Infekcija kronične rane

Rana je definirana kot stanje, ko so plasti kože ali globljih tkiv poškodovane in/ali uničene. Rane se med seboj zelo razlikujejo, zato je različna tudi njihova oskrba. Zdravljenje kroničnih ran predstavlja pogost in težaven problem za številne veje medicine in tudi za mnoge sorodne stroke. Zdravljenje je dolgotrajno, povezano z velikimi materialnimi stroški in potrebo po spremembi načina življenja. Pogosto zdravljenje tudi ni popolnoma uspešno in zaradi tega obravnava te problematike ni najbolj popularna in bolniki mnogokrat niso deležni optimalne oskrbe.
Kronične rane lahko nastanejo kjerkoli na telesu, vendar jih največkrat najdemo na spodnjih okončinah. Vzroki za nastanek so številni, mnogokrat se tudi prepletajo. Kronične rane razdelimo glede na prevladujoč vzrok nastanka na ishemične rane, venozne razjede, diabetične razjede, preležanine in druge.

Reševanje problema s področja ZN

Kako ravnamo pri pravilni oskrbi kronične rane:

Bolnika moramo obravnavati kot celoto, z vsemi njegovimi potrebami. Za proces celjenja rane je pomembno, kaj se dogaja pod oblogo, in posebno, kaj se dogaja v bolnikovi glavi. Preberi več o Infekcija kronične rane

Preveza kronične rane

Rane delimo na akutne in kronične.

Kronična rana je rana, ki se ne zaceli v šestih tednih, vendar je normalnega celjenja sposobna.

Kronične rane zaradi počasnega celjenja predstavljajo velik problem, tako za pacienta, družino in zdravstveno ustanovo kot za celotno družbo. Zdravljenje je lahko dolgotrajno, povezano z velikimi materialnimi stroški in spremenjenim načinom življenja.

Kronične rane lahko delimo v podskupine in sicer:

 • razjede zaradi pritiska,
 • razjede zaradi malignega obolenja,
 • arterijske in venske razjede in
 • diabetične razjede.

Normalno celjenje ran poteka v štirih fazah:

 • hemostaza in vnetna faza celjenja se začneta takoj po poškodbi,
 • poliferativna faza se začne po dveh do štirih dneh,
 • faza diferenciacije in zorenja pa po šestih do desetih dneh, med katero teče tudi epitelizacija.

Lahko pride tudi do okužbe rane in ishemije, kar sta glavna razloga za motnjo normalnega celjenja, posredno pa lahko na normalno celjenje vplivajo sladkorna bolezen, obsevanje, debelost, motnje imunskega sistema, poškodbe, opekline, nekatera zdravila,… Preberi več o Preveza kronične rane

Oskrba kronične rane

Rane delimo na akutne in kronične. Kronična rana je rana, ki se ne zaceli v šestih tednih, vendar je normalnega celjenja sposobna.

Kronične rane lahko delimo v podskupine in sicer:

 • Razjede zaradi pritiska,
 • Razjede zaradi malignega obolenja.
 • Arterijske in venske razjede in
 • Diabetične razjede.

Normalno celjenje ran poteka v štirih fazah:

 • Hemostaza in vnetna faza celjenja se začneta takoj po poškodbi,
 • Poliferativna faza se začne po dveh do štirih dneh,
 • Faza diferenciacije in zorenja pa po šestih do desetih dneh, med katero teče tudi epitelizacija.

Lahko pride tudi do okužbe rane in ishemije, kar sta glavna razloga za motnjo normalnega celjenja, posredno pa lahko na normalno celjenje vplivajo sladkorna bolezen, obsevanje, debelost, motnje imunskega sistema, poškodbe, opekline, nekatera zdravila,… Preberi več o Oskrba kronične rane

DTP – Propedevtika

KRVAVITEV IZ NOTRANJIH ORGANOV

– akutne (znaki – razlika je v času – nastala sedaj (poten, bled, tahikarden, hipotenziven – lahko pride do šoka…)), okultna (prikrita –npr. iz črevesja) kronične (da vsak dan krvavi – že več časa, traja dlje časa

Preberi več o DTP – Propedevtika