Vprašanja in odgovori za zdravstveno nego v patronažnem varstvu

1. Kaj je patronažno varstvo? Katera področja vključuje?
Patronažno varstvo je definirano kot posebna oblika zdravstvenega varstva, ki opravlja aktivno zdravstveno in socialno varovanje posameznika, družine in skupnosti.
Ti so zaradi bioloških lastnosti, določenih obolenj ali ne navajenosti na novo okolje občutljivi za škodljive vplive iz okolja.
Področja dela v patronažnem varstvu so:
– zdravstveno-socialne obravnava posameznika, družine in skupnosti,
– zdravstvena nega otročnice in novorojenčka na domu in
– zdravstvena nega pacienta na domu

2. Kdo so subjekti v patronažni zdravstveni negi?
– posameznik, zdrav ali bolan/poškodovan, od spočetja do smrti,
– družina in
– skupina, skupnost

3. Kdaj je družina subjekt v PZN?
Družina je subjekt v PZN takrat, ko se zato čuti sama in ko je aktivno vključena v proces ZN.

4. Kaj vpliva na kakovost življenja v družini?
Na kakovost v družini vplivajo:
– socialno – ekonomske razmere,
– zdravje in zdravstvena vzgojenost družinskih članov: Preberi več o Vprašanja in odgovori za zdravstveno nego v patronažnem varstvu

Zdravstvena nega v patronažnem in dispanzerskem varstvu vaja 2011

Zgodovina, osnovni pojmi
1. Naštej osnovno opremo PMS (patronažne medicinske sestre)!
Torba:
– oprema za zaščito MS, pacienta ( milo, papir, razkužilo za roke,rokavice,predpasnik, maska, zabojnik za ostre predmete, razkužilo za kožo, air way maska);

Preberi več o Zdravstvena nega v patronažnem in dispanzerskem varstvu vaja 2011

Zdravstvena nega v patronažnem varstvu

patronazna-medicinska-sestra1. Napišite definicijo patronažnega varstva.

Patronažno varstvo je posebna oblika zdravstvenega varstva, ki opravlja aktivno  zdravstveno in socialno varovanje posameznika, družine in skupnosti.

2. Napišite kako je organizirano PV v SLO.

Patronažno varstvo je organizirano kot samostojna služba oz. kot organizacijska enota osnovnega zdravstvenega varstva v ZD ali kot zasebna dejavnost vključena v mrežo javne zdravstvene službe.

3. Katera oblika PV se je uporabljala pred letom 1962?

Monovalentna oblika patronažnega varstva – skrb samo za eno skupino ogroženega prebivalstva.

Preberi več o Zdravstvena nega v patronažnem varstvu