Vprašanja in odgovori za zdravstveno nego v patronažnem varstvu

1. Kaj je patronažno varstvo? Katera področja vključuje?
Patronažno varstvo je definirano kot posebna oblika zdravstvenega varstva, ki opravlja aktivno zdravstveno in socialno varovanje posameznika, družine in skupnosti.
Ti so zaradi bioloških lastnosti, določenih obolenj ali ne navajenosti na novo okolje občutljivi za škodljive vplive iz okolja.
Področja dela v patronažnem varstvu so:
– zdravstveno-socialne obravnava posameznika, družine in skupnosti,
– zdravstvena nega otročnice in novorojenčka na domu in
– zdravstvena nega pacienta na domu

2. Kdo so subjekti v patronažni zdravstveni negi?
– posameznik, zdrav ali bolan/poškodovan, od spočetja do smrti,
– družina in
– skupina, skupnost

3. Kdaj je družina subjekt v PZN?
Družina je subjekt v PZN takrat, ko se zato čuti sama in ko je aktivno vključena v proces ZN.

4. Kaj vpliva na kakovost življenja v družini?
Na kakovost v družini vplivajo:
– socialno – ekonomske razmere,
– zdravje in zdravstvena vzgojenost družinskih članov: Preberi več o Vprašanja in odgovori za zdravstveno nego v patronažnem varstvu

Osnove patronaže

1. Področja dela v PZV (5 trditev, obkroži pravilne).
– zdravstveno-socialne obravnava posameznika, družine in skupnosti
– zdravstvena nega otročnice in novorojenčka na domu
– zdravstvena nega pacienta na domu

2. Zakaj je otrok do dopolnjenega 6. leta starosti obravnavan kot rizična skupina?
Podvržen je nezgodam, nesrečam, nekaterim nalezljivim boleznim,
Hiter psihofizičen razvoj, prilagajanje okolju

3. ZV družine s pacientom, ki je zbolel z aktivno obliko TBC
– ZN družine
– zdravstvene, socialne, ekonomske razmere
– vloga družine pri preprečevanju širjenja TBC
– napotitev družinskih članov (kontaktov) na pregled v dispanzer
– ZN pacienta
– celostni, individualni pristop
– 2 PPO / leto, KPO po naročilu izbranega zdravnika
– zdravstvena vzgoja
– ustrezen higienski režim, bolezen, redno jemanje zdravil
– načini širjenja
– sodelovanje v diagnostično-terapevtskem programu
– sodelovanje s službami v ZD in izven (delovna organizacija, bolnišnice, specialistična ambulantna dejavnost, center za socialno delo, krajevna skupnost…) Preberi več o Osnove patronaže