Najpogostejša vprašanja pri patronažnem zdravstvu

1. Utemeljite zakaj patronažna zdravstvena nega vpliva na kakovost življenja invalida
S svojim znanjem ZV deluje na bolnika in družino z informiranjem o pomembnosti zdravstvenih, socialnih in ekonomskih razmer. Pomembni so njihovi medosebni odnosi in komunikacija. ZV deluje do družinskih članov o prizadetosti in zdravstveno-socialnih problemih povezani z njim, PMS sta omogočena 2 PPO letno, ter KPO po naročilu izbranega zdravnika, ki je odvisno od zdravstveno-socialnega stanja, stopnje samooskrbe. Sodeluje v diagnostično-terapevtskem programu na domu, organizira izvajanje in nadzor oskrbe na domu, urejanje servisne dejavnosti na domu, ter sodeluje z ustreznimi službami in organizacijami pri zdravstvenih in socialno-skrbstvenih problemih.

2. Zakaj dojenček spada v rizično skupino
Ogroženost za zdravje rizičnih skupin izhaja iz treh virov:
– nenavajenost na življenjske pogoje, katerim se mora posameznik prilagoditi
– izredno močna izpostavljenost svojevrstnim boleznim zaradi posebnega družbenega delovnega okolja
– zmanjšana odpornost telesa
DOJENČEK: biološke funkcije, prilagajanje okolju, bolezni, poškodbe, aspiracije, infekcije, zaužitev strupenih snovi Preberi več o Najpogostejša vprašanja pri patronažnem zdravstvu

Osnove patronaže

1. Področja dela v PZV (5 trditev, obkroži pravilne).
– zdravstveno-socialne obravnava posameznika, družine in skupnosti
– zdravstvena nega otročnice in novorojenčka na domu
– zdravstvena nega pacienta na domu

2. Zakaj je otrok do dopolnjenega 6. leta starosti obravnavan kot rizična skupina?
Podvržen je nezgodam, nesrečam, nekaterim nalezljivim boleznim,
Hiter psihofizičen razvoj, prilagajanje okolju

3. ZV družine s pacientom, ki je zbolel z aktivno obliko TBC
– ZN družine
– zdravstvene, socialne, ekonomske razmere
– vloga družine pri preprečevanju širjenja TBC
– napotitev družinskih članov (kontaktov) na pregled v dispanzer
– ZN pacienta
– celostni, individualni pristop
– 2 PPO / leto, KPO po naročilu izbranega zdravnika
– zdravstvena vzgoja
– ustrezen higienski režim, bolezen, redno jemanje zdravil
– načini širjenja
– sodelovanje v diagnostično-terapevtskem programu
– sodelovanje s službami v ZD in izven (delovna organizacija, bolnišnice, specialistična ambulantna dejavnost, center za socialno delo, krajevna skupnost…) Preberi več o Osnove patronaže

Obravnava posebnih skupin prebivalstva v patronaži

Javno zdravje med ogrožene skupine prišteva predvsem t. i. skrito populacijo, ki je uradnim
oblikam pomoči (zdravstvenim in socialnim) večkrat nedostopna ter zaradi posebnih
zdravstvenih okoliščin in tveganega vedenja izpostavljena poslabšanju zdravja.
Ranljive skupine umirajo prej, pogosteje ter bolj zgodaj zbolijo za srčnimi in psihosomatskimi
boleznimi, sladkorno boleznijo in duševnimi motnjami.

Preberi več o Obravnava posebnih skupin prebivalstva v patronaži

Zdravstvena vzgoja v patronaži

Patronaža predstavlja organizirano zdravstveno ter socialno skrb za pomoči potrebne ljudi, predvsem
invalide, hude kronične bolnike, starostnike in za oslabele ljudi. Socialna politika in stroka vodita to
problematiko na globalni ravni. Tisto najbolj pomembno pa je neposredno vključevanje različnih služb, od
katerih vsaka na svoj način pripomore k lažjemu in boljšemu življenju teh ljudi (1).

Patronažno varstvo se nudi vsem, ki to potrebujejo. Ocena potreb je po navadi v rokah posameznih
izvajalcev in je dostikrat zelo subjektivna. Izredno je odvisno od kulture okolja ter razvitosti službi, ki so na
voljo za oskrbo na domu. Izrednega pomena so prepričanja ter osebne lastnosti bolnika samega in njegove
družine (2). Preberi več o Zdravstvena vzgoja v patronaži

Nasilje v družini

Natančno definirati kaj to nasilje je težko in obstaja veliko definiciji. Zavedati se moramo, da smo si ljudje
različni in vsak od nas si drugače razlaga pojave. Ker pa živimo skupaj v skupnostih, moramo določiti pravila
kakšno medsebojno vedenje je sprejemljivo in kakšno ne. Kot se spreminja družba in načini življenja, se
spreminjajo tudi pravila skupnega bivanja.

Kvaliteto življenja in odnosov navadno povezujemo s tem, kako v skupnosti lahko uresničujemo svoje potenciale, živimo polno življenje v pristnem stiku z drugimi.
Preberi več o Nasilje v družini

Patronažna zdravstvena nega 2014

1. NA KATERIH PODROČJIH IN RAVNEH DELA PATRONAŽNA MEDICINSKA SESTRA?

 

Patronažne medicinske sestre delujejo na vseh nivojih zdravstvenega varstva:

–          ohranjanje in krepitev zdravja

–          preprečevanj bolezni

–          pomoč pri zgodnjemu odkrivanju bolezni

–          pomoč pri zdravljenju in izvajanju zdravstvene nege

–          pomoč pri rehabilitaciji

Preberi več o Patronažna zdravstvena nega 2014

Zdravstvena nega v patronažnem varstvu

patronazna-medicinska-sestra1. Napišite definicijo patronažnega varstva.

Patronažno varstvo je posebna oblika zdravstvenega varstva, ki opravlja aktivno  zdravstveno in socialno varovanje posameznika, družine in skupnosti.

2. Napišite kako je organizirano PV v SLO.

Patronažno varstvo je organizirano kot samostojna služba oz. kot organizacijska enota osnovnega zdravstvenega varstva v ZD ali kot zasebna dejavnost vključena v mrežo javne zdravstvene službe.

3. Katera oblika PV se je uporabljala pred letom 1962?

Monovalentna oblika patronažnega varstva – skrb samo za eno skupino ogroženega prebivalstva.

Preberi več o Zdravstvena nega v patronažnem varstvu