Zdravstvena vzgoja pri pacientih s KOPB

Kronična obstruktivna pljučna bolezen je bolezensko stanje, za katerega je značilen zmanjšan pretok zraka v dihalnih poteh, ki ni povsem reverzibilen. Zmanjšanje pretoka zraka je običajno napredujoče in ga spremlja nenormalen vnetni odziv v pljučih na škodljive delce in pline. Cigaretni dim je dejavnik tveganja, ki največ prispeva k razvoju KOPB. Eliminacija tega dejavnika tveganja je najpomembnejši korak k preprečevanju bolezni. Spirometrija je osnovna preiskava za diagnozo in nam da pomembne informacije o stopnji patoloških sprememb pri KOPB. Glede na izvid spirometrije klasificiramo težavnostne stopnje KOPB v štiri stopnje; I.-blaga, II.- zmerna, III.- huda, IV.- zelo huda. Značilni simptomi KOPB so kronična in napredujoča dispneja, kašelj in nastajanje izmečka. Za zdravljenje KOPB uporabljamo predvsem bronhodilatatorje in protivnetna zdravila v kombinacijah glede na stopnjo bolezni (Župec, 2012). Preberi več o Zdravstvena vzgoja pri pacientih s KOPB

Vloga medicinske sestre pri inhalacijski terapiji

Vloga medicinske sestre pri inhalacijski terapiji je zelo pomembna,saj je prav ona tista,ki pacienta nauči jemati predpisano inhalacijsko terapijo. Nujno je da, pacientu že prvič, ko mu zdravnik predpiše zdravilo v pršilu, pojasni postopek inhalacije in mu ga tudi praktično prikaže. Pomembno je tudi opazovanja pacienta in kontrola pravilne izvedbe inhalacije.

Medicinska sestra mora zelo dobro poznati oblike in načine inhalacijske terapije, saj bo le tako pacientu razumljivo in nazorno prikazala način jemanja zdravila in mu svetovala.

OPREDELITEV POJMA-INHALACIJSKA TERAPIJA

Inhalacijska terapija kot širši pojem v zdravstveni negi je vnašanje zdravilnih substanc v telo z vdihavanjem. S tem pojmom označujemo zdravljenje z vdihavanjem vodnih hlapov, ovlaženih medicinskih plinov in v aerosole razpršenih zdravil. Preberi več o Vloga medicinske sestre pri inhalacijski terapiji

Zdravstvena nega pri pacientu s KOPB

KOPB je boleznsko stanje za katero je značilen zmanjšan pretok zraka v pljučih, ki ni popolnoma reverzibilen. Zmanjšen pretok zraka napreduje in je povezan z vnetnim odgovorom pljuč na škodljive delce in pline.

Za bolezen je značilno oženje in propadanje bronhialnega sistema in pljučnih mešičkov. Zapora dihal počasi napreduje in ni nikoli docela odpravljena. Posledično pride do motenj v izmenjavi plinov. Govorimo o KOPB, kamor sodita Kronični bronhitis in prenapihnjenost pljuč – Emfizem.

Zapora dihal nastopa počasi in se pri pacientu kaže najprej s težko sapo ob naporu, na koncu pa pacient čuti težko dihanje že med hranjenjem. Cigaretni dim je dokazano najpomembnejši dejavnik dejavnik tveganja za nastanek KOPB. Boleznski znaki se pa pojavijo po 20 do 30 letih kajenja škatlice cigaret dnevno. Ne vemo zakaj zbolijo le nekateri kadilci, drugi pa lahko kadijo celo življenje ne da bi razvili KOPB.

Več pacientov je trenutno moških.

Preberi več o Zdravstvena nega pri pacientu s KOPB

Bolnik s KOPB

Kronična obstruktivna pljučna bolezen je bolezensko stanje, za katerega je značilno zmanjšan pretok zraka v dihalnih poteh, ki ni povsem reverzibilen. Zapora dihalnih poti pri KOPB je posledica destrukcije pljučnega parenhima (emfizem) in prizadetosti malih dihalnih poti (obstruktivni bronhiolitis) v različnem razmerju. Zmanjšanje pretoka zraka je običajno napredujoče in ga spremlja nenormalen vnetni odziv pljuč na škodljive delce ali pline.

Kronično vnetje povzroča strukturne spremembe in zoženje malih dihalnih poti. Destrukcija pljučnega parenhima zaradi vnetnega procesa vodi k propadu elastičnih vlaken v pljučih in vezivnih tračkov, ki povezujejo zunanjo stran alveolov na bronhiole.

Propad elastičnih vlaken poveča komplianco pljuč, zaradi česar se podaljša faza izdiha. Zmanjšan vlek alveolarnih pričvrstitev na bronhiole pa povzroči zgodnejše zapiranje bronhiolov, kar povzroči ujetje zraka (poveča se residualni volumen).  (Sever, 2007)

  Preberi več o Bolnik s KOPB

KOPB in zdravljenje v kisikom na domu

Kronična obstruktivna pljučna bolezen (KOPB) je v razvitem svetu zelo pogosta bolezen dihalnih poti, katere
glavni vzrok za nastanek je kajenje. Je kronična bolezen, ki počasi napreduje z difuznim zoženjem dihalnih
poti. Bolezen zajema kronični bronhitis in pljučni enfizem. Za bolezen je značilno postopno in neodpravljivo
izgubljanje pljučne funkcije.

KOPB je med glavnimi vzroki obolevnosti in umrljivosti tako v razvitih državah kot tudi državah v razvoju. V
Sloveniji zaradi te bolezni letno umre od 500 do 600 oseb. Za KOPB zboli okoli 20% kadilcev. Med glavne
genetske dejavnike tveganja sodi pomanjkanje alfa1‐antitripsina. Preberi več o KOPB in zdravljenje v kisikom na domu

KOPB, Hipoglikemija, Anafilaktični šok

Kronična obstrukivna pljučna bolezen

Je nujno stanje ob poslabšanju. Mnogim bolnikom s hujšo obliko KOPB lahko že najmanjše poslabšanje povzroči akutno dihalno stisko.

Preberi več o KOPB, Hipoglikemija, Anafilaktični šok