Etika in filozofija v zdravstveni negi zapiski in gradivo

1.    Opredelitev osnovnih pojmov.
•     FILOZOFIJA:
•    Je veda ki preučuje naravo sveta, njegov ustroj, položaj človeka.
•     Je ljubezen do modrosti, resnice, teoretično razmišljanje in praktično ravnanje.
•    Je znanost-refleksija vsakdanjega življenja
•    pomeni ljubezen do modrosti, resnice; teoretsko mišljenje in razmišljanje; fil.kot znanost.

•    MORALA izhaja iz latinske besede »mores«, ki pomeni navada, šega
Lat. Mors: šega, navada, običaj, moralis: naraven
je skupek načel in pravil obnašanja, ki jih sprejmejo člani   skupine
Vrednotijo, katero dejanje je DOBRO – SLABO
je ravnanje posameznika in njegovo obnašanje Preberi več o Etika in filozofija v zdravstveni negi zapiski in gradivo

Etika in filozofija v zdravstveni negi 2.del

sokrat.jpg31. Kdo je nosilec vesti?

Nosilec vesti je človekov um. Vest torej ni samo stvar čustev in občutij, saj ni iracionalna, ni nerazsodna.

32. Katera dva vidika ločimo pri vesti?

Pri vesti ločimo njen formalni in njen vsebinski vidik. V formalnem smislu se vest javlja tako, da se začnemo zavedati razlike med dobrim in zlim in tudi zahteve, da

je dobro potrebno storiti, zlega pa se izogibati. Vest v formalnem pomenu je zavest, da ni dobro vseeno, kaj delam, temveč je potrebno narediti tisto, kar je dobro.

Kaj pa je dobro, kaj je konkretno treba storiti, ostaja s tem še nedoločeno in se lahko zelo spreminja. To je vsebinska plat vesti.
Preberi več o Etika in filozofija v zdravstveni negi 2.del