnanje.
•    Je znanost-refleksija vsakdanjega življenja
•    pomeni ljubezen do modrosti, resnice; teoretsko mišljenje in razmišljanje; fil.kot znanost.

•    MORALA izhaja iz latinske besede »mores«, ki pomeni navada, šega
Lat. Mors: šega, navada, običaj, moralis: naraven
je skupek načel in pravil obnašanja, ki jih sprejmejo člani   skupine
Vrednotijo, katero dejanje je DOBRO – SLABO
je ravnanje posameznika in njegovo obnašanje Preberi več o Etika in filozofija v zdravstveni negi zapiski in gradivo