Vpliv glasbe med bronhoskopijo na bolnikovo počutje

Večino bolnikov je strah, ko morajo na preiskavo ali pregled, toliko bolj pa če jim ta pregled/ preiskava ni znana. Ena od njih je bronhoskopija. Strah jih je same preiskave, bolečin, zapletov ter  izvida. Poleg psihične in fizične priprave bolniku poskušamo strah omiliti z različnimi zdravili (pomirjevala, analgetiki). Zadnja leta v KOPA Golnik bolnikom pomagajo tudi z ogledom video posnetka poteka bronhoskopije. Poleg tega pa bolnikom omogočajo poslušanje glasbe med samo bronhoskopijo.  Literatura navaja da glasba tako vpliva na bolnike, da so bolj sproščeni, umirjeni in sodelujejo ter prepreči možne zaplete med in po preiskavi.

Glasba sprošča , pomirja, zmanjšuje bolnikovo zaskrbljenost, strah in se uporablja kot varen farmakološki protistresni ukrep. V KOPA Golnik jih je zanimalo ali ima glasba ned bronhoskopijo res tak vpliv na bolnike, zato so v letu 2004 opravili prospektivno, randomizirano študijo, v katero so vključili 200 bolnikov. Med študijo so opravili tudi anonimni vprašalnik, katerega so bolnikom pomagale izpolnjevati medicinske sestre, ki so zabeležile tudi fiziološke parametre med samo preiskavo. Preberi več o Vpliv glasbe med bronhoskopijo na bolnikovo počutje

Priprava bolnika na bronhoskopijo

Bronhoskopija je ena od endoskopskih metod, ki omogoča pregled notranjosti organov ter odvzem vzorcev za laboratorijske preiskave.

Preiskavo se opravlja v lokalni anasteziji, čeprav se v zadnjem času vse bolj nagibajo k uporabi kratke sedacije bolnika, še posebno takrat, kadar je preiskava zahtevnejša in traja dlje časa. Običajno poseg traja 10- 20 minut in ker se opravlja v lokalni anasteziji je potrebno dobro sodelovanje bolnika med preiskavo in dobra usposobljenost tima (Triler, 2002).

V terapevtske namene uporabljamo bronhoskop predvsem za odstranjevanje tujkov, tumorskih granulacij, za vstavljanje stentov, ustavljanje krvavitev in drugih interventnih posegov. Diagnostična in terapevtska bronhoskopija sta invazivni preiskavi, ki se lahko izvajata v ustanovah, kjer imajo za tako dejavnost ustrezno izobražen kader, ustrezne prostore in ustrezno opremo ter zadostno število diagnostičnih in terapevtskih preiskav letno, da lahko bronhoskopski tim ohranja usposobljenost (Rozman, Kisner, Klasinc , Verčko Pernat, 2006).

Po izkušnjam vemo, da bolnikov stres pred zahtevnimi posegi najbolj zmanjšamo z ustrezno komunikacijo, z empatičnim pristopom in z zadostno količino potrebnih informacij, ki se odražajo kot odziv na bolnikove potrebe in želje. Preberi več o Priprava bolnika na bronhoskopijo

Vloga medicinske sestre pri bronhoskopiji

V zdravstvu je pomembno, da osebje spoštuje vrednote in načela, pravice bolnikov. Pacienta se obravnava celostno, kar pomeni s telesnega, duševnega, socialnega in duhovnega vidika. (Jošt, 2006)

BRONHOSKOPIJA: je invazivna metoda (posegamo v telo) s katero pregledamo bronhialno deblo, pacienti občutijo neugodje, mi pa lahko odvzamemo material za različne preiskave v diagnostične ali terapevstke namene. (Triller, 2002)

Preiskavo izvajajo: bronhoskopist in dve medicinski sestri (če bolnik ni v anesteziji, drugače več osebja). Preberi več o Vloga medicinske sestre pri bronhoskopiji

Zapleti pri bronhoskopiji

Bronhoskopija je pregled dihalnih poti s pomočjo bronhoskopa.

  1. Postopek preiskave:

Med preiskavo preiskovalec leži na hrbtu na preiskovalni mizi. Po nosni cevki pa prejema tudi kisik. Ves čas preiskave spremljamo vsebnost kisika v krvi preiskovanca in srčni utrip. S skrbnim nadzorom pa zagotovimo preiskovančevo varnost in da bo preiskava potekala brez zapletov. Preiskava traja od 10-20 minut. Preberi več o Zapleti pri bronhoskopiji

DTP – Propedevtika

KRVAVITEV IZ NOTRANJIH ORGANOV

– akutne (znaki – razlika je v času – nastala sedaj (poten, bled, tahikarden, hipotenziven – lahko pride do šoka…)), okultna (prikrita –npr. iz črevesja) kronične (da vsak dan krvavi – že več časa, traja dlje časa

Preberi več o DTP – Propedevtika