Priprava bolnika na bronhoskopijo

Bronhoskopija je ena od endoskopskih metod, ki omogoča pregled notranjosti organov ter odvzem vzorcev za laboratorijske preiskave.

Preiskavo se opravlja v lokalni anasteziji, čeprav se v zadnjem času vse bolj nagibajo k uporabi kratke sedacije bolnika, še posebno takrat, kadar je preiskava zahtevnejša in traja dlje časa. Običajno poseg traja 10- 20 minut in ker se opravlja v lokalni anasteziji je potrebno dobro sodelovanje bolnika med preiskavo in dobra usposobljenost tima (Triler, 2002).

V terapevtske namene uporabljamo bronhoskop predvsem za odstranjevanje tujkov, tumorskih granulacij, za vstavljanje stentov, ustavljanje krvavitev in drugih interventnih posegov. Diagnostična in terapevtska bronhoskopija sta invazivni preiskavi, ki se lahko izvajata v ustanovah, kjer imajo za tako dejavnost ustrezno izobražen kader, ustrezne prostore in ustrezno opremo ter zadostno število diagnostičnih in terapevtskih preiskav letno, da lahko bronhoskopski tim ohranja usposobljenost (Rozman, Kisner, Klasinc , Verčko Pernat, 2006).

Po izkušnjam vemo, da bolnikov stres pred zahtevnimi posegi najbolj zmanjšamo z ustrezno komunikacijo, z empatičnim pristopom in z zadostno količino potrebnih informacij, ki se odražajo kot odziv na bolnikove potrebe in želje. Preberi več o Priprava bolnika na bronhoskopijo

Zdravstvena nega pri pacientu s KOPB

KOPB je boleznsko stanje za katero je značilen zmanjšan pretok zraka v pljučih, ki ni popolnoma reverzibilen. Zmanjšen pretok zraka napreduje in je povezan z vnetnim odgovorom pljuč na škodljive delce in pline.

Za bolezen je značilno oženje in propadanje bronhialnega sistema in pljučnih mešičkov. Zapora dihal počasi napreduje in ni nikoli docela odpravljena. Posledično pride do motenj v izmenjavi plinov. Govorimo o KOPB, kamor sodita Kronični bronhitis in prenapihnjenost pljuč – Emfizem.

Zapora dihal nastopa počasi in se pri pacientu kaže najprej s težko sapo ob naporu, na koncu pa pacient čuti težko dihanje že med hranjenjem. Cigaretni dim je dokazano najpomembnejši dejavnik dejavnik tveganja za nastanek KOPB. Boleznski znaki se pa pojavijo po 20 do 30 letih kajenja škatlice cigaret dnevno. Ne vemo zakaj zbolijo le nekateri kadilci, drugi pa lahko kadijo celo življenje ne da bi razvili KOPB.

Več pacientov je trenutno moških.

Preberi več o Zdravstvena nega pri pacientu s KOPB

Vloga medicinske sestre pri spirometriji

MEDICINSKA SESTRA
Medicinska sestra je samostojna strokovna delavka, odgovorna za izvajanje zdravstvene nege, ki jo tudi sama izvaja. Dobro strokovno znanje, natančnost, spretnost, sposobnost reševanja problemov in komunikativnost so pogoji za dobro in kvalitetno opravljanje dela.

Spirometrija
Funkcionalne preiskave imenujemo tiste preiskave, s katerimi ugotavljamo delovanje organa, ki ga preiskujemo. Ena izmed takšnih preiskav je spirometrija.

Spirometrija je torej preiskava pljučne funkcije in je temeljna, neinvazivna, varna in neboleča preiskava, ki traja le nekaj minut. Z njo izmerimo vitalno kapaciteto pljuč, torej volumne vdihanega ali izdihanega zraka in pretok zraka med vdihom in izdihom.

Grafični prikaz dihanja in funkcijske sposobnosti pljuč pa imenujemo spirogram. Preberi več o Vloga medicinske sestre pri spirometriji

Idiopatska pljučna fibroza

Idiopatska pljučna fibroza (IPF) je progresivna, smrtno nevarna bolezen neznanega vzroka. „Idiopatska“ pomeni, da je vzrok bolezni neznan. Dokazi kažejo, da bolezen negativno vpliva na kakovost življenja, kar vodi k večji odvisnosti, omejitvam  pri vsakodnevnih dejavnostih in utrujenosti. Vendar obstaja premalo informacij o vplivu bolezni na pacientovo življenje in izkušnje svojcev (Byrne, 2013).

V ospredju sta neproduktiven kašelj in dispneja. Ob kliničnem pregledu pri večini bolnikov ugotavljamo inspiratorne poke, pri manj kot polovici betičaste prste (Osolnik, 2013).

V napredovanju bolezni nastopijo trakcijske bronhektazije in subplevralno “satje”. Prognoza bolezni je neugodna, bolezen v nekaj letih napreduje v nezadržno fibrozo in satasta pljuča. Uspeh zdravljenja je že upočasnitev procesa in v najboljšem primeru stagnacija bolezni (Mušič, Kern, 2002).

Preberi več o Idiopatska pljučna fibroza