Vloga medicinske sestre pri bolniku z multiplosklerozo

Naraščanje število oseb, prizadetih s posledicami nevroloških bolezni, je ena od negativnih strani naše
civilizacije.

Z ene strani ekološki problemi in neprimeren način življenja, z druge strani pa dosežki civilizacije
in modernizacija medicinske znanosti podaljšujejo življenjsko dobo in povzročajo povečanje števila trajno
prizadetih oseb. Po podatkih WHO so nevrološke bolezni kot vzrok smrti na enem izmed zadnjih mest, na
tretjem pa med vzroki, ki omejujejo fizično aktivnost.

Njihov kronični potek povzroča, da pri veliki večini
primerov rehabilitacija in zdravljenje morata potekati nekaj mesecev, let, in celo življenje. Živčna ali mišična
prizadetost priklene bolnika na posteljo, pogosto ima bolečine, retenco urina ali inkontinenco, ne more
govoriti, požirati hrane in tekočine. Na prvi pogled je manj opazna, zato pa za svojce tem bolj boleča
duševna spremenjenost bolnika. Preberi več o Vloga medicinske sestre pri bolniku z multiplosklerozo

Demenca, svojci in patronažna oskrba

Starostniki so skupina prebivalstva, ki potrebujejo posebno obravnavo, saj so zaradi bioloških lastnosti in spremenjenih pogojev življenja tako zdravstveno kot socialno ogroženi.

Omogočiti jim moramo kvalitetno življenje in lažje sobivanje z bližnjimi. V 10. mednarodni
klasifikaciji bolezni (MKB-10) je demenca opredeljena kot sindrom, ki ga povzroča možganska bolezen, običajno kronične narave ali napredujoče narave.
Preberi več o Demenca, svojci in patronažna oskrba

Zdravstvena vzgoja v patronaži

Patronaža predstavlja organizirano zdravstveno ter socialno skrb za pomoči potrebne ljudi, predvsem
invalide, hude kronične bolnike, starostnike in za oslabele ljudi. Socialna politika in stroka vodita to
problematiko na globalni ravni. Tisto najbolj pomembno pa je neposredno vključevanje različnih služb, od
katerih vsaka na svoj način pripomore k lažjemu in boljšemu življenju teh ljudi (1).

Patronažno varstvo se nudi vsem, ki to potrebujejo. Ocena potreb je po navadi v rokah posameznih
izvajalcev in je dostikrat zelo subjektivna. Izredno je odvisno od kulture okolja ter razvitosti službi, ki so na
voljo za oskrbo na domu. Izrednega pomena so prepričanja ter osebne lastnosti bolnika samega in njegove
družine (2). Preberi več o Zdravstvena vzgoja v patronaži

Nasilje v družini

Natančno definirati kaj to nasilje je težko in obstaja veliko definiciji. Zavedati se moramo, da smo si ljudje
različni in vsak od nas si drugače razlaga pojave. Ker pa živimo skupaj v skupnostih, moramo določiti pravila
kakšno medsebojno vedenje je sprejemljivo in kakšno ne. Kot se spreminja družba in načini življenja, se
spreminjajo tudi pravila skupnega bivanja.

Kvaliteto življenja in odnosov navadno povezujemo s tem, kako v skupnosti lahko uresničujemo svoje potenciale, živimo polno življenje v pristnem stiku z drugimi.
Preberi več o Nasilje v družini

Patronažno varstvo v Sloveniji in Italiji

Svetovna zdravstvena organizacija opredeljuje patronažno varstvo kot posebno obliko
zdravstvenega varstva, ki zajema aktivno zdravstveno in socialno varstvo posameznika, družine in
skupnosti, ki so zaradi bioloških lastnosti ali določenih obolenj posebno občutljivi na vplive okolja. Preberi več o Patronažno varstvo v Sloveniji in Italiji

Patronažno varstvo v sistemu reform – Londonska izkušnja s polikliniko

POVZETEK

Na mednarodni ravni so poliklinike značilnost številnih zdravstvenih sistemov. Vendar se zaradi pomanjkljive definicije kaj to sploh je, pojavljajo nejasnosti. Poliklinika je kraj, ki nudi široko paleto storitev zdravstvenega varstva (vključno z diagnostiko) brez potrebe po nočitvi.

Čeprav  so v Angliji že pred ustanovitvijo Nacionalne zdravstvene službe obstajali zdravstveni centri  in klinike, ki so ponujali mešanico zdravstvenih storitev namenjenih širši skupnosti, kot je npr. pediatrija, oftalmologija, zobozdravstvo,… so šele okrog leta 2007 začeli nastajati prvi načrti za oblikovanje poliklinik.

Članek raziskuje ozadje njihovega razvoja in začetne izkušnje po njihovi ustanovitvi v Londonu, z namenom ugotoviti kakšen je njihov vpliv na patronažno varstvo.

Preberi več o Patronažno varstvo v sistemu reform – Londonska izkušnja s polikliniko

Patronažna zdravstvena nega 2014

1. NA KATERIH PODROČJIH IN RAVNEH DELA PATRONAŽNA MEDICINSKA SESTRA?

 

Patronažne medicinske sestre delujejo na vseh nivojih zdravstvenega varstva:

–          ohranjanje in krepitev zdravja

–          preprečevanj bolezni

–          pomoč pri zgodnjemu odkrivanju bolezni

–          pomoč pri zdravljenju in izvajanju zdravstvene nege

–          pomoč pri rehabilitaciji

Preberi več o Patronažna zdravstvena nega 2014