Zdravstvena vzgoja pri pacientih s KOPB

Kronična obstruktivna pljučna bolezen je bolezensko stanje, za katerega je značilen zmanjšan pretok zraka v dihalnih poteh, ki ni povsem reverzibilen. Zmanjšanje pretoka zraka je običajno napredujoče in ga spremlja nenormalen vnetni odziv v pljučih na škodljive delce in pline. Cigaretni dim je dejavnik tveganja, ki največ prispeva k razvoju KOPB. Eliminacija tega dejavnika tveganja je najpomembnejši korak k preprečevanju bolezni. Spirometrija je osnovna preiskava za diagnozo in nam da pomembne informacije o stopnji patoloških sprememb pri KOPB. Glede na izvid spirometrije klasificiramo težavnostne stopnje KOPB v štiri stopnje; I.-blaga, II.- zmerna, III.- huda, IV.- zelo huda. Značilni simptomi KOPB so kronična in napredujoča dispneja, kašelj in nastajanje izmečka. Za zdravljenje KOPB uporabljamo predvsem bronhodilatatorje in protivnetna zdravila v kombinacijah glede na stopnjo bolezni (Župec, 2012). Preberi več o Zdravstvena vzgoja pri pacientih s KOPB

Vprašanja iz zdravstvene vzgoje

Kako definira WHO promocija zdravja? Promocija zdravja je proces, ki omogoča posamezniku (skupnosti), da vpliva na izboljšanje svojega zdravja ter, da poveča lasten nadzor nad dejavniki zdravja.

Ali obstajajo ljudje,ki uporabljajo samo en kanal?(da,ne.zakaj) Tudi če se še tako trudijo, morajo uporabljati samo enega, lahko prevladuje, a z lati osvojimo vse tri kanale, saj se moramo prilagajati različnim situacijam.

Ali v ZV uporabljamo javno komunikacijo? (da,ne zakaj) DA, saj uporablja javno komuniciranje preko medijev za obveščanje širše populacije ljudi, informiranju o problemih zdravja in bolezni, ker imajo javni mediji velik vpliv na večjo populacijo ljudi. Preberi več o Vprašanja iz zdravstvene vzgoje

ZN otroka in mladostnika zapiski 1.del

zdravstvena-nega-otrokaPOSEBNOSTI PEDIATRIČNE ZDRAVSTVENE  NEGE

Rast otroka ( TT, TD / TV, OG).

Vrednosti idealne TT in TD/TV dobimo iz percentilnih tablic in so odvisne od starosti in spola otroka.

Dejavniki, ki vplivajo na rast: genski, prehrana, spol, rasa, bolezni, ekonomsko stanje.

Razvoj otroka pomeni kakovostne spremembe funkcij otrokovega organizma ( govor, zobovje, gibanje, spretnosti, mišljenje).

Anatomija in fiziologija sta drugačni kot pri odraslem človeku ( zobovje, dojenček ima odprto veliko in malo fontanelo).

Imunski sistem se odziva drugače kot pri odraslem (PT, cepljenje).

Preberi več o ZN otroka in mladostnika zapiski 1.del